SKOPIUJ I WYKORZYSTAJ PONIŻSZE INFORMACJE
W ODPOWIEDNICH MIEJSCACH NOWEGO LISTU Z KOMENTARZEM 
 
Pole adresu: 
 
rebnie@wl.sggw.pl 
 
 
 
Pole nagłówka: 
 
RĘBNIE - Komentarz do strony ..(tu wpisz pełną nazwę strony).. 
 
 
 
Pole tekstu (do uzupełnienia): 
 
DANE NADAWCY (obowiązkowe): 
========================================================== 
Imię i nazwisko: .......................... 
 
Siedziba: .......................... 
- Dokładność identyfikacji siedziby można wybrać z poniższych rodzajów: 
- Nadleśnictwo.. Park Narodowy.. RDLP.. Województwo.. Powiat.. 
 
Czy treść i autor komentarza mogą być upublicznione? 
(wpisz NIE aby zastrzec dane nadawcy): ...... 
 
Czy załączasz ilustracje Twego autorstwa do dalszego wykorzystania? 
(wpisz TAK aby zezwolić na opublikowanie jako Twoje): ...... 
 
 
TREŚĆ KOMENTARZA: 
========================================================== 
..........................