Literatura uzupełniająca do strony:
Modyfikacje rębni
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
  • "Aktualne cele hodowli lasu" Bernadzki E., Sylwan 5, 1981.
  • "Cięcia odnowieniowe: Poradnik leśniczego" Bernadzki E., PWRiL, Warszawa, 2000.
  • "Ekologiczny model gospodarki leśnej" Bernadzki E., Bibl. Leśn. 3, 1991.
  • "Parametry wzrostu buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) i jodły pospolitej ( Abies alba Mill.) wprowadzonych po poszerzeniu gniazd z kępami dębu" Magnuski K., Jaszczak R., Małys L., Sylwan 12, 2003.
  • "Poszukiwanie racjonalnych rozwiązań w hodowli lasu" Bernadzki E., Sylwan 12, 2005.
  • "Problem przebudowy drzewostanów olszy szarej w regionie bieszczadzkim" Tokarz Z., Sylwan 3, 1975.
  • "Przebudowa zbiorowisk olszy szarej w Bieszczadach" Rygiel Z., Sylwan 1, 1980.

  •  
    Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów