Literatura uzupełniająca do strony:
Naturalne odnawianie jodły
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
  • "Charakterystyka hodowlana drzew leśnych" Jaworski A., Wyd. GUTENBERG, Kraków, 1995.
  • "Cięcia odnowieniowe: Poradnik leśniczego" Bernadzki E., PWRiL, Warszawa, 2000.
  • "Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich" Poznański R., Jaworski A., Wyd. CILP, 2000.
  • "Postępowanie hodowlane w drzewostanach jodłowych" Żybura H., Las. Pol. 21, 2004.
  • "Zasady Hodowli Lasu" Rozwałka Z. (red.), ORWLP, Bedoń, 2003.

  •  
    Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów