Literatura uzupełniająca do strony:
Naturalne odnawianie sosny
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
 • "Charakterystyka hodowlana drzew leśnych" Jaworski A., Wyd. GUTENBERG, Kraków, 1995.
 • "Czy sosna pospolita może być gatunkiem cienioznośnym?" Żurkowski M., Las. Pol. 10, 2005.
 • "Ekologia sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)" Szymański S., Sylwan 11, 1996.
 • "Inicjowanie naturalnego odnowienia sosny" Andrzejczyk T., Twaróg J., Las. Pol. 5, 1997.
 • "Mechaniczno-biologiczna metoda ochrony sosny przed spałowaniem" Brusiło A., Las. Pol. 17, 2005.
 • "Możliwości i celowość hodowli dwu- i wielogeneracyjnych drzewostanów sosnowych" Zajączkowski J., Sylwan 11, 1996.
 • "Naturalne odnawianie drzewostanów sosnowych" Bernadzki E., Las. Pol. 1, 1981.
 • "Naturalne odnawianie drzewostanów sosny zwyczajnej" Barzdajn W., Drogoszewski B., Zientarski J., Post. Tech. Leś. 60, 1996.
 • "Naturalne odnowienia sosny w świetle badań naukowych oraz doświadczeń praktyki leśnej" Tomczyk S., Las. Pol. 23-24, 1989.
 • "Nowy sposób hodowli sosny w półcieniu?" Czepe B., Głos L. 4, 2003.
 • "Ocena nalotów sosny zwyczajnej powstałych na zrębach w 2002 r. w Nadleśnictwie Namysłów" Czubkowski J., Przegl. Leśn. 8, 2003.
 • "Odnowienie naturalne sosny (1)" Todys J., Wójcik R., Las. Pol. 4, 1999.
 • "Odnowienie naturalne sosny (1)" Andrzejczyk T., Las. Pol. 1, 2002.
 • "Odnowienie naturalne sosny (2)" Andrzejczyk T., Las. Pol. 2, 2002.
 • "Odnowienie naturalne sosny (4)" Andrzejczyk T., Las. Pol. 4, 2002.
 • "Odnowienie naturalne. Sosna" Tomczyk S., Bibl. Leśn. 29, 1993.
 • "Ogólna hodowla lasu" Włoczewski T., PWRiL, Warszawa, 1968.
 • "Rębnia przerębowa w drzewostanach sosnowych" Andrzejczyk T., Sylwan 8, 2006.
 • "Rozwój naturalnego odnowienia sosny zwyczajnej na powierzchni przygotowanej pługiem dwuodkładnicowym" Andrzejczyk T., Drozdowski S., Sylwan 5, 2003.
 • "Sosna zwyczajna. Hodowla i ochrona" Puchniarski T., Wyd. PWRiL, 2008.
 • "Stan, warunki i problemy odnowienia naturalnego sosny w Puszczy Białowieskiej" Paluch R., Sylwan 11, 2004.
 • "Struktura odnawiających się drzewostanów sosny zwyczajnej w Nadleśnictwie Gubin" Barzdajn W., Drogoszewski B., Zientarski J., Sylwan 11, 1996.
 • "Struktura wielopokoleniowych drzewostanów sosny zwyczajnej w strefie brzegowej jeziora Bełdany (Puszcza Piska)" Żurkowski M., Sylwan 1, 2006.
 • "Wpływ odległości drzewostanu na zagęszczenie i przeżywalność nalotów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na zrębach zupełnych i gniazdach" Andrzejczyk T., Sylwan 1, 2000.
 • "Wpływ odległości od ściany drzewostanu na zagęszczenie i przeżywalność nalotów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na zrębach zupełnych i gniazdach" Andrzejczyk T., Sylwan 1, 2000.
 • "Wpływ osłony drzewostanu górnego i cięć odsłaniających na wzrost i przyrost wysokości podrostów podokapowych sosny w Lasach Pilskich" Andrzejczyk T., Sylwan 3, 2007.
 • "Wpływ przerzedzenia okapu górnego na rozwój podrostów sosny zwyczajnej (Pinus sylestris L.) w pogradacyjnych drzewostanach w lasach pilskich" Andrzejczyk T., Sylwan 1, 2007.
 • "Wpływ przygotowania gleby na zagęszczenie, wzrost i jakość samosiewów sosny w warunkach podokapowych" Andrzejczyk T., Drozdowski S., Szeligowski H., Sylwan 3, 2003.
 • "Zręby zupełne czy odnowienie naturalne sosny" Szwed J., Las. Pol. 5, 1992.

 •  
  Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów