Literatura uzupełniająca do strony:
Naturalne odnawianie świerka
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
  • "Cięcia odnowieniowe: Poradnik leśniczego" Bernadzki E., PWRiL, Warszawa, 2000.
  • "Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich" Poznański R., Jaworski A., Wyd. CILP, 2000.
  • "Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania oraz pielęgnacji drzewostanów" Jaworski A., PWRiL, Warszawa, 2004.
  • "Prace odnowieniowe przy rekonstrukcji górnej granicy lasu" Zientarski J., Post. Tech. Leś. 56, 1995.
  • "Zasady Hodowli Lasu" Rozwałka Z. (red.), ORWLP, Bedoń, 2003.

  •  
    Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów