Literatura uzupełniająca do strony:
Powierzchnie o kształcie eliptycznym
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
  • "Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego" Puchalski T., Prusinkiewicz Z., PWRiL, Warszawa, 1990.
  • "Odporność lasu na szkodliwe działanie wiatru i śniegu" Zajączkowski J., Wyd. ŚWIAT, Warszawa, 1991.

  •  
    Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów