Literatura uzupełniająca do strony:
Rębnia stopniowa gniazdowa IVa
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
 • "Buk czy jodła ? Fitosocjologia a wybór celu hodowlanego w dolnoreglowych lasach Karpat" Anon., Las. Pol. 15-16, 2005.
 • "Cięcia odnowieniowe: Poradnik leśniczego" Bernadzki E., PWRiL, Warszawa, 2000.
 • "Hodowla lasu (Rębnie. Zasady projektowania upraw)" Jaworski A., Wyd. AR Kraków, 1995.
 • "Naturalne odnowienie lasu" Leibundgut H., PWRiL, Warszawa, 2005.
 • "Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich" Poznański R., Jaworski A., Wyd. CILP, 2000.
 • "Pielęgnowanie drzewostanów jodłowych i z udziałem jodły" Jaworski A., Post. Tech. Leś. 38, 1986.
 • "Rębnia gniazdowa przerębowa" Bernadzki E., Las. Pol. 12, 1972.
 • "Rębnie w gospodarstwie leśnym: Poradnik leśniczego" Puchalski T., PWRiL, Warszawa, 2000.
 • "Rębnie w górach" Twaróg J., Bibl. Leśn. 15, 1990.
 • "Więcej uwagi dla rębni IIIa" Niski A., Las. Pol. 5, 1980.

 •  
  Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów