Rębnia IVd w drzewostanie bukowym

Autor obrazu: L. Bolibok