Zachowanie ładu czasowego podczas cięć w rębni IVd

Autor obrazu: S. Drozdowski

Cięcia rozpoczyna się przy granicach transportu. Istniejące ośrodki odnowieniowe są sukcesywnie poszerzane. Nowe ośrodki zakłada się możliwie daleko od szlaków zrywkowych.