Planowanie granic transportu i innych elementów ładu przestrzennego w rębni IVd

Autor obrazu: S. Drozdowski

Projekt przebiegu granic transportu w terenie nizinnym dostosowano do układu dróg i rozmieszczenia innych drzewostanów w oddziale. Uwzględniono istniejące odnowienia. Przewidziano lokalizację szlaków zrywkowych i składnic.