Poszerzone gniazdo dębowe na siedlisku LMśw

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Przebudowa drzewostanu na siedlisku LMśw. Ekscentryczny kierunek poszerzenia (głównie na południe) zapewnia najmłodszym nasadzeniom osłonę drzewostanu, jednocześnie zwiększając dostęp światła do starszych podrostów.