Próchniowiska i obszerne dziuple stanowią doskonałe miejsca schronienia dla małych ssaków

Autor obrazu: M. Sławski

Pnie o dużej objętości martwego drewna cechują się najbardziej stabilnymi warunkami cieplnymi i wilgotnościowymi, które są niezbędne wielu gatunkom o małych zdolnościach adaptacyjnych.