2/12.   Drzewostany odnawiane rębnią IIIb

Autor obrazu: B. Brzeziecki