Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Charakterystyka cięcia gniazdowego
 
Rozdział:
Wielkość gniazd
 
Przy silnym ocienieniu okapu należy stosować większe gniazda dla dębu (J.Z.)
 
Gniazdo dębowe w drzewostanie bukowym. Gęste, rozbudowujące się na boki korony buka pogarszają warunki świetlne na gnieździe. Standardowa wielkość gniazda (15 arów) jest tutaj za mała dla dębu szypułkowego. Słaby rozwój dolnych warstw w buczynie ułatwia odpływ zimnego powietrza, zmniejszając ryzyko przymrozków.
 
Id=10798


1.Drzewostan bukowy rzuca głęboki cień na gniazdo
 
Odnowienie dębu w buczynie na pasach wyciętych zamiast gniazd (J.Z.)
 
Dąb posadzono na placówkach, pomiędzy którymi pojawiły się liczne odnowienia jaworu, lipy i innych gatunków. Stwierdzono lepszy wzrost dębu niż na innych powierzchniach z założonymi gniazdami, głównie z powodu korzystniejszych warunków świetlnych. Pochylenie zbocza ułatwia odpływ zimnego powietrza. Przykład z nadl. Dobrocin.
 
Id=10800


1.Cień wskazuje placówkę wolno rosnącego dębu
 
Rozdział:
Odstęp gniazd
 
Pas drzewostanu między gniazdami powinien powstrzymywać silne ruchy powietrza (J.Z.)
 
Brzegi sąsiednich gniazd widoczne są przy obu krawędziach obrazu. Brak dolnego piętra i podszytu jest tu korzystny - zmniejsza ryzyko powstawania zmrozowisk.
 
Id=10688


1.Brzeg gniazda

2.Sąsiednie gniazdo

3.Brak podszytu ułatwia odpływ zimnego powietrza
 
Gniazda z dębem wprowadzonym w placówkach Szymańskiego (J.Z.)
 
Wprowadzane na gniazdach gatunki domieszkowe zwykle wymagają ochrony przed zwierzyną. Na zdjęciu pokazano nietypowy sposób zabezpieczenia przed dzikami. Pojawiający się między placówkami samosiew grabu i innych gatunków zostanie wykorzystany do pielęgnacji dębu.
 
Id=10687


1.Dąb wprowadzony na ogrodzone placówki

2.Samosiew grabu