Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Naturalne odnawianie jodły
 
Rozdział:
Wybór rębni
 
Młode pokolenie jodły ma niewielkie wymagania świetlne (W.G.)
 
Id=10792
 
Rozdział:
Odnawianie jodły w rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej
 
Młoda jodła rosnąca w korzystnych warunkach świetlnych (W.G.)
 
Długość ostatniego przyrostu pędu głównego (szczytowego) jest w przybliżeniu równa średniej długości pędów w najwyższym okółku. Tym samym czynnik świetlny (stosunek tych długości) wynosi ok. 1. Wartość taką spotyka się u jodły tylko w bardzo korzystnych warunkach świetlnych.
 
Id=10790


1.Pęd szczytowy

2.Cztery pędy ostatniego okółka

3.Korona bez oznak zahamowania wzrostu
 
Rozdział:
Odnawianie jodły na gniazdach w innych rębniach
 
Gniazdo jodłowe w drzewostanie sosnowym na siedlisku LMśw (W.G.)
 
Jodła łatwo odnawia się pod sosną, nawet przy dużym rozproszeniu drzew nasiennych. Na pędach szczytowych niektórych jodeł widoczne są oznaki regeneracji uszkodzeń spowodowanych silnym ocienieniem grabu (usuniętego kilka lat temu).
 
Id=10791


1.Regenerujące wierzchołki jodeł