Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Naturalne odnawianie sosny
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Naturalne odnawianie sosny samosiewem górnym na nie zachwaszczającej się glebie (W.G.)
 
Id=10829


1.Pokrywa czernicowa

2.Pokrywa martwa
 
Naturalne odnowienie sosny samosiewem bocznym (T.A.)
 
Glebę przygotowano pługiem aktywnym. Obsiew boczny okazał się skuteczny na całej szerokości pasa zrębowego.
 
Id=10830


1.Ściana drzewostanu

2.Starsza uprawa

3.Samosiew sosny w bruzdach
 
Rozdział:
Odnowienie sosny samosiewem kombinowanym
 
Przykład zagospodarowania odpadów zrębowych na zrębie z postawieniem nasienników (J.Z.)
 
Resztki pozrębowe (głównie drobne gałęzie z igliwiem) zgarnięto - przed przygotowaniem gleby pod samosiew - w wały o szerokości do 1.2 m. Zanikną one po kilku latach rozkładu. Przykład z nadl. Wipsowo.
 
Id=10814


1.Wał uformowany z resztek pozrębowych
 
Nasienniki sosnowe na zrębie (T.A.)
 
Id=10828


1.Wrąb na pasie o szerokości ok. 50 m

2.Nasienniki

3.Gleba przygotowana w bruzdy
 
Rozdział:
Odnowienie sosny samosiewem górnym
 
Ośmioletnie podrosty sosny pod okapem drzewostanu o zadrzewieniu 0.4 (T.A.)
 
Pozostawienie osłony na długi okres, możliwe dzięki korzystnym warunkom wilgotnościowym, pozwoli na ukształtowanie drzewostanu dwugeneracyjnego. Widoczne na zdjęciu samosiewy czeremchy amerykańskiej mogą byc tolerowane tylko na ubogich siedliskach borowych.
 
Id=10547


1.Drzewostan o zadrzewieniu 0.4

2.Czeremcha amerykańska
 
Starsze podrosty sosnowe przed cięciem uprzątającym (K.W.)
 
Młodnik w wieku 13 lat powstały naturalnie. Okres odnowienia sosny uległ tu wydłużeniu do kilkunastu lat. Przykład z nadl. Leśny Dwór.
 
Id=10550


1.Rozluźniona osłona drzewostanu sosnowego

2.Młodnik z samosiewu
 
Rozdział:
Inne sposoby naturalnego odnowienia sosny
 
Ekspansja gatunków liściastych uniemożliwi w przyszłości zachowanie struktury wielogeneracyjnej w tym drzewostanie sosnowym (J.Z.)
 
Rezerwat Sieraków w Puszczy Kampinoskiej.
 
Id=10552


1.Najmłodsza generacja sosny

2.Szybko rozwijające się piętro liściaste