Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Powierzchnie o kształcie eliptycznym
 
Rozdział:
Luki
 
Luka odnowiona sztucznie jodłą (J.Z.)
 
Id=10599


1.Szerokość światła luki nie przekracza 1/2 h
 
Rozdział:
Małe gniazda
 
Małe gniazdo z naturalnym odnowieniem bukowym (B.B.)
 
Zaleca się, aby gniazda wykorzystywane do wprowadzania buka miały powierzchnię nie przekraczającą 10 arów. Wynika to z dużej wrażliwości buka na przymrozki, a jednocześnie większej niż u dębu cienioznośności.
 
Id=10600


1.Wygląd drzew rosnących w dość słabym świetle
 
Rozdział:
Duże gniazda
 
Duże gniazdo na siedlisku LMśw przygotowane do odnowienia dębem (J.Z.)
 
Id=10843