Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Rębnia częściowa smugowa IIc
 
Rozdział:
Organizacja i technika cięć
 
Gęste podrosty świerkowe powstałe z obsiewu bocznego (J.Z.)
 
Id=10670