Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Rębnia stopniowa gniazdowa IVa
 
Rozdział:
Technika cięć
 
Naturalne odnowienie jodły i buka (B.B.)
 
Naloty buka i jodły często pojawiają się wspólnie. W celu powstrzymania w wybranym miejscu bardziej ekspansywnego buka należy dłużej zachować duże zwarcie okapu. Takie warunki lepiej znosi jodła i ona po kilku latach zdominuje płat odnowienia.
 
Id=10596


1.Najlepsze jodły zabezpieczone repelentem

2.Duże ocienienie wstrzymuje rozwój buka
 
Rozdział:
Ograniczenia w stosowaniu
 
W późnych etapach rębni IVa narastają problemy ze zrywką, szkodami od wiatru i zachwaszczeniem (J.Z.)
 
Id=10595


1.Starodrzew z przewagą jodły

2.Kępy odnowień jodłowych z domieszką świerka

3.Grupa podrostów bukowych