Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Rębnia IIc - ilustracje z ZHL 2003
 
 
01: Drzewostan świerkowy do odnowienia naturalnego samosiewem górnym i bocznym (M.O.)
 
W trakcie przemiany pokoleń cięciami częściowymi na smudze możliwe jest wykorzystanie samosiewu górnego i bocznego. Do rębni tej kwalifikuje się drzewostany o zadowalającej jakości technicznej.
 
Id=12301
 
02: Cięcia przygotowawcze (M.O.)
 
Na smudze o szerokości 30 m i nieregularnym kształcie wykonuje się cięcia przygotowawcze, usuwając niepożądane domieszki i powodując zwiększony dopływ światła do koron drzew pozostających. Na powierzchni zrębowej pozostawia się kępy starodrzewu.
 
Id=12302
 
03: Odnowienie smugi (M.O.)
 
Sukces obsiewu bocznego i górnego zależy od kontynuacji cięć odsłaniających. W ramach tych cięć należy też ograniczać występowanie gatunków lekkonasiennych na kolejnych smugach.
 
Id=12303
 
04: Odnowienie kolejnej smugi (1) (M.O.)
 
Po uzyskaniu zadowalającego odnowienia na pierwszej smudze, w zgodzie z przyjętym nawrotem cięć przeprowadza się cięcia częściowe na kolejnej smudze o szerokości 30 m. Pozostawia się kępy starodrzewu, które również zwiększają skuteczność obsiewu.
 
Id=12304
 
05: Odnowienie kolejnej smugi (2) (M.O.)
 
Udany obsiew pozwala na wkraczanie z kolejnymi cięciami odsłaniającymi. Sukcesywnie wykonywane cięcia powodują przemianę pokoleń w całym drzewostanie, z zachowaniem zwiększonej odporności na działanie wiatrów.
 
Id=12305