Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Rębnia IVa - ilustracje z ZHL 2003
 
 
01: Drzewostan jodłowy z bukiem (M.O.)
 
Rębnia stopniowa gniazdowa wykorzystuje łatwość uzyskania odnowienia naturalnego jodły i buka. Dzięki długiemu okresowi odnowienia uzyskuje się w niej złożoną strukturę wiekową powstającego drzewostanu.
 
Id=14101
 
02: Założenie ośrodków odnowieniowych pod okapem drzewostanu (M.O.)
 
W tym przypadku ośrodki odnowienia wyznaczono równomiernie w całym drzewostanie. Pominięto jedynie pas ochronny od strony nawietrznej, o szerokości co najmniej 60 m.
 
Id=14102
 
03: Poszerzenie ośrodków odnowieniowych cięciami brzegowymi (M.O.)
 
Stopniowe odsłanianie kęp młodego pokolenia w ośrodkach odnowieniowych łączy się z wykonywaniem cięć brzegowych w celu inicjowania odnowienia naturalnego na ich obrzeżach.
 
Id=14103
 
04: Poszerzenie ośrodków odnowieniowych  (M.O.)
 
Systematyczne cięcia brzegowe prowadzą do powstania stożków odnowieniowych. Najstarsze i najwyższe drzewka znajdują się na środkach tworzących się kęp odnowień.
 
Id=14104
 
05: Dalsze poszerzenie ośrodków odnowieniowych (1) (M.O.)
 
W zależności od skuteczności odnowienia samosiewem górnym, cięcia poszerzające kępy odnowień mogą mieć różne nasilenie, do cięć zupełnych włącznie.
 
Id=14105
 
06: Dalsze poszerzenie ośrodków odnowieniowych (2) (M.O.)
 
W drzewostanie powstaje mozaika płatów odnowień o różnym wieku i gatunku panującym.
 
Id=14106
 
07: Dalsze poszerzenie ośrodków odnowieniowych (3) (M.O.)
 
Powolne odsłanianie odnowień sprawia, że zacierają się ostre różnice wysokości między grupami i kępami o różnym wieku. Wpływa to korzystnie na formowanie się właściwego pokroku koron, zwłaszcza u jodły.
 
Id=14107
 
08: Dalsze poszerzenie ośrodków odnowieniowych (4) (M.O.)
 
Długotrwałe poszerzanie kęp odnowień bez niszczenia powstających nalotów mozliwe jest dzięki właściwemu rozplanowaniu szlaków zrywkowych.
 
Id=14108
 
09: Cięcia częściowe i łączenie ośrodków odnowieniowych (1) (M.O.)
 
Gdy sąsiadujące kępy zbliżają się do siebie, należy inicjować odnowienie na całej oddzielającej je powierzchni za pomocą cięć częściowych.
 
Id=14109
 
10: Cięcia częściowe i łączenie ośrodków odnowieniowych (2) (M.O.)
 
Id=14110
 
11: Cięcia uprzątające (M.O.)
 
Po uprzątnięciu, na powierzchni można pozostawić nieliczne grupy starych drzew (tu: jodeł), co dodatkowo zwiększy różnorodność strukturalną nowego drzewostanu.
 
Id=14111
 
12: Odnowiony mieszany drzewostan bukowo-jodłowy (M.O.)
 
Efektem rębni IVa stosowanej w długim okresie odnowienia jest drzewostan mieszany (bukowo-jodłowy) o składzie podobnym do drzewostanu macierzystego i dużym zróżnicowaniu wiekowym. Płynne przejścia między grupami i kępami różnowiekowych drzew zwiększają stabilność drzewostanu.
 
Id=14112