Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Schemat rębni stopniowej gniazdowej IVa - widok z boku
 
 
01: Rębnia stopniowa gniazdowa IVa - widok z boku (B.B.)
 
Id=15901
 
02: Drzewostany odnawiane rębnią IVa (B.B.)
 
Drzewostany złożone z różnej wielkości płatów kilku gatunków o dużej łatwości odnowienia naturalnego. Często w takich drzewostanach występują już kępy odnowień samosiewnych.
 
Id=15902


1.Zmieszane gatunki odnawiające się samosiewnie
 
03: Cięcia przygotowawcze (B.B.)
 
Cięcia przygotowawcze wykonuje się na co najmniej kilka lat przed rozpoczęciem odnowienia. Jednocześnie, w celu zminimalizowania ewentualnych uszkodzeń gleby i odnowień, powinna być zaplanowana sieć szlaków zrywkowych.
 
Id=15903


1.Cięcie przygotowawcze
 
04: Drzewostan po cięciu przygotowawczym (B.B.)
 
Wykonanie cięć przygotowaczych jest potrzebne zwłaszcza przy niewłaściwym stanie pokrywy naglebowej (utrudniającym kiełkowanie nasion drzew) albo występowaniu w drzewostanie składników o negatywnych cechach genetycznych. W zasadzie cele te można zrealizować podczas trzebieży późnych.
 
Id=15904
 
05: Inicjowanie obsiewu w ośrodkach odnowieniowych - cięcie brzegowe  (B.B.)
 
Odnowienie inicjuje się tworząc luki dla gatunku wymagającego najdłuższego okresu odnowienia oraz poszerzając cięciami brzegowymi przerzedzenia nad istniejącymi płatami odnowień.
 
Id=15905


1.Inicjowanie ośrodków odnowieniowych
 
06: Powstanie pierwszych ośrodków odnowieniowych (B.B.)
 
Ośrodki odnowieniowe powinny być rozproszone w obrębie strefy.
 
Id=15906


1.Ośrodki powinny być oddalone od siebie
 
07: Formowanie struktury pionowej odnowień za pomocą cięć odsłaniających (B.B.)
 
Dłuższy okres odnowienia wymaga ciągłego poszerzania istniejących płatów odnowień w celu zachowania właściwego zróżnicowania wysokości drzew (w formie stożków). Realizuje się to poprzez cięcia osłaniające nad płatami odnowień oraz cięcia brzegowe wokół nich.
 
Id=15907


1.Poszerzanie ośrodków odnowieniowych
 
08: Powstanie pierwszych stożków odnowieniowych (B.B.)
 
Skład gatunkowy odnowień w ośrodku, zwykle dość zróżnicowany, można regulować odpowiednio dozując światło w cięciach odsłaniających. Moga też być konieczne w tym celu dodatkowe zabiegi pielęgnacyjne.
 
Id=15908


1.Kępy odnowień przyjmują kształt stożka
 
09: Całkowite odsłonięcie pierwszych stożków odnowieniowych (B.B.)
 
Po wyjściu koron w uformowanych stożkach odnowieniowych ze strefy zagrożeń (ponad ok. 1.5 m), usuwa się całkowicie ich osłonę górną, pozostawiając objęty cięciami brzegowymi drzewostan na ich obrzeżach.
 
Id=15909


1.Odsłonięcie pierwszych ośrodków odnowieniowych
 
10: Drzewostan po odsłonięciu stożków odnowieniowych (B.B.)
 
Drzewostan pozostawiony pomiędzy gniazdami zapewnia odnowieniom pełną osłonę boczną przed wiatrem i przymrozkami adwekcyjnymi.
 
Id=15910
 
11: Poszerzanie istniejących i tworzenie nowych ośrodków odnowienia (B.B.)
 
Nowe ośrodki odnowieniowe tworzone są w niektórych miejscach pojawienia się samosiewów na powierzchni podokapowej. W późniejszych etapach odnowienia prawdopodobne jest pogorszenie stanu pokryw naglebowej, co może skłaniać do stosowania miejscowego przygotowania gleby pod obsiew.
 
Id=15911


1.Dalsze poszerzanie gniazd oraz inicjowanie nowych
 
12: Łączenie się grup i kęp odnowienia (B.B.)
 
Dalsze poszerzanie gniazd prowadzi w niektórych miejscach do ich łączenia. Obniżona stabilność pozostających 'firanek' drzewostanu zmusza jednak do skrócenia tego etapu odnowienia.
 
Id=15912


1.Łączenie się płatów odnowienia
 
13: Usuwanie resztek starodrzewu (B.B.)
 
Sukces tego etapu odnowienia zależy od bardzo dobrego przygotowania sieci szlaków zrywkowych oraz braku ekstremalnych zdarzeń pogodowych (zwłaszcza wiatrów).
 
Id=15913


1.Cięcia uprzątające
 
14: Uzupełnienia sztuczne (B.B.)
 
Fragmenty, gdzie odnowienie jeszcze się nie pojawiło, powinny być odnowione sztucznie. Jest to okazja na wzbogacenie składu gatunkowego drzewostanu.
 
Id=15914


1.Uzupełnienia sztuczne