Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Schemat cięcia gniazdowego
 
 
01: Cięcie gniazdowe (B.B.)
 
Cięcie gniazdowe wykonuje się na niewielkiej, owalnej powierzchni wewnątrz drzewostanu, tworząc warunki do wzrostu odnowień w warunkach osłony bocznej. Wielkość powierzchni zależy od wymagań gatunku co do stopnia osłony przed przymrozkami oraz zwiększania dostępu światła.
 
Id=16901
 
02: Drzewostan gotowy do odnowienia (B.B.)
 
Odnawiany gatunek może występować w kępach w drzewostanie rębnym lub też - co często ma miejsce przy przebudowie drzewostanu - nie być w nim jeszcze obecny.
 
Id=16902
 
03: Cięcie gniazdowe zupełne (wariant. A) (B.B.)
 
Wprowadzanie nowego składnika do drzewostanu odbywa się najczęściej poprzez wycięcie gniazd cięciem zupełnym i posadzenie na nich gatunku wymagającego osłony. Rzadziej stosuje się podsadzenie kęp domieszki pod rozrzedzonymi fragmentami drzewostanu.
 
Id=16903


1.Cięcie zupełne; można pozostawić kilka cienników
 
04: Drzewostan po cięciu gniazdowym zupełnym (B.B.)
 
Gniazda powinny być rozmieszczone względnie równomiernie, ale z wykorzystaniem przerzedzeń i korzystnych mikrosiedlisk. Powierzchnia gniazd - zależna od gatunku - może wynosić od 8 do ponad 20 arów. Dno gniazd chroni się przed dłuższym dostępem światła bezpośredniego, dlatego większe gniazda należy wydłużać w kierunku wschód-zachód.
 
Id=16904


1.Otaczające drzewa łagodzą mikroklimat zrębu
 
05: Cięcie częściowe obsiewne na gnieździe (wariant. B) (B.B.)
 
Jeżeli domieszka gatunku docelowego już istnieje w drzewostanie, to za pomocą cięcia gniazdowego można ją odnowić naturalnie (gdy w drzewostanie występują kępy drzew matecznych) lub od razu rozpocząć odsłanianie (gdy wcześniej pojawiły się kępy odnowień samosiewnych).
 
Id=16905


1.Cięcie częściowe na gnieździe
 
06: Drzewostan po cięciu obsiewnym na gnieździe (B.B.)
 
Składniki niepożądane w kępach odnawianej domieszki powinny być usunięte przed rozpoczęciem odnowienia. Cięcie obsiewne może mieć znaczne nasilenie, ponieważ gniazdo pozostaje pod boczną osłoną drzewostanu, a silnie kierunkowy dostęp światła przyspiesza wzrost drzew. Już w 2-3 roku należy wykonać ewentualne uzupełnienia.
 
Id=16906


1.Okres adaptacji świetlnej odnowień (dość krótki)
 
07: Cięcie uprzątające na gnieździe (B.B.)
 
Na cienniki na gnieździe pozostawia się kilka drzew najlepiej przyrastających, w miarę równomiernie rozmieszczonych. Usuwa się po kilku latach po obsiewie.
 
Id=16907


1.Cięcie zupełne; mogą pozostać pojedyncze cienniki
 
08: Drzewostan po odsłonięciu gniazda (B.B.)
 
Jeżeli odnowienia są małe, to po odsłonięciu gniazda należy poczekać kilka kolejnych lat na ich wyjście ze strefy największego zagrożenia przymrozki, chwasty i zwierzynę. Gdy odnowienia na gnieździe mają ponad 1-1.5 m wysokości, można przystąpić do usuwania (najczęściej cięciem zupełnym) drzew z powierzchni międzygniazdowej.
 
Id=16908


1.Niskie odnowienia wymagają jeszcze osłony bocznej