Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Odnowienie sosny w rębni przerębowej
 
 
01: Doprowadzenie sośniny do struktury przerębowej wymaga znacznego, chociaż powolnego obniżenia zapasu (S.D.)
 
Przykład zagospodarowania wyłączonego drzewostanu nasiennego sosny, w którym produkcja nasion uległa zahamowaniu wskutek podeszłego wieku drzew.
 
Id=17704
 
02: Strukturę zbliżoną do przerębowej ma wiele drzewostanów sosnowych drobnej własności  (S.D.)
 
Gospodarkę w lasach chłopskich cechuje jednostkowy charakter cięć oraz zachowanie w drzewostanach struktury pozwalającej na ciągłość użytkowania w długich okresach.
 
Id=17701


1.Starodrzew o znacznym zróżnicowaniu grubości

2.Fragment tyczkowiny

3.Kępa spontanicznych odnowień
 
03: Prowadzenie sosny cięciami grupowo-przerębowymi przydaje się w lasach ochronnych (J.Z.)
 
Lasy ochronne na wydmach Półwyspu Helskiego.
 
Id=17702


1.Starodrzew o niskim zadrzewieniu

2.Kilkuarowa grupa podrostów sosnowych