Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Drzewa na otwartych powierzchniach łagodzą ich mikroklimat i różnicują strukturę
 
 
01: Drzewa, które przetrwały na terenie byłego poligonu (J.Z.)
 
Dęby pozostawione jako osłona uprawy na siedlisku BMśw.
 
Id=18101
 
02: Drzewa pozostawione na powierzchni pohuraganowej (J.Z.)
 
Id=18102
 
03: Drzewa na pożarzysku (J.Z.)
 
Nawet takie grupy mogą sprzyjać różnicowaniu struktury przyszłego drzerwostanu. Powinny być jednak obserwowane i usuwane w przypadku pojawienia się oznak zamierania.
 
Id=18104
 
04: Drzewa na terenie byłej żwirowni (J.Z.)
 
W skrajnych warunkach wzrostu (brak wody) celem hodowlanym staje się utrzymanie trwałej, wysokiej pokrywy roślinnej, uzyskanej przede wszystkim drogą naturalnej sukcesji.
 
Id=18103
 
05: Zamarły drzewostan świerkowy w Sudetach (P.Z.)
 
Na obszarach silnych skażeń przemysłowych każdy element strukturalny starego lasu stanowi osłonę dla miejsca sadzenia i dalszego wzrostu następnego pokolenia.
 
Id=18105