Indeks haseł poradnika
 
Autor strony: J. Zajączkowski
 
 
 
Poniżej podano alfabetyczną listę wszystkich tytułów:
  • stron poradnika (oznaczonych skrótem Strona po prawej stronie tytułu; pominięto strony indeksów i spisów),
  • rozdziałów na stronach (oznaczonych Rozdz/Str: nazwa strony..),
  • pokazów slajdów (oznaczonych Pokaz/Str: nazwa strony..),
  • obrazów i schematów włączonych w tekst strony(oznaczonych Obraz/Str: nazwa strony..),
  • obrazów i schematów w pokazach slajdów (oznaczonych SlaNN/Pok: nazwa pokazu.., gdzie NN to numer slajdu w pokazie).

Na osobnych stronach zestawiono wszystkie miniatury przedstawiające ilustracje w tekście stron tematycznych oraz ilustracje w pokazach slajdów, a także pełną listę większych podglądów obrazów wraz z ich opisami.

Aby uzyskać szybszy dostęp do tytułu (hasła) poszukiwanego w indeksie, z poniższego wykazu liter alfabetu wskaż tą, która odpowiada pierwszej literze wybranego tytułu. Zamiast polskich znaków należy używać ich łacińskie zamienniki - np. jeśli tytuł rozpoczyna się literą Ł, to należy wcisnąć L.

 
Indeks haseł
 
 A    B    C    D    E    F    G    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    W    Z   
 
Aspekty rębni istotne dla rozwoju owadówRozdz/Str: Rębnie a siedliska owadów »»
Aspekty urządzeniowe rębniStrona
Autorzy poradnikaStrona
    ««
Biologia obradzania bukaRozdz/Str: Naturalne odnawianie buka »»
Bliskość ściany drzewostanu łagodzi warunki mikroklimatyczne na zrębieObraz/Str: Warunki panujące na małym zrębie o kształcie wydłużonym »»
Brzeg drzewostanu (smuga wewnętrzna) podczas cięć brzegowychObraz/Str: Charakterystyka cięcia brzegowego »»
Brzeg drzewostanu (smuga wewnętrzna) podczas cięć brzegowychObraz/Str: Powierzchnie o kształcie wydłużonym »»
Brzeg drzewostanu powinien być wystarczająco zwarty i szeroki, aby ograniczyć negatywne efekty wnikaObraz/Str: Zagospodarowanie brzegu lasu »»
BrzegiRozdz/Str: Powierzchnie o kształcie wydłużonym »»
Brzegi strumieni leśnych zagospodarowujemy jak kępy starodrzewuSla03/Pok: Zagospodarowanie brzegu lasu »»
Buczyna odnawiana cięciami częściowymiObraz/Str: Charakterystyka cięć częściowych »»
Buk dłużej od dębu utrzymuje przyrost na brzegach gniazdaSla02/Pok: Konsekwencje zbyt długiego przetrzymania odnowień na gniazdach »»
Buk na wyrośniętych gniazdach mocno konkuruje z sosną w otaczającej uprawieSla09/Pok: Konsekwencje zbyt długiego przetrzymania odnowień na gniazdach »»
Buk nie nadaje się do tworzenia zewnętrznego brzegu lasuObraz/Str: Zagospodarowanie brzegu lasu »»
Buk odnawiany na otwartej powierzchni cierpi od przymrozkówObraz/Str: Warunki panujące na dużym zrębie zupełnym »»
    ««
Całkowita i częściowa przebudowa drzewostanówRozdz/Str: Przebudowa drzewostanów »»
Całkowite odsłonięcie pierwszych stożków odnowieniowychSla09/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej IVa - widok z boku »»
Cechy ekosystemu starodrzewuRozdz/Str: Pozostawianie fragmentów starodrzewu »»
Cele cięć odsłaniającychRozdz/Str: Cięcia odsłaniające »»
Cele cięć przygotowawczychRozdz/Str: Cięcie przygotowawcze »»
Charakterystyczne dla powierzchni otwartych przymrozki radiacyjne mają najostrzejszy przebieg w warsObraz/Str: Warunki panujące na dużym zrębie zupełnym »»
Charakterystyka cięcia brzegowegoStrona
Charakterystyka cięcia gniazdowegoStrona
Charakterystyka cięcia przerębowegoStrona
Charakterystyka cięcia zupełnegoStrona
Charakterystyka cięć częściowychStrona
Cięcia a ochrona rezerwatowaRozdz/Str: Cięcia odnowieniowe na obszarach chronionych »»
Cięcia brzegowe na skraju drzewostanuRozdz/Str: Charakterystyka cięcia brzegowego »»
Cięcia brzegowe na smudze przy północnej ścianie drzewostanuSla05/Pok: Schemat rębni stopniowej brzegowo-smugowej IVc - widok z boku »»
Cięcia brzegowe w ośrodkach odnowieniowychRozdz/Str: Charakterystyka cięcia brzegowego »»
Cięcia częściowe i łączenie ośrodków odnowieniowych (1)Sla09/Pok: Rębnia IVa - ilustracje z ZHL 2003 »»
Cięcia częściowe i łączenie ośrodków odnowieniowych (2)Sla10/Pok: Rębnia IVa - ilustracje z ZHL 2003 »»
Cięcia częściowe smugowe na powierzchni międzygniazdowejSla05/Pok: Rębnia IVb - ilustracje z ZHL 2003 »»
Cięcia i odnowienie na gniazdachRozdz/Str: Rębnie III gniazdowe »»
Cięcia i odnowienie na powierzchni międzygniazdowej drugiej strefySla10/Pok: Rębnia IVb - ilustracje z ZHL 2003 »»
Cięcia o charakterze pielęgnacyjnymRozdz/Str: Charakterystyka cięcia przerębowego »»
Cięcia obsiewne i usunięcie osłony znad gniazdSla07/Pok: Schemat rębni gniazdowej częściowej IIIb - z osłoną gniazd »»
Cięcia odnowieniowe na obszarach chronionychStrona
Cięcia odsłaniająceStrona
Cięcia odsłaniająceSla05/Pok: Rębnia IIa - ilustracje z ZHL 2003 »»
Cięcia odsłaniające na gniazdachSla04/Pok: Rębnia IId - ilustracje z ZHL 2003 »»
Cięcia odsłaniające na powierzchni międzygniazdowejSla09/Pok: Schemat rębni gniazdowej częściowej IIIb - z osłoną gniazd »»
Cięcia odsłaniające odnowienie naturalneSla10/Pok: Rębnia IIIb - ilustracje z ZHL 2003 »»
Cięcia odsłaniające powinny mieć intensywność zróżnicowaną w zależności od tempa wzrostu odnowieńObraz/Str: Cięcia odsłaniające »»
Cięcia przygotowawczeSla02/Pok: Rębnia IIc - ilustracje z ZHL 2003 »»
Cięcia przygotowawczeSla03/Pok: Schemat rębni częściowej wielkopowierzchniowej IIa »»
Cięcia przygotowawczeSla03/Pok: Schemat rębni częściowej gniazdowej IId »»
Cięcia przygotowawczeSla03/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej IVa - widok z boku »»
Cięcia przygotowawcze i obsiewne na powierzchni międzygniazdowejSla08/Pok: Rębnia IIIb - ilustracje z ZHL 2003 »»
Cięcia przygotowawcze i prześwietlające wśród gatunków ciężkonasiennychSla02/Pok: Rębnia IId - ilustracje z ZHL 2003 »»
Cięcia przygotowawcze na powierzchni międzygniazdowejSla05/Pok: Schemat rębni gniazdowej częściowej IIIb - z osłoną gniazd »»
Cięcia rozluźniająceSla03/Pok: Schemat rębni gniazdowej zupełnej IIIa - z odsłonięciem podrostów »»
Cięcia uprzątająceSla11/Pok: Rębnia IVa - ilustracje z ZHL 2003 »»
Cięcia uprzątająceSla08/Pok: Rębnia IVc - ilustracje z ZHL 2003 »»
Cięcia uprzątające i uzupełnienia odnowieniaSla12/Pok: Rębnia IIIb - ilustracje z ZHL 2003 »»
Cięcia uprzątające należy przeprowadzić po uzyskaniu przez odnowienia buka wysokości ok. 2 mObraz/Str: Naturalne odnawianie buka »»
Cięcia uprzątające w drzewostanieRozdz/Str: Rębnia IVd w drzewostanach z jodłą, bukiem i świerkiem »»
Cięcia zupełne na powierzchni międzygniazdowejSla05/Pok: Rębnia IIIa - ilustracje z ZHL 2003 »»
Cięcia zupełne na powierzchni międzygniazdowejSla08/Pok: Rębnia IIIa - ilustracje z ZHL 2003 »»
Cięcie brzegoweSla01/Pok: Schemat cięcia brzegowego »»
Cięcie brzegowe 1.Sla05/Pok: Schemat rębni stopniowej brzegowo-smugowej IVc - widok z góry »»
Cięcie brzegowe 2.Sla06/Pok: Schemat rębni stopniowej brzegowo-smugowej IVc - widok z góry »»
Cięcie brzegowe 3.Sla07/Pok: Schemat rębni stopniowej brzegowo-smugowej IVc - widok z góry »»
Cięcie brzegowe poszerzające płat świerkaSla02/Pok: Rębnia IVd w drzewostanach z jodłą, bukiem i świerkiem »»
Cięcie częścioweSla01/Pok: Schemat cięcia częściowego »»
Cięcie częściowe obsiewne na gnieździe (wariant. B)Sla05/Pok: Schemat cięcia gniazdowego »»
Cięcie gniazdoweSla01/Pok: Schemat cięcia gniazdowego »»
Cięcie gniazdowe zupełne (wariant. A)Sla03/Pok: Schemat cięcia gniazdowego »»
Cięcie inicjujące odnowienieSla03/Pok: Schemat cięcia brzegowego »»
Cięcie inicjujące odnowienie na smudze wewnętrznejSla10/Pok: Schemat cięcia brzegowego »»
Cięcie następnego obieguSla03/Pok: Rębnia V - ilustracje z ZHL 2003 »»
Cięcie obsiewneStrona
Cięcie obsiewneSla08/Pok: Schemat rębni częściowej wielkopowierzchniowej IIa »»
Cięcie obsiewneSla06/Pok: Schemat rębni częściowej gniazdowej IId »»
Cięcie obsiewne (brzegowe, częściowe) na smudze 1. w roku nasiennym świerkaSla08/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowo-smugowej IVb - widok z boku »»
Cięcie obsiewne (częściowe) na smudzeSla05/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowo-smugowej IVb - widok z góry »»
Cięcie obsiewne i uzyskanie odnowienia naturalnegoSla04/Pok: Rębnia IIa - ilustracje z ZHL 2003 »»
Cięcie obsiewne na powierzchni międzygniazdowejSla07/Pok: Schemat rębni gniazdowej częściowej IIIb - bez osłony gniazd »»
Cięcie obsiewne na smudze 2.Sla08/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowo-smugowej IVb - widok z góry »»
Cięcie obsiewne na smudze 3.Sla11/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowo-smugowej IVb - widok z góry »»
Cięcie odsłaniające na gniazdachSla04/Pok: Schemat rębni gniazdowej częściowej IIIb - z osłoną gniazd »»
Cięcie odsłaniające na powierzchni międzygniazdowejSla09/Pok: Schemat rębni gniazdowej częściowej IIIb - bez osłony gniazd »»
Cięcie odsłaniająco-uprzątające na gniazdachSla09/Pok: Schemat rębni częściowej gniazdowej IId »»
Cięcie poszerzające lukęSla05/Pok: Schemat cięcia brzegowego »»
Cięcie poszerzające smugęSla12/Pok: Schemat cięcia brzegowego »»
Cięcie przeręboweSla02/Pok: Rębnia V - ilustracje z ZHL 2003 »»
Cięcie przeręboweSla01/Pok: Schemat cięcia przerębowego »»
Cięcie przeręboweSla03/Pok: Schemat cięcia przerębowego »»
Cięcie przerębowe w drzewostanie jodłowymObraz/Str: Charakterystyka cięcia przerębowego »»
Cięcie przerębowe w drzewostanie jodłowymObraz/Str: Charakterystyka cięcia przerębowego »»
Cięcie przygotowawczeStrona
Cięcie przygotowawczeSla02/Pok: Rębnia IIa - ilustracje z ZHL 2003 »»
Cięcie przygotowawczeSla05/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej IVa - widok z góry »»
Cięcie przygotowawczeSla03/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej IVd »»
Cięcie przygotowawcze o charakterze prześwietlającymSla03/Pok: Rębnia IIa - ilustracje z ZHL 2003 »»
Cięcie sanitarne w drzewostanie świerkowymObraz/Str: Elementy techniczne rębni »»
Cięcie uprzątająceStrona
Cięcie uprzątająceSla06/Pok: Rębnia IIa - ilustracje z ZHL 2003 »»
Cięcie uprzątająceSla15/Pok: Schemat rębni częściowej wielkopowierzchniowej IIa »»
Cięcie uprzątająceSla11/Pok: Schemat rębni gniazdowej częściowej IIIb - bez osłony gniazd »»
Cięcie uprzątająceSla11/Pok: Schemat rębni gniazdowej częściowej IIIb - z osłoną gniazd »»
Cięcie uprzątająceSla11/Pok: Schemat cięcia częściowego »»
Cięcie uprzątające (brzegowe) na smudze 1. i obsiewne na smudze 2.Sla10/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowo-smugowej IVb - widok z boku »»
Cięcie uprzątające (brzegowe) na smudze 2. i obsiewne na smudze 3.Sla12/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowo-smugowej IVb - widok z boku »»
Cięcie uprzątające na gnieździeSla07/Pok: Schemat cięcia gniazdowego »»
Cięcie uprzątające na smudze 1.Sla07/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowo-smugowej IVb - widok z góry »»
Cięcie uprzątające na smudze 2.Sla10/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowo-smugowej IVb - widok z góry »»
Cięcie uprzątające na smudze 3.Sla13/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowo-smugowej IVb - widok z góry »»
Cięcie zupełneSla01/Pok: Schemat cięcia zupełnego »»
Cięcie zupełne na I pasieSla06/Pok: Schemat rębni zupełnej pasowej Ib »»
Cięcie zupełne na II pasieSla09/Pok: Schemat rębni zupełnej pasowej Ib »»
Cięcie zupełne na III pasieSla10/Pok: Schemat rębni zupełnej pasowej Ib »»
Cięcie zupełne na ostatnim pasieSla12/Pok: Schemat rębni zupełnej pasowej Ib »»
Cięcie zupełne na pasie (strefie, smudze)Sla03/Pok: Schemat cięcia zupełnego »»
Cięcie zupełne na powierzchni międzygniazdowejSla05/Pok: Rębnia IId - ilustracje z ZHL 2003 »»
Cięcie zupełne na powierzchni międzygniazdowejSla11/Pok: Schemat rębni częściowej gniazdowej IId »»
Cmentarze leśne i inne miejsca pamięci powinny być wyłączone z cięć rębnychSla05/Pok: Zagospodarowanie starodrzewów »»
Czas inicjowania odnowieniaRozdz/Str: Elementy czasowe rębni »»
Czas odsłonięcia gniazdRozdz/Str: Rębnie III gniazdowe »»
Czasami wykonanie prac odnowieniowych w danym roku zależy od wystąpienia układu szczególnie korzystnObraz/Str: Elementy czasowe rębni »»
Czasowe pozostawienie wysuniętego fragmentu otaczającego drzewostanu poprawia warunki mikroklimatyczObraz/Str: Rębnie I zupełne »»
Częste pojawianie się samosiewów wymaga starannej pielegnacji odnawianych na gniazdach gatunkówObraz/Str: Rębnia gniazdowa zupełna IIIa »»
Częstość lat nasiennychRozdz/Str: Urodzaj nasion drzew leśnych »»
Częściowe odsłonięcie wybranych kęp odnowieńSla03/Pok: Rębnia IVd - ilustracje z ZHL 2003 »»
Czym większa różnorodność środowisk tym więcej rzadkich gatunków roślinRozdz/Str: Rębnie a siedliska rzadkich roślin »»
Czynniki ograniczające stosowanie odnowienia naturalnegoRozdz/Str: Naturalne odnawianie wybranych gatunków »»
Czynniki uwzględniane w projektowaniu przebudowyRozdz/Str: Projektowanie przebudowy »»
Czyszczenia na gniazdachSla10/Pok: Schemat rębni gniazdowej częściowej IIIb - bez osłony gniazd »»
Czyszczenia na gniazdach po cięciu odsłaniającym między nimiSla10/Pok: Schemat rębni gniazdowej częściowej IIIb - z osłoną gniazd »»
    ««
Dalsze cięcia brzegoweSla07/Pok: Schemat rębni stopniowej brzegowo-smugowej IVc - widok z boku »»
Dalsze cięcia odsłaniające i pielęgnacja odnowieńSla11/Pok: Rębnia IIIb - ilustracje z ZHL 2003 »»
Dalsze poszerzanie i zakładanie nowych ośrodków odnowieniowychSla08/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej IVd »»
Dalsze poszerzanie ośrodków odnowieniowychSla11/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej IVa - widok z góry »»
Dalsze poszerzenie gniazd z wykorzystaniem obsiewu górnego jodłySla06/Pok: Rębnia IVd - ilustracje z ZHL 2003 »»
Dalsze poszerzenie ośrodków odnowieniowych (1)Sla05/Pok: Rębnia IVa - ilustracje z ZHL 2003 »»
Dalsze poszerzenie ośrodków odnowieniowych (2)Sla06/Pok: Rębnia IVa - ilustracje z ZHL 2003 »»
Dalsze poszerzenie ośrodków odnowieniowych (3)Sla07/Pok: Rębnia IVa - ilustracje z ZHL 2003 »»
Dalsze poszerzenie ośrodków odnowieniowych (4)Sla08/Pok: Rębnia IVa - ilustracje z ZHL 2003 »»
Dalszy rozwój odnowieniaSla12/Pok: Schemat rębni stopniowej brzegowo-smugowej IVc - widok z boku »»
Dawny krajobraz lasu zagospodarowanego rębnią zupełną wielkopowierzchniowąObraz/Str: Rębnia zupełna wielkopowierzchniowa Ia »»
Dąb wcześnie wykazuje oznaki osłabienia przyrostu na brzegu gniazdaSla01/Pok: Konsekwencje zbyt długiego przetrzymania odnowień na gniazdach »»
Definicja rębniStrona
Do naturalnego odnowienia buczyn stosuje się rębnię częściową wielkopowierzchniowąObraz/Str: Naturalne odnawianie buka »»
Do naturalnego odnowienia dębu najlepiej nadają się cięcia częścioweObraz/Str: Naturalne odnawianie dębu »»
Dobór długości okresu odnowienia dla gatunkuRozdz/Str: Okres odnowienia »»
Dobór gatunkówRozdz/Str: Wykorzystanie przestojów »»
Dobra osłona gleby, jaką zapewniają rębnie stopniowe, ogranicza powierzchniowy odpływ wody deszczoweObraz/Str: Rębnie IV stopniowe »»
Dodatkowe źródła informacjiStrona
Dojrzały drzewostan z kępami podrostówSla02/Pok: Schemat rębni gniazdowej zupełnej IIIa - z odsłonięciem podrostów »»
Dolna warstwa dębu o małej przydatności do dalszej hodowliObraz/Str: Rębnia gniazdowa zupełna IIIa »»
Domieszki gatunków pielegnacyjnych są pożądanym składnikiem w samosiewach dębuSla06/Pok: Naturalne odnowienie dębu »»
Domieszki liści innych gatunków zapobiegają powstaniu zbitej warstwy w ściółce bukowej i pogorszeniuObraz/Str: Cięcie przygotowawcze »»
Doprowadzenie sośniny do struktury przerębowej wymaga znacznego, chociaż powolnego obniżenia zapasuSla01/Pok: Odnowienie sosny w rębni przerębowej »»
Dostęp do stron tematycznych za pomocą mapy serwisuRozdz/Str: Układ poradnika »»
Drugie cięcie odsłaniająceSla07/Pok: Schemat cięcia częściowego »»
Drugie piętro bukowe po odsłonięciu cięciami częściowymiObraz/Str: Cięcia odsłaniające »»
Drugie piętro dębowe po odsłonięciuObraz/Str: Cięcia odsłaniające »»
Drzewa na otwartych powierzchniach łagodzą ich mikroklimat i różnicują strukturęPokaz/Str: Rębnia zupełna wielkopowierzchniowa Ia »»
Drzewa na pożarzyskuSla03/Pok: Drzewa na otwartych powierzchniach łagodzą ich mikroklimat i różnicują strukturę »»
Drzewa na terenie byłej żwirowniSla04/Pok: Drzewa na otwartych powierzchniach łagodzą ich mikroklimat i różnicują strukturę »»
Drzewa o nadzwyczajnej wartości przyrodniczej powinny być pozostawiane wraz z najbliższym otoczeniemSla10/Pok: Kępy starodrzewu na zrębie »»
Drzewa pozostawione na powierzchni pohuraganowejSla02/Pok: Drzewa na otwartych powierzchniach łagodzą ich mikroklimat i różnicują strukturę »»
Drzewa, które przetrwały na terenie byłego poligonuSla01/Pok: Drzewa na otwartych powierzchniach łagodzą ich mikroklimat i różnicują strukturę »»
Drzewostan bukowy podczas cięć odsłaniającychObraz/Str: Cięcia odsłaniające »»
Drzewostan bukowy przed cięciem uprzątającymObraz/Str: Cięcie uprzątające »»
Drzewostan dębowo-bukowy do odnowienia naturalnegoSla01/Pok: Rębnia IIa - ilustracje z ZHL 2003 »»
Drzewostan dębowy po cięciu obsiewnymObraz/Str: Cięcie obsiewne »»
Drzewostan gotowy do odnowieniaSla02/Pok: Schemat cięcia częściowego »»
Drzewostan gotowy do odnowieniaSla02/Pok: Schemat cięcia gniazdowego »»
Drzewostan gotowy do odnowieniaSla02/Pok: Schemat cięcia zupełnego »»
Drzewostan jodłowo-bukowy o kępowej i grupowej formie zmieszaniaSla13/Pok: Rębnia IIIb - ilustracje z ZHL 2003 »»
Drzewostan jodłowy z bukiemSla01/Pok: Rębnia IVa - ilustracje z ZHL 2003 »»
Drzewostan jodłowy zagospodarowany rębnią przerębowąObraz/Str: Rębnia V przerębowa »»
Drzewostan o strukturze przerębowej przed wykonaniem cięciaSla02/Pok: Schemat cięcia przerębowego »»
Drzewostan odnawiany rębnią gniazdową z poszerzeniem gniazdObraz/Str: Rębnia gniazdowa częściowa IIIb »»
Drzewostan po cięciu gniazdowym zupełnymSla04/Pok: Schemat cięcia gniazdowego »»
Drzewostan po cięciu obsiewnymSla09/Pok: Schemat rębni częściowej wielkopowierzchniowej IIa »»
Drzewostan po cięciu obsiewnymSla07/Pok: Schemat rębni częściowej gniazdowej IId »»
Drzewostan po cięciu obsiewnymSla04/Pok: Schemat cięcia częściowego »»
Drzewostan po cięciu obsiewnym na gnieździeSla06/Pok: Schemat cięcia gniazdowego »»
Drzewostan po cięciu przerębowymSla04/Pok: Schemat cięcia przerębowego »»
Drzewostan po cięciu przygotowawczymSla04/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej IVa - widok z boku »»
Drzewostan po cięciu uprzątającym na gniazdachSla10/Pok: Schemat rębni częściowej gniazdowej IId »»
Drzewostan po cięciu zupełnym na pasieSla04/Pok: Schemat cięcia zupełnego »»
Drzewostan po drugim cięciu odsłaniającymSla08/Pok: Schemat cięcia częściowego »»
Drzewostan po kolejnym cięciu odsłaniającymSla14/Pok: Schemat rębni częściowej wielkopowierzchniowej IIa »»
Drzewostan po kolejnym cięciu odsłaniającymSla10/Pok: Schemat cięcia częściowego »»
Drzewostan po odsłonięciu gniazdaSla08/Pok: Schemat cięcia gniazdowego »»
Drzewostan po odsłonięciu stożków odnowieniowychSla10/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej IVa - widok z boku »»
Drzewostan po pierwszym cięciu odsłaniającymSla12/Pok: Schemat rębni częściowej wielkopowierzchniowej IIa »»
Drzewostan po pierwszym cięciu odsłaniającymSla06/Pok: Schemat cięcia częściowego »»
Drzewostan przed cięciem na jego brzegu (wariant. B)Sla09/Pok: Schemat cięcia brzegowego »»
Drzewostan przygotowany do odnowieniaSla04/Pok: Schemat rębni częściowej wielkopowierzchniowej IIa »»
Drzewostan przygotowany do odnowieniaSla04/Pok: Schemat rębni częściowej gniazdowej IId »»
Drzewostan sosnowy do odnowienia sztucznegoSla01/Pok: Rębnia Ib - ilustracje z ZHL 2003 »»
Drzewostan sosnowy przeznaczony do przebudowy na mieszanySla01/Pok: Rębnia IIIa - ilustracje z ZHL 2003 »»
Drzewostan sosnowy z kępowym i grupowym występowaniem gatunków ciężkonasiennychSla01/Pok: Rębnia IId - ilustracje z ZHL 2003 »»
Drzewostan świerkowo-bukowo-jodłowySla01/Pok: Rębnia V - ilustracje z ZHL 2003 »»
Drzewostan świerkowy do odnowienia naturalnego samosiewem górnym i bocznymSla01/Pok: Rębnia IIc - ilustracje z ZHL 2003 »»
Drzewostan świerkowy do odnowienia sztucznego lub samosiewnegoSla01/Pok: Rębnia Ic - ilustracje z ZHL 2003 »»
Drzewostan świerkowy uszkodzony przez wiatr (Pomorze Zachodnie)Obraz/Str: Kierunek cięć »»
Drzewostan świerkowy uszkodzony przez wiatr (Pomorze Zachodnie)Obraz/Str: Naturalne odnawianie świerka »»
Drzewostan z dużym udziałem świerkaSla01/Pok: Rębnia IVb - ilustracje z ZHL 2003 »»
Drzewostany brzozoweRozdz/Str: Drzewostany przejściowe »»
Drzewostany kwalifikujące się do przebudowyRozdz/Str: Przebudowa drzewostanów »»
Drzewostany modrzewioweRozdz/Str: Drzewostany przejściowe »»
Drzewostany odnawiane rębnią IcSla02/Pok: Schemat rębni zupełnej smugowej Ic »»
Drzewostany odnawiane rębnią IIaSla02/Pok: Schemat rębni częściowej wielkopowierzchniowej IIa »»
Drzewostany odnawiane rębnią IIdSla02/Pok: Schemat rębni częściowej gniazdowej IId »»
Drzewostany odnawiane rębnią IIIaSla02/Pok: Schemat rębni gniazdowej zupełnej IIIa - z odnowieniem sztucznym »»
Drzewostany odnawiane rębnią IIIbSla02/Pok: Schemat rębni gniazdowej częściowej IIIb - bez osłony gniazd »»
Drzewostany odnawiane rębnią IVaSla02/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej IVa - widok z boku »»
Drzewostany odnawiane rębnią IVbSla02/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowo-smugowej IVb - widok z boku »»
Drzewostany odnawiane rębnią IVcSla02/Pok: Schemat rębni stopniowej brzegowo-smugowej IVc - widok z boku »»
Drzewostany osikoweRozdz/Str: Drzewostany przejściowe »»
Drzewostany przejścioweStrona
Drzewostany sosnowe z dolnym piętrem innych gatunkówRozdz/Str: Drzewostany przejściowe »»
Drzewostany wymagające cięć przygotowawczychRozdz/Str: Cięcie przygotowawcze »»
Drzewostany wymagające osłony gniazd w rębni IIIbSla02/Pok: Schemat rębni gniazdowej częściowej IIIb - z osłoną gniazd »»
Drzewostany, w których można zastosować rębnię IVdSla02/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej IVd »»
Duża ekspansywność robinii w pewnych sytuacjach może być skutecznie powstrzymana tylko środkami chemObraz/Str: Cięcia odnowieniowe na obszarach chronionych »»
Duża remiza i inne elementy strukturalne różnicujące środowisko na zrębie zupełnymObraz/Str: Zręby nowej generacji »»
Duże gniazdaRozdz/Str: Powierzchnie o kształcie eliptycznym »»
Duże gniazdo na siedlisku LMśw przygotowane do odnowienia dębemObraz/Str: Powierzchnie o kształcie eliptycznym »»
Duże zagrożenie dla rozwoju nalotów sosnowych stwarza osutka sosnySla14/Pok: Zasady naturalnego odnawiania sosny »»
Dwuletnie naloty sosny powstałe z obsiewu bocznego na glebie przygotowanej w bruzdy na BśwSla10/Pok: Zasady naturalnego odnawiania sosny »»
Działania hodowlane w biotopach głuszcaRozdz/Str: Rębnie a środowisko głuszca »»
Działy tematyczne poradnikaRozdz/Str: Układ poradnika »»
    ««
Efekt cofania się brzegu przetrzymanego gniazdaSla03/Pok: Konsekwencje zbyt długiego przetrzymania odnowień na gniazdach »»
Efekt rębni dla drzewostanu macierzystegoStrona
Efekt rębni dla odnowieniaStrona
Efekt rębni dla otaczających drzewostanówStrona
Efektem cięć przygotowawczych powinna być pokrywa 'z daleka zielona, z bliska brązowa'Obraz/Str: Cięcie przygotowawcze »»
Efektem stosowania rębni zupełnej mogą być rozległe kompleksy drzewostanów o uproszczonej strukturzeObraz/Str: Rębnie I zupełne »»
Efekty ekologiczne rębniStrona
Ekspansja gatunków liściastych uniemożliwi w przyszłości zachowanie struktury wielogeneracyjnej w tyObraz/Str: Naturalne odnawianie sosny »»
Ekspansja trzcinnika w bruzdach na początku drugiego sezonu po obsiewie sosny na BMśwSla04/Pok: Zasady naturalnego odnawiania sosny »»
Eksperymenty hodowlane w leśnych kompleksach promocyjnychStrona
Elementy czasoweRozdz/Str: Rębnia V przerębowa »»
Elementy czasowe rębniStrona
Elementy przestrzenneRozdz/Str: Rębnia V przerębowa »»
Elementy przestrzenne o kształcie wydłużonymObraz/Str: Powierzchnie o kształcie wydłużonym »»
Elementy przestrzenne rębniStrona
Elementy rębniStrona
Elementy rębni i ich znaczenieRozdz/Str: Definicja rębni »»
Elementy techniczne rębniStrona
Enklawy łąk i okrajki wzbogacają biologicznie i krajobrazowo całe kompleksy leśneObraz/Str: Rębnie a siedliska rzadkich roślin »»
Enklawy łąk rozwijają brzeg lasu i wzbogacają biologicznie całe kompleksySla12/Pok: Zagospodarowanie brzegu lasu »»
    ««
Formowanie stożków odnowieniowychSla08/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej IVa - widok z góry »»
Formowanie struktury pionowej odnowień za pomocą cięć odsłaniającychSla07/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej IVa - widok z boku »»
FormyRozdz/Str: Rębnie I zupełne »»
Fragment drzewostanu przed cięciem w luce (wariant. A)Sla02/Pok: Schemat cięcia brzegowego »»
Funkcje stref ekotonowychRozdz/Str: Zagospodarowanie brzegu lasu »»
    ««
Gatunki drzew tworzące drzewostany przejścioweRozdz/Str: Drzewostany przejściowe »»
Gatunki ekotonowe i niewielkich środowisk otwartychRozdz/Str: Las jako siedlisko ptaków »»
Gatunki krzewów zalecane do stref ekotonowychRozdz/Str: Zagospodarowanie brzegu lasu »»
Gatunki środowisk typowo leśnychRozdz/Str: Las jako siedlisko ptaków »»
Gatunki tworzące przedplonyRozdz/Str: Stosowanie przedplonów »»
Gdy odnowieniem rządzi tylko natura, na niektóre ważne gatunki możemy poczekać setki latObraz/Str: Cięcia odnowieniowe na obszarach chronionych »»
GenezaRozdz/Str: Rębnie II częściowe »»
GenezaRozdz/Str: Rębnie IV stopniowe »»
GenezaRozdz/Str: Rębnie I zupełne »»
Geneza i zastosowanieRozdz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowa IVa »»
Geneza i zastosowanieRozdz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowo-smugowa IVb »»
Geneza i zastosowanieRozdz/Str: Rębnia stopniowa brzegowo-smugowa IVc »»
Geneza i zastosowanieRozdz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona IVd »»
Gęste naloty zachowują naturalną pulę genową i stwarzają duże możliwości selekcjiObraz/Str: Naturalne odnawianie wybranych gatunków »»
Gęste podrosty świerkowe powstałe z obsiewu bocznegoObraz/Str: Rębnia częściowa smugowa IIc »»
Gleba przygotowana mechanicznie w drzewostanie dębowym z zadarnioną pokrywąSla01/Pok: Naturalne odnowienie dębu »»
Główne zaletyRozdz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowa IVa »»
Główne zaletyRozdz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowo-smugowa IVb »»
Główne zasady stosowaniaRozdz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona IVd »»
Głuszec preferuje widne, starsze drzewostany na siedlisku BśwObraz/Str: Rębnie a środowisko głuszca »»
Gniazda z dębem wprowadzonym w placówkach SzymańskiegoObraz/Str: Charakterystyka cięcia gniazdowego »»
Gniazda zakłada się w celu wyprowadzenia w drzewostanie domieszki produkcyjnej o znaczącym udzialeObraz/Str: Charakterystyka cięcia gniazdowego »»
Gniazdo w drzewostanie - przykład powierzchni ekologicznie małejObraz/Str: Wielkość powierzchni »»
Gniazdo jodłowe w drzewostanie sosnowym na siedlisku LMśwObraz/Str: Naturalne odnawianie jodły »»
Gniazdo kwiczoła - gatunku chętnie zasiedlającego obrzeża zrębówObraz/Str: Las jako siedlisko ptaków »»
Gniazdo orła bielika w drzewostanie odnawianym rębnią gniazdowąObraz/Str: Wpływ rębni na środowisko ptaków »»
Granica transportuStrona
Granica transportu - ciek wodnySla03/Pok: Przykłady granic transportu »»
Granica transportu - grunt innej własnościSla02/Pok: Przykłady granic transportu »»
Granica transportu - grzbiet wzniesieniaSla04/Pok: Przykłady granic transportu »»
Granica transportu - wąwózSla01/Pok: Przykłady granic transportu »»
Grupa podrostów jodłowych nadająca się do wykorzystania w następnym pokoleniu lasuObraz/Str: Rębnia gniazdowa zupełna IIIa »»
    ««
Ilustracje form rębniRozdz/Str: Klasyfikacja i opisy rębni »»
Im mniejszy zrąb, tym lepsza osłona boczna dla gatunków wrażliwych na przymrozkiObraz/Str: Zręby nowej generacji »»
Im starszy las, tym bardziej jest narażony na różne katastrofySla16/Pok: Zagospodarowanie starodrzewów »»
Im większa i gęstsza kępa, tym większe jej znaczenie biologiczneSla02/Pok: Kępy starodrzewu na zrębie »»
Im większe gniazdo, tym bardziej zaznacza się odmienność warunków środowiska w jego północnej częściObraz/Str: Warunki panujące na małym zrębie o kształcie eliptycznym »»
Impulsy zapachowe mocno przywabiają szeliniaka na powierzchnie zrębów w drzewostanach sosnowychObraz/Str: Rębnie a szkodliwe owady »»
Indeks autorów literaturyStrona
Indeks haseł poradnikaStrona
Indeks ilustracji w pokazach slajdówStrona
Indeks ilustracji w tekścieStrona
Inicjowanie lub wybór istniejących kęp odnowienia naturalnegoSla02/Pok: Rębnia IVd - ilustracje z ZHL 2003 »»
Inicjowanie obsiewu w ośrodkach odnowieniowych - cięcie brzegoweSla05/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej IVa - widok z boku »»
Inicjowanie odnowienia - cięcie obsiewneSla03/Pok: Schemat cięcia częściowego »»
Inicjowanie odnowienia gatunku głównego - po wyrośnięciu gniazdSla06/Pok: Schemat rębni gniazdowej częściowej IIIb - z osłoną gniazd »»
Inicjowanie odnowienia naturalnego sosny w warunkach podokapowychSla17/Pok: Zasady naturalnego odnawiania sosny »»
Inne sposoby naturalnego odnowienia sosnyRozdz/Str: Naturalne odnawianie sosny »»
Intensywność cięcia obsiewnegoRozdz/Str: Cięcie obsiewne »»
Inwentaryzacja struktury i zapasu w lesie przerębowymRozdz/Str: Rębnia V przerębowa »»
    ««
Jak rozpocząć korzystanie z poradnikaRozdz/Str: Wprowadzenie »»
Jakość siewna nasion i metody jej podwyższaniaRozdz/Str: Urodzaj nasion drzew leśnych »»
Jednostki kontrolneRozdz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona IVd »»
Jodła potrafi zregenerować po silnym przygłuszeniu, ale powinna być odsłaniana powoli, w kilku nawrObraz/Str: Rębnie III gniazdowe »»
    ««
Kępa starodrzewu ma pełnić swoją rolę aż do obumarcia i wywrócenia się tworzących ją drzewSla09/Pok: Kępy starodrzewu na zrębie »»
Kępa starodrzewu pozostawiana na zrębie powinna stanowić fragment nienaruszonego drzewostanuObraz/Str: Pozostawianie fragmentów starodrzewu »»
Kępę należy przygotować do odsłonięcia przez rozluźnienie zwarciaSla08/Pok: Kępy starodrzewu na zrębie »»
Kępy starodrzewu na zrębiePokaz/Str: Pozostawianie fragmentów starodrzewu »»
Kępy starodrzewu ułatwiają przetrwanie wielu gatunków roślin i zwierzątSla01/Pok: Kępy starodrzewu na zrębie »»
Kiedy i co wycinać w rezerwatachRozdz/Str: Cięcia odnowieniowe na obszarach chronionych »»
Kiełkujące nasiona sosny wymagają dostępu do odsłoniętej gleby mineralnejSla07/Pok: Zasady naturalnego odnawiania sosny »»
Kierunek cięćStrona
Kierunek przebiegu szlaków zrywkowychRozdz/Str: Projektowanie szlaków zrywkowych »»
Kilkuletnie odnowienia sztuczne jodły na gniazdachSla02/Pok: Wyprzedzające odnowienie jodły i buka w rębnych drzewostanach sosnowych »»
Klasyfikacja i opisy rębniStrona
Kolejne cięcie brzegoweSla09/Pok: Schemat rębni stopniowej brzegowo-smugowej IVc - widok z boku »»
Kolejne cięcie brzegoweSla11/Pok: Schemat rębni stopniowej brzegowo-smugowej IVc - widok z boku »»
Kolejne cięcie na smudzeSla14/Pok: Schemat cięcia brzegowego »»
Kolejne cięcie odsłaniająceSla13/Pok: Schemat rębni częściowej wielkopowierzchniowej IIa »»
Kolejne cięcie odsłaniająceSla09/Pok: Schemat cięcia częściowego »»
Kolejne cięcie wokół lukiSla07/Pok: Schemat cięcia brzegowego »»
Kolejne ośrodki odnowienioweSla12/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowo-smugowej IVb - widok z góry »»
Kolejne pasy zrębowe na siedlisku BMwObraz/Str: Rębnia zupełna pasowa Ib »»
Kolejność pozyskiwania drzewRozdz/Str: Charakterystyka cięcia przerębowego »»
Kolorowe grodzenia upraw nie wyglądają estetycznie, ale są bezpieczne dla ptakówObraz/Str: Rębnie a środowisko głuszca »»
Komentarze do rębniStrona
Konsekwencje zbyt długiego przetrzymania odnowień na gniazdachPokaz/Str: Rębnie III gniazdowe »»
Kontrola wersji poradnikaRozdz/Str: O poradniku »»
Korzystanie z funkcji automatyzacji zawartych w skryptachRozdz/Str: Problemy obsługi interfejsu »»
Krzewy biocenotyczne w uprawieObraz/Str: Zręby nowej generacji »»
Kształt i wielkość powierzchni zrębowejRozdz/Str: Zręby nowej generacji »»
Kształt powierzchni odnowieniowejStrona
Kształtowanie ekotonu z wykorzystaniem naturalnych odnowień i nasadzeń krzewówObraz/Str: Zagospodarowanie brzegu lasu »»
Kształtowanie struktury grubości drzewRozdz/Str: Charakterystyka cięcia przerębowego »»
Kształtowanie struktury lasu w ostojach cietrzewiaRozdz/Str: Wpływ rębni na środowisko ptaków »»
Kształtowanie właściwych warunków bytowania, żerowania i rozrodu zwierząt chronionych zwykle nie wymObraz/Str: Cięcia odnowieniowe na obszarach chronionych »»
Kształtowanie zapasu drzewostanuRozdz/Str: Charakterystyka cięcia przerębowego »»
    ««
Las jako siedlisko ptakówStrona
Las jest dobrym tłem dla eksponowania obiektów prehistorycznychSla07/Pok: Zagospodarowanie starodrzewów »»
Lata obfitego urodzaju u dębu zdarzają się nieregularnie, chociaż ostatnio coraz częściejObraz/Str: Naturalne odnawianie dębu »»
Lelek zasiedla uprawy i młodniki po zrębach zupełnychObraz/Str: Wpływ rębni na środowisko ptaków »»
Lity drzewostan bukowySla01/Pok: Rębnia IIIb - ilustracje z ZHL 2003 »»
Lity drzewostan jodłowySla01/Pok: Rębnia IVd - ilustracje z ZHL 2003 »»
Lity drzewostan świerkowySla01/Pok: Rębnia IVc - ilustracje z ZHL 2003 »»
Lokalizacja płatów domieszek na zrębie powinna być odpowiednio zaplanowanaObraz/Str: Rębnie I zupełne »»
Luka odnowiona sztucznie jodłąObraz/Str: Powierzchnie o kształcie eliptycznym »»
Luka po dużej koronie grabu w grądzie niskimObraz/Str: Cięcia odnowieniowe na obszarach chronionych »»
LukiRozdz/Str: Powierzchnie o kształcie eliptycznym »»
Ład czasowy w rębniach złożonychRozdz/Str: Aspekty urządzeniowe rębni »»
Ład przestrzennyRozdz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowa IVa »»
Ład przestrzenny w rębniach złożonychRozdz/Str: Aspekty urządzeniowe rębni »»
Łamana linia brzegowa ułatwia wyprowadzenie na zrębie sadzonek gatunków o różnej wrażliwości na suszObraz/Str: Kształt powierzchni odnowieniowej »»
Łączenie bruzdami kęp starodrzewu ułatwia migrację i wymianę genów w populacjach wielu gatunków zwieSla03/Pok: Kępy starodrzewu na zrębie »»
Łączenie się grup i kęp odnowieniaSla12/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej IVa - widok z boku »»
Łączenie, poszerzanie i zakładanie nowych ośrodków odnowieniowychSla12/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej IVa - widok z góry »»
Łączenie, poszerzanie i zakładanie ośrodków odnowieniowychSla09/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej IVd »»
    ««
Małe gniazdaRozdz/Str: Powierzchnie o kształcie eliptycznym »»
Małe gniazdo z naturalnym odnowieniem bukowymObraz/Str: Powierzchnie o kształcie eliptycznym »»
Mapa stron poradnikaStrona
Martwe drewno to bogate siedlisko życiaSla12/Pok: Zagospodarowanie starodrzewów »»
Mechaniczne przygotowanie gleby pod obsiew buka w rębni IIaObraz/Str: Cięcie obsiewne »»
Metody regulacji użytkowaniaRozdz/Str: Rębnia V przerębowa »»
Miara ekologiczna elementów przestrzennych rębniRozdz/Str: Elementy przestrzenne rębni »»
Miejsca prześwietlone w wyniku cięć rębnych mają istotne znaczenie dla owadów odżywiających się pyłkObraz/Str: Rębnie a siedliska owadów »»
Mikroklimat smugi południowejRozdz/Str: Warunki panujące na małym zrębie o kształcie wydłużonym »»
Mikroklimat smugi północnejRozdz/Str: Warunki panujące na małym zrębie o kształcie wydłużonym »»
Mikroklimat smugi wschodniejRozdz/Str: Warunki panujące na małym zrębie o kształcie wydłużonym »»
Mikroklimat smugi zachodniejRozdz/Str: Warunki panujące na małym zrębie o kształcie wydłużonym »»
Młoda jodła rosnąca w korzystnych warunkach świetlnychObraz/Str: Naturalne odnawianie jodły »»
Młode pokolenie jodły ma niewielkie wymagania świetlneObraz/Str: Naturalne odnawianie jodły »»
Mniej wskazane lokalizacjeRozdz/Str: Rębnie II częściowe »»
Modrzew podsadzony bukiem w wieku ok. 30 latObraz/Str: Stosowanie przedplonów »»
Modyfikacja rębni IIIa z pozostawieniem osłony górnej nad podsadzeniami w otoczeniu gniazdObraz/Str: Modyfikacje rębni »»
Modyfikacje rębniStrona
Modyfikacje rębni opisane w innych częściach poradnikaRozdz/Str: Modyfikacje rębni »»
    ««
Na plantacjach nasiennych drzewa obradzają w dużo młodszym wieku niż w zwartych drzewostanachObraz/Str: Urodzaj nasion drzew leśnych »»
Na powierzchniach odnawianych naturalnie mogą przetrwać rzadkie gatunki domieszkoweObraz/Str: Naturalne odnawianie wybranych gatunków »»
Na powierzchniach poklęskowych należy w maksymalnym stopniu wykorzystywać odnowienia naturalneObraz/Str: Rębnia zupełna wielkopowierzchniowa Ia »»
Na żyźniejszych siedliskach odnowienie sosny jest utrudnione z powodu dużej tendencji do zachwaszczeSla05/Pok: Zasady naturalnego odnawiania sosny »»
Nadmierne zadarnienie uniemożliwia wykorzystanie odnowienia naturalnego w drzewostanach sosnowychObraz/Str: Naturalne odnawianie wybranych gatunków »»
Nagłe odsłonięcie drzew w dolnych warstwach może powodować osłabienie ich koronObraz/Str: Rębnie III gniazdowe »»
Nagłe odsłonięcie grubszych pni drzew o gładkiej i cienkiej korze może do powstawania pęknięć i innyObraz/Str: Efekt rębni dla drzewostanu macierzystego »»
Nagromadzenie starych drzew, martwego drewna i długa historia rozwoju decydują o przyrodniczej wartoObraz/Str: Pozostawianie fragmentów starodrzewu »»
Najczęstszym sposobem naturalnego odnowienia sosny jest obsiew boczny na otwartej powierzchni zrębuSla12/Pok: Zasady naturalnego odnawiania sosny »»
Naloty sosny na glebie przygotowanej frezarką w warunkach podokapowychSla09/Pok: Zasady naturalnego odnawiania sosny »»
Naloty sosny powstałe z obsiewu górnego na glebie przygotowanej pługiem aktywnym na siedlisku BśwSla11/Pok: Zasady naturalnego odnawiania sosny »»
Nasienniki na zrębieObraz/Str: Rębnie I zupełne »»
Nasienniki sosnowe na zrębieObraz/Str: Naturalne odnawianie sosny »»
NasilenieRozdz/Str: Cięcie przygotowawcze »»
Nasiona najlepiej kiełkują na odsłoniętej glebie mineralnejObraz/Str: Cięcie obsiewne »»
Naturalne odnawianie bukaStrona
Naturalne odnawianie dębuStrona
Naturalne odnawianie jodłyStrona
Naturalne odnawianie sosnyStrona
Naturalne odnawianie sosny samosiewem górnym na nie zachwaszczającej się glebieObraz/Str: Naturalne odnawianie sosny »»
Naturalne odnawianie świerkaStrona
Naturalne odnawianie wybranych gatunkówStrona
Naturalne odnowienie buka na pasie ochronnym drzewostanuSla09/Pok: Zagospodarowanie brzegu lasu »»
Naturalne odnowienie dębuPokaz/Str: Naturalne odnawianie dębu »»
Naturalne odnowienie dębu na ogrodzonym gnieździeObraz/Str: Rębnia gniazdowa zupełna IIIa »»
Naturalne odnowienie drzewostanu świerkowego cięciami brzegowymiObraz/Str: Rębnia stopniowa brzegowo-smugowa IVc »»
Naturalne odnowienie jodły i bukaObraz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowa IVa »»
Naturalne odnowienie sosny samosiewem bocznymObraz/Str: Naturalne odnawianie sosny »»
Naturalnie odnawiany drzewostan dębowy po cięciu odsłaniającymObraz/Str: Naturalne odnawianie dębu »»
Nawigacja po stronach poradnikaRozdz/Str: Problemy obsługi interfejsu »»
Nawrót cięćStrona
Nawrót cięć w rębni gniazdowej zależy zależy od tempa wzrostu odnowień na gniazdachObraz/Str: Nawrót cięć »»
Nazewnictwo rębniRozdz/Str: Klasyfikacja i opisy rębni »»
Naziemne gniazdo skowronka borowego - gatunku zasiedlającego uprawy w rębni zupełnejObraz/Str: Las jako siedlisko ptaków »»
Nie każdy drzewostan na brzegu lasu nadaje się do pozostawieniaSla05/Pok: Zagospodarowanie brzegu lasu »»
Nie należy zakładać zrębów na brzegach jezior i większych rzekSla04/Pok: Zagospodarowanie brzegu lasu »»
Nie wszystkie niezwykłe kształty drzew uzasadniają ich pozostawianie poza kępamiSla12/Pok: Kępy starodrzewu na zrębie »»
Niektóre rzadkie i cenne gatunki ptaków gnieżdżą się tylko w najstarszych fragmentach lasuSla11/Pok: Zagospodarowanie starodrzewów »»
Niektóre standardowe, sprawdzone metody postępowania hodowlanego nie znajdują zastosowania w obiektaObraz/Str: Cięcia odnowieniowe na obszarach chronionych »»
Nowe ośrodki odnowienioweSla09/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowo-smugowej IVb - widok z góry »»
Nowe samosiewy uzyskane w bruzdach wyoranych pomiędzy kępami starszych podrostówSla26/Pok: Zasady naturalnego odnawiania sosny »»
Nowy brzegu lasu tworzony podczas zalesieńSla02/Pok: Zagospodarowanie brzegu lasu »»
    ««
O poradnikuStrona
Obecność rzadkich, chronionych gatunków dużych ptaków wymaga ograniczenia czasu i miejsca wykonywaniObraz/Str: Wpływ rębni na środowisko ptaków »»
Obraz lasu przerębowego przy zastosowaniu cięć jednostkowych i grupowychObraz/Str: Charakterystyka cięcia przerębowego »»
Obsiew boczny sosny na zrębie jest skuteczny na odległość do 50-60 m od ściany drzewostanuObraz/Str: Naturalne odnawianie sosny »»
Obsiew boczny sosny na zrębie jest skuteczny na odległość do 50-60 m od ściany drzewostanuObraz/Str: Rębnia zupełna pasowa Ib »»
Obumieranie kęp kilkunastoletniego jesionu stwarza problem z odnowieniem powierzchni na siedlisku OlObraz/Str: Przebudowa drzewostanów »»
OcenaRozdz/Str: Rębnie I zupełne »»
Ochrona odnowień przed zwierzynąSla06/Pok: Schemat rębni gniazdowej zupełnej IIIa - z odnowieniem sztucznym »»
Ochrona odnowień przy zrywceStrona
Odnawianie jodły na gniazdach w innych rębniachRozdz/Str: Naturalne odnawianie jodły »»
Odnawianie jodły w rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonejRozdz/Str: Naturalne odnawianie jodły »»
Odnowienia naturalne sosny charakteryzują się najlepszym wzrostem na powierzchni otwartejSla13/Pok: Zasady naturalnego odnawiania sosny »»
Odnowienie buka i świerkaRozdz/Str: Rębnia IVd w drzewostanach z jodłą, bukiem i świerkiem »»
Odnowienie daglezji na gniazdach w drzewostanie z przewagą bukaObraz/Str: Rębnia gniazdowa częściowa IIIb »»
Odnowienie dębu w buczynie na pasach wyciętych zamiast gniazdObraz/Str: Charakterystyka cięcia gniazdowego »»
Odnowienie gniazdSla03/Pok: Rębnia IVb - ilustracje z ZHL 2003 »»
Odnowienie I pasaSla08/Pok: Schemat rębni zupełnej pasowej Ib »»
Odnowienie jesionaRozdz/Str: Rębnia IVd w drzewostanach z dębem lub jesionem »»
Odnowienie jodłyRozdz/Str: Rębnia IVd w drzewostanach z jodłą, bukiem i świerkiem »»
Odnowienie kolejnej smugiSla05/Pok: Rębnia Ic - ilustracje z ZHL 2003 »»
Odnowienie kolejnej smugi (1)Sla04/Pok: Rębnia IIc - ilustracje z ZHL 2003 »»
Odnowienie kolejnej smugi (2)Sla05/Pok: Rębnia IIc - ilustracje z ZHL 2003 »»
Odnowienie następnej powierzchni zrębowejSla05/Pok: Rębnia Ib - ilustracje z ZHL 2003 »»
Odnowienie naturalne modrzewia z samosiewu bocznegoObraz/Str: Rębnia zupełna smugowa Ic »»
Odnowienie naturalne na gniazdachSla03/Pok: Rębnia IId - ilustracje z ZHL 2003 »»
Odnowienie naturalne na powierzchni miedzygniazdowejSla09/Pok: Rębnia IIIb - ilustracje z ZHL 2003 »»
Odnowienie naturalne na smugachSla03/Pok: Rębnia IVc - ilustracje z ZHL 2003 »»
Odnowienie naturalne smugSla06/Pok: Rębnia IVc - ilustracje z ZHL 2003 »»
Odnowienie naturalne zapewnia utrwalenie miejscowych ekotypów, dobrze dostosowanych do lokalnych warObraz/Str: Naturalne odnawianie wybranych gatunków »»
Odnowienie powierzchni zrębowejSla03/Pok: Rębnia Ib - ilustracje z ZHL 2003 »»
Odnowienie rozległych jednowiekowych sośnin wymaga założenia kilku wrębówObraz/Str: Aspekty urządzeniowe rębni »»
Odnowienie samosiewem bocznymRozdz/Str: Naturalne odnawianie świerka »»
Odnowienie samosiewem górnym w rębni częściowej smugowejRozdz/Str: Naturalne odnawianie świerka »»
Odnowienie smugiSla03/Pok: Rębnia Ic - ilustracje z ZHL 2003 »»
Odnowienie smugiSla03/Pok: Rębnia IIc - ilustracje z ZHL 2003 »»
Odnowienie sosny samosiewem bocznymRozdz/Str: Naturalne odnawianie sosny »»
Odnowienie sosny samosiewem górnymRozdz/Str: Naturalne odnawianie sosny »»
Odnowienie sosny samosiewem kombinowanymRozdz/Str: Naturalne odnawianie sosny »»
Odnowienie sosny w rębni częściowejObraz/Str: Rębnie II częściowe »»
Odnowienie sosny w rębni częściowejObraz/Str: Rębnia częściowa wielkopowierzchniowa IIa »»
Odnowienie sosny w rębni przerębowejPokaz/Str: Naturalne odnawianie sosny »»
Odnowienie sztuczne na gniazdachSla03/Pok: Rębnia IIIa - ilustracje z ZHL 2003 »»
Odnowienie sztuczne na gniazdachSla08/Pok: Rębnia IVb - ilustracje z ZHL 2003 »»
Odnowienie sztuczne na powierzchni międzygniazdowejSla06/Pok: Rębnia IIIa - ilustracje z ZHL 2003 »»
Odnowienie sztuczne na powierzchni międzygniazdowejSla09/Pok: Rębnia IIIa - ilustracje z ZHL 2003 »»
Odnowienie sztuczne powierzchni międzygniazdowejSla06/Pok: Rębnia IId - ilustracje z ZHL 2003 »»
Odnowienie świerka i sosny na smudze zewnętrznejRozdz/Str: Rębnia IVb w drzewostanach świerkowo-sosnowych »»
Odnowienie świerka na powierzchni międzygniazdowejSla06/Pok: Rębnia IVb - ilustracje z ZHL 2003 »»
Odnowienie świerkowe na smudze w rębni IcObraz/Str: Rębnia zupełna smugowa Ic »»
Odnowiony mieszany drzewostan bukowo-jodłowySla12/Pok: Rębnia IVa - ilustracje z ZHL 2003 »»
Odpowiednio dobrane cięcia zapewniają optymalne warunki rozwoju właściwych dla siedliska gatunkówObraz/Str: Efekty ekologiczne rębni »»
Odsłonięcie spontanicznie powstałych płatów odnowienia naturalnego dębu bezszypułkowegoObraz/Str: Cięcia odnowieniowe na obszarach chronionych »»
Odsłonięta jodła z przetrzymanych gniazd, podparta lipą od południaSla07/Pok: Konsekwencje zbyt długiego przetrzymania odnowień na gniazdach »»
Odsłonięte duże gniazdo dębowe na siedlisku OlJObraz/Str: Rębnia gniazdowa zupełna IIIa »»
Odsłonięte resztki 30-letnich gniazd dębowych poszerzanych jodłąSla06/Pok: Konsekwencje zbyt długiego przetrzymania odnowień na gniazdach »»
Odstęp gniazdRozdz/Str: Charakterystyka cięcia gniazdowego »»
Ogólnie o rębniachStrona
Ogólny i cząstkowy okres odnowieniaRozdz/Str: Okres odnowienia »»
Ograniczenia w stosowaniuRozdz/Str: Rębnie II częściowe »»
Ograniczenia w stosowaniuRozdz/Str: Rębnie I zupełne »»
Ograniczenia w stosowaniuRozdz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowa IVa »»
Ograniczenia w stosowaniuRozdz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowo-smugowa IVb »»
Ograniczenia w stosowaniuRozdz/Str: Rębnia stopniowa brzegowo-smugowa IVc »»
Ograniczenia w stosowaniuRozdz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona IVd »»
Okres odnowieniaStrona
Okres odnowieniaRozdz/Str: Rębnie III gniazdowe »»
Okres odnowieniaRozdz/Str: Rębnie IV stopniowe »»
Okres odnowienia kończy się z momentem uprzątnięcia ostatnich drzew przeznaczonych do usunięciaObraz/Str: Okres odnowienia »»
Okres uprzątnięcia drzewostanuRozdz/Str: Elementy czasowe rębni »»
Określenie granic transportuSla04/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej IVd »»
Określenie kierunku cięćSla03/Pok: Schemat rębni zupełnej smugowej Ic »»
Określenie wielkości pozyskania w rębniach złożonychRozdz/Str: Aspekty urządzeniowe rębni »»
Określenie wielkości pozyskania w rębniach zupełnychRozdz/Str: Aspekty urządzeniowe rębni »»
Opad nasionSla07/Pok: Schemat rębni częściowej wielkopowierzchniowej IIa »»
Organizacja i technika cięćRozdz/Str: Rębnia częściowa wielkopowierzchniowa IIa »»
Organizacja i technika cięćRozdz/Str: Rębnia częściowa smugowa IIc »»
Organizacja i technika cięćRozdz/Str: Rębnia częściowa gniazdowa IId »»
Organizacja i technika cięćRozdz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowo-smugowa IVb »»
Organizacja i technika cięćRozdz/Str: Rębnia stopniowa brzegowo-smugowa IVc »»
Organizacja i technika cięćRozdz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona IVd »»
Organizacja i technika cięć w wariancie typowymRozdz/Str: Rębnia gniazdowa zupełna IIIa »»
Organizacja i technika cięć w wariancie typowymRozdz/Str: Rębnia gniazdowa częściowa IIIb »»
Organizacja prac w rębniachStrona
Organizacja przestrzenna populacjiRozdz/Str: Rębnie a środowisko głuszca »»
Ostatnie cięcia odsłaniająceSla09/Pok: Rębnia IVd - ilustracje z ZHL 2003 »»
Ośmioletnie podrosty sosny pod okapem drzewostanu o zadrzewieniu 0.4Obraz/Str: Naturalne odnawianie sosny »»
Oznaczenie wersji testowej na stronie startowej i stronach tematycznych poradnikaObraz/Str: O poradniku »»
    ««
Pas drzewostanu między gniazdami powinien powstrzymywać silne ruchy powietrzaObraz/Str: Charakterystyka cięcia gniazdowego »»
Pas pozostawiony na zrębie na brzegu kompleksuSla01/Pok: Zagospodarowanie brzegu lasu »»
Pas zrębowy o szerokości 60m (2h) wykonany w formie wrębu w dużym bloku drzewostanów rębnychObraz/Str: Elementy przestrzenne rębni »»
Pas zrębowy w olsieObraz/Str: Powierzchnie o kształcie wydłużonym »»
PasyRozdz/Str: Powierzchnie o kształcie wydłużonym »»
Pielęgnacja młodego pokolenia na gniazdachSla04/Pok: Rębnia IIIb - ilustracje z ZHL 2003 »»
Pielęgnacja odnowieńSla07/Pok: Rębnia IIIa - ilustracje z ZHL 2003 »»
Pielęgnacja odnowień na gniazdachSla04/Pok: Rębnia IIIa - ilustracje z ZHL 2003 »»
Pielęgnacja odnowień na gniazdachSla07/Pok: Rębnia IIIb - ilustracje z ZHL 2003 »»
Pielęgnacja odnowień na gniazdachSla04/Pok: Rębnia IVb - ilustracje z ZHL 2003 »»
Pielęgnacja odnowień na gniazdach i odnowień wcześniejszychSla09/Pok: Rębnia IVb - ilustracje z ZHL 2003 »»
Pielęgnacja upraw i młodnikówSla08/Pok: Schemat rębni zupełnej smugowej Ic »»
Pielęgnacja zapasuRozdz/Str: Efekt rębni dla drzewostanu macierzystego »»
Pielęgnowanie odnowieńRozdz/Str: Naturalne odnawianie jodły »»
Pielęgnowanie odnowieńRozdz/Str: Naturalne odnawianie świerka »»
Pielęgnowanie zapasu w rębni częściowejObraz/Str: Efekt rębni dla drzewostanu macierzystego »»
Pierwsze cięcie odsłaniająceSla11/Pok: Schemat rębni częściowej wielkopowierzchniowej IIa »»
Pierwsze cięcie odsłaniająceSla05/Pok: Schemat cięcia częściowego »»
Pięciornik biały (Potentilla alba) występuje w runie dojrzałego zespołu świetlistej dąbrowyObraz/Str: Rębnie a siedliska rzadkich roślin »»
Planowanie granic transportu i innych elementów ładu przestrzennego w rębni IVdObraz/Str: Granica transportu »»
Planowanie granic transportu i innych elementów ładu przestrzennego w rębni IVdObraz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona IVd »»
Plantacje nasienne stają się konieczne w przypadku braku lub niedoboru lokalnej bazy nasiennej gatunObraz/Str: Urodzaj nasion drzew leśnych »»
Płaty gatunków o niższym wieku rębności lub zdrowotności powinny być wyznaczane pod przyszłe gniazdaObraz/Str: Rębnie III gniazdowe »»
Płaty pozbawione odnowień należy uzupełnić sztucznieSla16/Pok: Zasady naturalnego odnawiania sosny »»
Płaty trzcinnika piaskowego występują często w warunkach BMśw z pokrywą czernicowąSla03/Pok: Zasady naturalnego odnawiania sosny »»
Początkowy i docelowy skład gatunkowy drzewostanuRozdz/Str: Definicja rębni »»
Pod kępami starodrzewu muszą być zachowane dolne warstwySla04/Pok: Kępy starodrzewu na zrębie »»
Pod okapem drzewostanu podrosty sosnowe mogą być utrzymane przez kilkanaście i więcej latSla20/Pok: Zasady naturalnego odnawiania sosny »»
Podczas zabiegów ochronnych w rezerwatach należy pozostawiać martwe drewno w pierwotnym stanieObraz/Str: Cięcia odnowieniowe na obszarach chronionych »»
Podokapowe odnowienie sosny na siedlisku BMśwSla18/Pok: Zasady naturalnego odnawiania sosny »»
Podokapowe odnowienie sosny na siedlisku BśwSla19/Pok: Zasady naturalnego odnawiania sosny »»
Podrosty dębowe w wieku 7 lat po dwóch cięciach odsłaniającychSla04/Pok: Naturalne odnowienie dębu »»
Podrosty przetrzymane w zbytnim zagęszczeniu łatwo ulegają uszkodzeniom podczas ostatnich cięć w odnObraz/Str: Cięcia odsłaniające »»
Podrosty sosnowe wzrastające w warunkach nadmiernego ocienieniaSla21/Pok: Zasady naturalnego odnawiania sosny »»
Podrosty sosny rosnące w dobrym oświetleniu mają pędy boczne ustawione pod kątem ostrymSla23/Pok: Zasady naturalnego odnawiania sosny »»
Podrosty sosny rosnące w dużym ocienieniu mają horyzontalny układ pędów bocznychSla22/Pok: Zasady naturalnego odnawiania sosny »»
Podsadzenia buka pod brzozą, odnowioną samorzutnie na fragmencie młodnika uszkodzonym przez śniegObraz/Str: Stosowanie przedplonów »»
Podsadzenia bukowe w drzewostanie sosnowym na siedlisku LMśwObraz/Str: Drzewostany przejściowe »»
Podsadzenia jodły pod przerzedzoną osłoną sosnySla01/Pok: Wyprzedzające odnowienie jodły i buka w rębnych drzewostanach sosnowych »»
Podsadzenia na brzegach gniazd to sposób na zwiększenie udziału wrażliwych gatunków liściastych w naObraz/Str: Rębnia gniazdowa zupełna IIIa »»
Podsadzenia na powierzchni międzygniazdowej zwiększają udział gatunków liściastych w rębni IIIaObraz/Str: Rębnia gniazdowa zupełna IIIa »»
Podtopienie powierzchni po wykonaniu zrębu na siedlisku BMbObraz/Str: Powierzchnie o kształcie wydłużonym »»
Podział drzewostanu na strefySla04/Pok: Schemat rębni gniazdowej zupełnej IIIa - z odnowieniem sztucznym »»
Podział drzewostanu na strefySla04/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej IVa - widok z góry »»
Podział kompleksów starodrzewu na ostępySla03/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowo-smugowej IVb - widok z boku »»
Podział kompleksu starodrzewów na ostępySla02/Pok: Schemat rębni stopniowej brzegowo-smugowej IVc - widok z góry »»
Podział na ostępy i organizacja cięćSla02/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowo-smugowej IVb - widok z góry »»
Podział starodrzewów na ostępySla03/Pok: Schemat rębni stopniowej brzegowo-smugowej IVc - widok z boku »»
Pokrój korony świadczy o warunkach świetlnych i stanowi przesłankę do wykonania cięcia odsłaniającegObraz/Str: Naturalne odnawianie buka »»
Pokrywa czernicowa - wskaźnik żyźniejszych siedlisk borowych i borów mieszanychSla02/Pok: Zasady naturalnego odnawiania sosny »»
Pokrywa mszysta lub brusznicowa wskazuje na siedlisko optymalne dla naturalnego odnowienia sosnySla01/Pok: Zasady naturalnego odnawiania sosny »»
Pokrywa mszysta sprzyja pojawianiu się samosiewów świerkaObraz/Str: Naturalne odnawianie świerka »»
Pokrywa przygotowana na przyjęcie nasion dębu - z daleka zielona, z bliska brązowaObraz/Str: Naturalne odnawianie dębu »»
Poprawa czytelności tekstu na ekranieRozdz/Str: O poradniku »»
Poprawa warunków biocenotycznychRozdz/Str: Zręby nowej generacji »»
Pora wykonaniaRozdz/Str: Cięcia odsłaniające »»
Pora wykonaniaRozdz/Str: Cięcie obsiewne »»
Porównanie wielkości większego i małego podglądu obrazuObraz/Str: O poradniku »»
Posadzony w uprawie dąb jest narażony na różne uszkodzeniaObraz/Str: Rębnie I zupełne »»
Postęp cięć na kolejnych strefachRozdz/Str: Rębnia gniazdowa zupełna IIIa »»
Poszerzanie gniazdRozdz/Str: Rębnia IVd w drzewostanach z jodłą, bukiem i świerkiem »»
Poszerzanie gniazd jodłowychSla03/Pok: Rębnia IVd w drzewostanach z jodłą, bukiem i świerkiem »»
Poszerzanie i łączenie gniazdRozdz/Str: Rębnia IVd w drzewostanach z dębem lub jesionem »»
Poszerzanie i łączenie gniazdRozdz/Str: Rębnia IVd w przebudowie drzewostanów sosnowych »»
Poszerzanie i zakładanie nowych ośrodków odnowieniowychSla07/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej IVd »»
Poszerzanie istniejących i tworzenie nowych ośrodków odnowieniaSla11/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej IVa - widok z boku »»
Poszerzanie naturalnie odnowionych gniazd dębowych w rębni IVdObraz/Str: Rębnia IVd w drzewostanach z dębem lub jesionem »»
Poszerzanie naturalnie odnowionych gniazd dębowych w rębni IVdObraz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona IVd »»
Poszerzanie przetrzymanych gniazd bukowych podsadzeniem pod osłoną drzewostanuSla08/Pok: Konsekwencje zbyt długiego przetrzymania odnowień na gniazdach »»
Poszerzanie stożków odnowieniowychSla09/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej IVa - widok z góry »»
Poszerzenie gniazd z wykorzystaniem obsiewu górnego jodłySla05/Pok: Rębnia IVd - ilustracje z ZHL 2003 »»
Poszerzenie ośrodków odnowieniowychSla04/Pok: Rębnia IVa - ilustracje z ZHL 2003 »»
Poszerzenie ośrodków odnowieniowych cięciami brzegowymiSla03/Pok: Rębnia IVa - ilustracje z ZHL 2003 »»
Poszerzone gniazdo dębowe na siedlisku LMśwObraz/Str: Rębnia IVd w przebudowie drzewostanów sosnowych »»
Poszerzone gniazdo dębowe na siedlisku LMśwObraz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona IVd »»
Powierzchnia zrębu zupełnegoObraz/Str: Elementy rębni »»
Powierzchnie ekologicznie dużeRozdz/Str: Wielkość powierzchni »»
Powierzchnie ekologicznie małeRozdz/Str: Wielkość powierzchni »»
Powierzchnie o kształcie eliptycznymStrona
Powierzchnie o kształcie wydłużonymStrona
Powierzchnie otwarte ekologicznie duże powstają zwykle jako skutek zjawisk klęskowychObraz/Str: Warunki panujące na dużym zrębie zupełnym »»
Powierzchnie poklęskowe charakteryzują się ekstremalnymi warunkami wykonywania wszelkich czynności gObraz/Str: Rębnia zupełna wielkopowierzchniowa Ia »»
Powiększenie okna przeglądarkiRozdz/Str: O poradniku »»
Powstanie i rozwój nalotówSla10/Pok: Schemat rębni częściowej wielkopowierzchniowej IIa »»
Powstanie i rozwój nalotuSla08/Pok: Schemat rębni częściowej gniazdowej IId »»
Powstanie i rozwój nalotu na powierzchni międzygniazdowejSla08/Pok: Schemat rębni gniazdowej częściowej IIIb - bez osłony gniazd »»
Powstanie i rozwój odnowienia świerka na smudze 1.Sla09/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowo-smugowej IVb - widok z boku »»
Powstanie i rozwój odnowienia świerka na smudze 2.Sla11/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowo-smugowej IVb - widok z boku »»
Powstanie nalotu gatunku głównego i czyszczenia na gniazdachSla08/Pok: Schemat rębni gniazdowej częściowej IIIb - z osłoną gniazd »»
Powstanie odnowieniaSla06/Pok: Schemat rębni stopniowej brzegowo-smugowej IVc - widok z boku »»
Powstanie odnowienia naturalnego na gniazdachSla03/Pok: Schemat rębni gniazdowej częściowej IIIb - z osłoną gniazd »»
Powstanie pierwszych ośrodków odnowieniowychSla06/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej IVa - widok z boku »»
Powstanie pierwszych stożków odnowieniowychSla08/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej IVa - widok z boku »»
Pozostawianie fragmentów starodrzewuStrona
Pozostawianie kęp starodrzewuRozdz/Str: Rębnie III gniazdowe »»
Pozostawianie lasu na obszarze stanowisk archeologicznych to skuteczny sposób ich ochronySla06/Pok: Zagospodarowanie starodrzewów »»
Pozostawianie niektórych drzewRozdz/Str: Rębnie I zupełne »»
Pozostawianie starodrzewu w takich miejscach to przejaw gościnności leśnikówSla02/Pok: Zagospodarowanie starodrzewów »»
Pozostawianie wysp starodrzewu podczas cięć odnowieniowychSla08/Pok: Schemat cięcia zupełnego »»
Pozostawienie drugiego piętra sprzyja funkcji ochronnej brzegu lasuSla07/Pok: Zagospodarowanie brzegu lasu »»
Pozostawienie drzew brzeżnych na zakrętach dróg wywozowych chroni wcześniej założone uprawyObraz/Str: Ochrona odnowień przy zrywce »»
Pozostawienie drzew z próchnowiskami i dziuplami ma duże znaczenie dla przetrwania reliktowych - pusObraz/Str: Rębnie a siedliska owadów »»
Pozostawienie kęp starodrzewiaSla11/Pok: Schemat rębni zupełnej pasowej Ib »»
Pozostawienie przez frez fragmentów nienaruszonej ściółki ułatwia przetrwanie rzadkich roślin i faunObraz/Str: Rębnie a siedliska rzadkich roślin »»
Pozostawiony na zrębie wykrot to poszukiwane miejsce schronienia dla wielu gatunków zwierzątObraz/Str: Zręby nowej generacji »»
Pożarzysko - przykład powierzchni ekologicznie dużejObraz/Str: Wielkość powierzchni »»
Praktyczne wdrażanie ideowych schematów rębniRozdz/Str: Definicja rębni »»
Preferencje lęgowe ptaków leśnychRozdz/Str: Las jako siedlisko ptaków »»
Preferencje pokarmowe ptaków leśnychRozdz/Str: Las jako siedlisko ptaków »»
Preferencje siedliskowe ptaków leśnychRozdz/Str: Las jako siedlisko ptaków »»
Problemy obsługi interfejsuStrona
Procesy odnowienia a przebudowa drzewostanówRozdz/Str: Przebudowa drzewostanów »»
Prognozowanie urodzaju nasionRozdz/Str: Urodzaj nasion drzew leśnych »»
Projektowanie przebudowyStrona
Projektowanie szlaków zrywkowychStrona
Prowadzenie sosny cięciami grupowo-przerębowymi przydaje się w lasach ochronnychSla03/Pok: Odnowienie sosny w rębni przerębowej »»
Próchniowiska i obszerne dziuple stanowią doskonałe miejsca schronienia dla małych ssakówObraz/Str: Rębnie a siedliska drobnych ssaków »»
Przebudowa drzewostanówStrona
Przebudowa drzewostanów przedrębnychRozdz/Str: Projektowanie przebudowy »»
Przedmiot i cel ochrony a konieczność cięćRozdz/Str: Cięcia odnowieniowe na obszarach chronionych »»
Przedplon jako krótkotrwała osłona drzewostanu docelowegoRozdz/Str: Stosowanie przedplonów »»
Przedplon jako zbiorowisko fitomelioracyjneRozdz/Str: Stosowanie przedplonów »»
Przegląd wszystkich ilustracjiStrona
Przeglądanie ilustracji w tekście poradnikaRozdz/Str: Problemy obsługi interfejsu »»
Przeglądanie pokazów slajdówRozdz/Str: Problemy obsługi interfejsu »»
Przejściowy drzewostan osikowo-brzozowy na terenie byłego poligonuObraz/Str: Drzewostany przejściowe »»
Przeplon modrzewiowy wprowadzony na zrębie jednocześnie z gatunkiem docelowym - bukiemObraz/Str: Stosowanie przedplonów »»
Przesłanki decyzji o pozostawieniu przestojówRozdz/Str: Wykorzystanie przestojów »»
Przestrzenna organizacja cięćRozdz/Str: Rębnie II częściowe »»
Przestrzenne rozmieszczenie gniazd na strefieRozdz/Str: Rębnie III gniazdowe »»
Przestrzenne zróżnicowanie cięćRozdz/Str: Cięcia odsłaniające »»
Przetrzymane gniazda dębowe poszerzone lipą po odsłonięciuSla05/Pok: Konsekwencje zbyt długiego przetrzymania odnowień na gniazdach »»
Przetrzymane na gniazdach podrosty po odsłonięciu mają niską stabilność mechanicznąObraz/Str: Rębnie III gniazdowe »»
Przeznaczenie poradnikaRozdz/Str: Wprowadzenie »»
Przy silnym ocienieniu okapu należy stosować większe gniazda dla dębuObraz/Str: Charakterystyka cięcia gniazdowego »»
Przydatna do odsłonięcia duża kępa buka w drugim piętrze drzewostanu sosnowegoObraz/Str: Rębnia gniazdowa zupełna IIIa »»
Przydatność do naturalnego odnowienia sosnyRozdz/Str: Rębnia zupełna pasowa Ib »»
Przydrożny pas drzewostanu odnawiany naturalnieSla08/Pok: Zagospodarowanie brzegu lasu »»
Przygotowanie drzewostanu do odnowieniaRozdz/Str: Naturalne odnawianie dębu »»
Przygotowanie glebySla06/Pok: Schemat rębni częściowej wielkopowierzchniowej IIa »»
Przygotowanie gleby pod odnowienie dębuRozdz/Str: Naturalne odnawianie dębu »»
Przygotowanie gleby pod podsadzenia buka na powierzchni międzygniazdowejSla03/Pok: Wyprzedzające odnowienie jodły i buka w rębnych drzewostanach sosnowych »»
Przygotowanie gleby przed cięciem obsiewnymRozdz/Str: Cięcie obsiewne »»
Przygotowanie gleby za pomocą frezarki po uprzednim rozdrobnieniu gałęziSla08/Pok: Zasady naturalnego odnawiania sosny »»
Przykład pnia o ciekawym kształcie, pozostawionego przed laty na zrębie przy drodze leśnejObraz/Str: Zręby nowej generacji »»
Przykład zagospodarowania odpadów zrębowych na zrębie z postawieniem nasiennikówObraz/Str: Naturalne odnawianie sosny »»
Przykłady granic transportuPokaz/Str: Granica transportu »»
Przykłady modyfikacji przedstawione na ilustracjachRozdz/Str: Modyfikacje rębni »»
Przykłady rozkładu pierśnic w lesie przerębowym dla różnych wartości ilorazu Liocourta qObraz/Str: Charakterystyka cięcia przerębowego »»
    ««
Rabatowałki na podtopionej powierzchni zrębuObraz/Str: Warunki panujące na dużym zrębie zupełnym »»
Rachityczny pokrój nalotów sosnowych - skutek kilku lat trwania w zbytnim przegęszczeniu i ocienieniObraz/Str: Naturalne odnawianie wybranych gatunków »»
Reakcją na niepodziewanie niską skuteczność naturalnego obsiewu może być wydłużenie okresu odnowieniObraz/Str: Cięcia odsłaniające »»
Regulacja wielkości ilustracji w tekście poradnikaRozdz/Str: O poradniku »»
Reguła Assmanna dla struktury przerębowejRozdz/Str: Rębnia jednostkowo-przerębowa »»
Reguła wyprzedzeniaRozdz/Str: Rębnie IV stopniowe »»
Rębnia częściowa gniazdowa IIdStrona
Rębnia częściowa gniazdowa IIdSla01/Pok: Schemat rębni częściowej gniazdowej IId »»
Rębnia częściowa pasowa IIbStrona
Rębnia częściowa smugowa IIcStrona
Rębnia częściowa wielkopowierzchniowa IIaStrona
Rębnia częściowa wielkopowierzchniowa IIaSla01/Pok: Schemat rębni częściowej wielkopowierzchniowej IIa »»
Rębnia częściowa wymaga dobrego udostępnienia terenu szlakami zrywkowymiSla03/Pok: Naturalne odnowienie dębu »»
Rębnia gniazdowa częściowa IIIbStrona
Rębnia gniazdowa częściowa IIIb - bez osłony gniazdSla01/Pok: Schemat rębni gniazdowej częściowej IIIb - bez osłony gniazd »»
Rębnia gniazdowa częściowa IIIb - z osłoną gniazdSla01/Pok: Schemat rębni gniazdowej częściowej IIIb - z osłoną gniazd »»
Rębnia gniazdowa zupełna IIIaStrona
Rębnia gniazdowa zupełna IIIa - odnowienie sztuczneSla01/Pok: Schemat rębni gniazdowej zupełnej IIIa - z odnowieniem sztucznym »»
Rębnia gniazdowa zupełna IIIa - odsłonięcie podrostówSla01/Pok: Schemat rębni gniazdowej zupełnej IIIa - z odsłonięciem podrostów »»
Rębnia grupowo-przerębowaStrona
Rębnia grupowo-przerębowa w drzewostanie sosnowymObraz/Str: Rębnia grupowo-przerębowa »»
Rębnia Ib - ilustracje z ZHL 2003Pokaz/Str: Rębnia zupełna pasowa Ib »»
Rębnia Ic - ilustracje z ZHL 2003Pokaz/Str: Rębnia zupełna smugowa Ic »»
Rębnia IIa - ilustracje z ZHL 2003Pokaz/Str: Rębnia częściowa wielkopowierzchniowa IIa »»
Rębnia IIa w drzewostanach dębowychRozdz/Str: Rębnia częściowa wielkopowierzchniowa IIa »»
Rębnia IIa w drzewostanach sosnowychRozdz/Str: Rębnia częściowa wielkopowierzchniowa IIa »»
Rębnia IIa w drzewostanie bukowymObraz/Str: Rębnia częściowa wielkopowierzchniowa IIa »»
Rębnia IIb w drzewostanach świerkowo-sosnowychRozdz/Str: Rębnia częściowa pasowa IIb »»
Rębnia IIb w drzewostanach świerkowychRozdz/Str: Rębnia częściowa pasowa IIb »»
Rębnia IIc - ilustracje z ZHL 2003Pokaz/Str: Rębnia częściowa smugowa IIc »»
Rębnia IId - ilustracje z ZHL 2003Pokaz/Str: Rębnia częściowa gniazdowa IId »»
Rębnia IIIa - ilustracje z ZHL 2003Pokaz/Str: Rębnia gniazdowa zupełna IIIa »»
Rębnia IIIb - ilustracje z ZHL 2003Pokaz/Str: Rębnia gniazdowa częściowa IIIb »»
Rębnia IVa - ilustracje z ZHL 2003Pokaz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowa IVa »»
Rębnia IVb - ilustracje z ZHL 2003Pokaz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowo-smugowa IVb »»
Rębnia IVb w drzewostanach świerkowo-sosnowychStrona
Rębnia IVc - ilustracje z ZHL 2003Pokaz/Str: Rębnia stopniowa brzegowo-smugowa IVc »»
Rębnia IVd - ilustracje z ZHL 2003Pokaz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona IVd »»
Rębnia IVd w drzewostanach z dębem lub jesionemStrona
Rębnia IVd w drzewostanach z jodłą, bukiem i świerkiemStrona
Rębnia IVd w drzewostanach z jodłą, bukiem i świerkiemPokaz/Str: Rębnia IVd w drzewostanach z jodłą, bukiem i świerkiem »»
Rębnia IVd w drzewostanie bukowymObraz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona IVd »»
Rębnia IVd w przebudowie drzewostanów sosnowychStrona
Rębnia jednostkowo-przerębowaStrona
Rębnia określa zespół czynności związanych z użytkowaniem lasu, tworzących optymalne warunki dla młoObraz/Str: Ogólnie o rębniach »»
Rębnia przerębowa utrzymuje duże zróżnicowanie struktury wiekowej drzewostanuObraz/Str: Rębnia V przerębowa »»
Rębnia stopniowa brzegowo-smugowa IVcStrona
Rębnia stopniowa brzegowo-smugowa IVc - widok z bokuSla01/Pok: Schemat rębni stopniowej brzegowo-smugowej IVc - widok z boku »»
Rębnia stopniowa brzegowo-smugowa IVc - widok z górySla01/Pok: Schemat rębni stopniowej brzegowo-smugowej IVc - widok z góry »»
Rębnia stopniowa gniazdowa IVaStrona
Rębnia stopniowa gniazdowa IVa - widok z bokuSla01/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej IVa - widok z boku »»
Rębnia stopniowa gniazdowa IVa - widok z górySla01/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej IVa - widok z góry »»
Rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona IVdStrona
Rębnia stopniowa gniazdowo-smugowa IVbStrona
Rębnia stopniowa gniazdowo-smugowa IVb - widok z bokuSla01/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowo-smugowej IVb - widok z boku »»
Rębnia stopniowa gniazdowo-smugowa IVb - widok z górySla01/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowo-smugowej IVb - widok z góry »»
Rębnia stopniowa prowadzi do dużego zróżnicowania wiekowego drzew w przyszłym drzewostanieObraz/Str: Rębnie IV stopniowe »»
Rębnia stopniowa udoskonalona IVdSla01/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej IVd »»
Rębnia V - ilustracje z ZHL 2003Pokaz/Str: Rębnia V przerębowa »»
Rębnia V przerębowaStrona
Rębnia zupełna jest skuteczną metodą odnawiania drzewostanów z dominacją sosnyObraz/Str: Rębnia zupełna pasowa Ib »»
Rębnia zupełna pasowa IbStrona
Rębnia zupełna pasowa IbSla01/Pok: Schemat rębni zupełnej pasowej Ib »»
Rębnia zupełna smugowa IcStrona
Rębnia zupełna smugowa IcSla01/Pok: Schemat rębni zupełnej smugowej Ic »»
Rębnia zupełna wielkopowierzchniowa IaStrona
Rębnie a siedliska drobnych ssakówStrona
Rębnie a siedliska owadówStrona
Rębnie a siedliska rzadkich roślinStrona
Rębnie a strefy ochronne ptakówRozdz/Str: Wpływ rębni na środowisko ptaków »»
Rębnie a szkodliwe owadyStrona
Rębnie a środowisko głuszcaStrona
Rębnie I zupełneStrona
Rębnie II częścioweStrona
Rębnie III gniazdoweStrona
Rębnie IV stopnioweStrona
Rębnie stosowane w celu naturalnego odnowienia dębuRozdz/Str: Naturalne odnawianie dębu »»
Rębnie zupełne i złożoneRozdz/Str: Klasyfikacja i opisy rębni »»
Rodzaje cięćRozdz/Str: Elementy techniczne rębni »»
Rodzaje okresów odnowieniaRozdz/Str: Okres odnowienia »»
Rodzaje uszkodzeń powstających podczas prac odnowieniowychRozdz/Str: Uszkodzenia drzew i gleby »»
Rok nasiennySla05/Pok: Schemat rębni częściowej wielkopowierzchniowej IIa »»
Rok nasiennySla05/Pok: Schemat rębni częściowej gniazdowej IId »»
Rok nasiennySla06/Pok: Schemat rębni gniazdowej częściowej IIIb - bez osłony gniazd »»
Rola kęp starodrzewuRozdz/Str: Pozostawianie fragmentów starodrzewu »»
Rozdrabnianie odpadów na powierzchni po cięciu zupełnymObraz/Str: Charakterystyka cięcia zupełnego »»
Rozmieszczenie gatunków w uprawie na zrębie powinno uwzględniać ich wymagania ekologiczneObraz/Str: Rębnie I zupełne »»
Rozwój odnowieniaSla08/Pok: Schemat rębni stopniowej brzegowo-smugowej IVc - widok z boku »»
Rozwój odnowienia w zróżnicowanych warunkach świetlnychSla10/Pok: Schemat rębni stopniowej brzegowo-smugowej IVc - widok z boku »»
Rozwój odnowień i ich pielęgnowanieSla10/Pok: Schemat rębni gniazdowej zupełnej IIIa - z odnowieniem sztucznym »»
Również suche drewno martwych drzew stojących jest potrzebne do rozwoju rzadkich owadówSla07/Pok: Kępy starodrzewu na zrębie »»
Różnicowanie struktury pionowejRozdz/Str: Rębnia IVd w drzewostanach z dębem lub jesionem »»
Różnicowanie struktury rozległych drągowin przez stymulację obsiewu sosnyObraz/Str: Zręby nowej generacji »»
Rzadkie lata obfitego urodzaju mogą nie wystarczyć do jednorazowego uzyskania zadowalającego odnowieObraz/Str: Rębnie IV stopniowe »»
Rząd daglezji pozostawiony na brzegu odnawianej powierzchniObraz/Str: Rębnie I zupełne »»
    ««
Samorzutne odnowienie podokapowe sosny jest często spotykane w lasach drobnej własnościSla24/Pok: Zasady naturalnego odnawiania sosny »»
Sasanka - przykład rzadkiego gatunku leśnego wymagającego dużo światłaObraz/Str: Rębnie a siedliska rzadkich roślin »»
Schemat cięcia brzegowegoPokaz/Str: Charakterystyka cięcia brzegowego »»
Schemat cięcia częściowegoPokaz/Str: Charakterystyka cięć częściowych »»
Schemat cięcia gniazdowegoPokaz/Str: Charakterystyka cięcia gniazdowego »»
Schemat cięcia przerębowegoPokaz/Str: Charakterystyka cięcia przerębowego »»
Schemat cięcia zupełnegoPokaz/Str: Charakterystyka cięcia zupełnego »»
Schemat rębni częściowej gniazdowej IIdPokaz/Str: Rębnia częściowa gniazdowa IId »»
Schemat rębni częściowej wielkopowierzchniowej IIaPokaz/Str: Rębnia częściowa wielkopowierzchniowa IIa »»
Schemat rębni gniazdowej częściowej IIIb - bez osłony gniazdPokaz/Str: Rębnia gniazdowa częściowa IIIb »»
Schemat rębni gniazdowej częściowej IIIb - z osłoną gniazdPokaz/Str: Rębnia gniazdowa częściowa IIIb »»
Schemat rębni gniazdowej zupełnej IIIa - z odnowieniem sztucznymPokaz/Str: Rębnia gniazdowa zupełna IIIa »»
Schemat rębni gniazdowej zupełnej IIIa - z odsłonięciem podrostówPokaz/Str: Rębnia gniazdowa zupełna IIIa »»
Schemat rębni Ib w Zasadach Hodowli LasuRozdz/Str: Rębnia zupełna pasowa Ib »»
Schemat rębni Ic w Zasadach Hodowli LasuRozdz/Str: Rębnia zupełna smugowa Ic »»
Schemat rębni IIa w Zasadach Hodowli LasuRozdz/Str: Rębnia częściowa wielkopowierzchniowa IIa »»
Schemat rębni IIc w Zasadach Hodowli LasuRozdz/Str: Rębnia częściowa smugowa IIc »»
Schemat rębni IId w Zasadach Hodowli LasuRozdz/Str: Rębnia częściowa gniazdowa IId »»
Schemat rębni IIIa w Zasadach Hodowli LasuRozdz/Str: Rębnia gniazdowa zupełna IIIa »»
Schemat rębni IIIb w Zasadach Hodowli LasuRozdz/Str: Rębnia gniazdowa częściowa IIIb »»
Schemat rębni IVa w Zasadach Hodowli LasuRozdz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowa IVa »»
Schemat rębni IVb w Zasadach Hodowli LasuRozdz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowo-smugowa IVb »»
Schemat rębni IVc w Zasadach Hodowli LasuRozdz/Str: Rębnia stopniowa brzegowo-smugowa IVc »»
Schemat rębni IVd w Zasadach Hodowli LasuRozdz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona IVd »»
Schemat rębni stopniowej brzegowo-smugowej IVc - widok z bokuPokaz/Str: Rębnia stopniowa brzegowo-smugowa IVc »»
Schemat rębni stopniowej brzegowo-smugowej IVc - widok z góryPokaz/Str: Rębnia stopniowa brzegowo-smugowa IVc »»
Schemat rębni stopniowej gniazdowej IVa - widok z bokuPokaz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowa IVa »»
Schemat rębni stopniowej gniazdowej IVa - widok z góryPokaz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowa IVa »»
Schemat rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej IVdPokaz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona IVd »»
Schemat rębni stopniowej gniazdowo-smugowej IVb - widok z bokuPokaz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowo-smugowa IVb »»
Schemat rębni stopniowej gniazdowo-smugowej IVb - widok z góryPokaz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowo-smugowa IVb »»
Schemat rębni V w Zasadach Hodowli LasuRozdz/Str: Rębnia V przerębowa »»
Schemat rębni zupełnej pasowej IbPokaz/Str: Rębnia zupełna pasowa Ib »»
Schemat rębni zupełnej smugowej IcPokaz/Str: Rębnia zupełna smugowa Ic »»
Schematyczny profil lasu zagospodarowanego rębnią IVcObraz/Str: Rębnia stopniowa brzegowo-smugowa IVc »»
Siewki buka po skiełkowaniuObraz/Str: Naturalne odnawianie buka »»
Smuga wewnętrzna i zewnętrzna w cięciu brzegowymObraz/Str: Rębnia stopniowa brzegowo-smugowa IVc »»
SmugiRozdz/Str: Powierzchnie o kształcie wydłużonym »»
Sosna wyhodowana w półcieniu cechuje się wysoką jakością drewnaObraz/Str: Naturalne odnawianie wybranych gatunków »»
Specyfika cięć częściowych dla dębuRozdz/Str: Naturalne odnawianie dębu »»
Spis pozycji literaturyStrona
Spis treściStrona
Sposoby cięćRozdz/Str: Elementy techniczne rębni »»
Sposoby odnowienia w rębniach częściowychRozdz/Str: Charakterystyka cięć częściowych »»
Sprawdzenie obecności obiektów o dużej wartości przyrodniczejSla03/Pok: Schemat rębni zupełnej pasowej Ib »»
Sprawdzenie ściany ochronnejSla02/Pok: Schemat rębni zupełnej pasowej Ib »»
Sprawdzenie występowania wartościowych płatów odnowieńSla04/Pok: Schemat rębni zupełnej pasowej Ib »»
Sprzyjające głuszcowi cechy drzewostanówRozdz/Str: Rębnie a środowisko głuszca »»
Stała obecność chwastów zmusza do ostrożności podczas cięć przygotowawczychObraz/Str: Cięcie przygotowawcze »»
Stałe szlaki zrywkoweRozdz/Str: Projektowanie szlaków zrywkowych »»
Stan drzewostanu po pierwszym cięciuSla04/Pok: Schemat cięcia brzegowego »»
Stan drzewostanu po pierwszym cięciuSla11/Pok: Schemat cięcia brzegowego »»
Stan odnowień po odsłonięciuSla15/Pok: Schemat cięcia brzegowego »»
Stan odnowień po odsłonięciu lukiSla08/Pok: Schemat cięcia brzegowego »»
Stan pokrywy po przygotowaniu gleby frezem pod obsiew sosnyObraz/Str: Cięcie obsiewne »»
Stara listwa mrozowa na dębieObraz/Str: Efekt rębni dla drzewostanu macierzystego »»
Stare drzewa są siedliskiem wielu gatunków grzybówSla14/Pok: Zagospodarowanie starodrzewów »»
Stare drzewa stwarzają siedliska życia zupełnie nie spotykane w drzewostanach gospodarczychSla09/Pok: Zagospodarowanie starodrzewów »»
Starodrzew pozostawiony w miejscach zdarzeń historycznych podkreśla ich związek z lasemSla08/Pok: Zagospodarowanie starodrzewów »»
Starodrzew to często jedyne w lesie miejsce przetrwania ptaków gniazdujących w dziuplachSla10/Pok: Zagospodarowanie starodrzewów »»
Starsze podrosty sosnowe przed cięciem uprzątającymObraz/Str: Naturalne odnawianie sosny »»
Stosowane na ubogich siedliskach rębnie zupełne prowadzą do powstania drzewostanów o cechach najbardObraz/Str: Rębnie a środowisko głuszca »»
Stosowanie cięć zupełnych nie musi prowadzić do powstawania drzewostanów o małym zróżnicowaniu strukObraz/Str: Zręby nowej generacji »»
Stosowanie cięć zupełnych pozwala na szybkie odnowienie nawet znacznych powierzchni jednowiekowych dObraz/Str: Charakterystyka cięcia zupełnego »»
Stosowanie przedplonówStrona
StrefyRozdz/Str: Powierzchnie o kształcie wydłużonym »»
Strefy ekotonowe należy zakładać jednocześnie z drzewostanem, na którego obrzeżu mają występowaćObraz/Str: Zagospodarowanie brzegu lasu »»
Struktura drzewostanu zagospodarowanego rębnią IVdSla10/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej IVd »»
Struktura lasu przy różnych sposobach jego zagospodarowaniaObraz/Str: Rębnie IV stopniowe »»
Struktura ostępu w zaawansowanej fazie odnowieniaSla13/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowo-smugowej IVb - widok z boku »»
Struktura strefy ekotonowejRozdz/Str: Zagospodarowanie brzegu lasu »»
Strukturę zbliżoną do przerębowej ma wiele drzewostanów sosnowych drobnej własnościSla02/Pok: Odnowienie sosny w rębni przerębowej »»
Symbol odsyłacza otwierającego pokaz slajdówObraz/Str: Klasyfikacja i opisy rębni »»
Symbole dostępności komentarzy czytelników dla stronyObraz/Str: Problemy obsługi interfejsu »»
Symbole dostępności wykazu literatury dla stronyObraz/Str: Problemy obsługi interfejsu »»
Systemy korzeniowe drzew na gniazdach są słabo rozwinięte, a u drzew brzeżnych łatwo mogą ulegać uszObraz/Str: Rębnie III gniazdowe »»
Szansa na przetrwanie dla rzadkich roślin leśnychRozdz/Str: Rębnie a siedliska rzadkich roślin »»
Szczególne bogactwo biologiczne siedlisk podmokłych zasługuje na ochronęObraz/Str: Rębnie a siedliska rzadkich roślin »»
Szczególne miejsca na zrębie można potraktować jako ekoton wewnętrzny i pozostawić bez odnowienia doObraz/Str: Zagospodarowanie brzegu lasu »»
Szczegółowe opisy form i rodzajów rębniRozdz/Str: Klasyfikacja i opisy rębni »»
Szkody dotyczące drzew pozostawianych po cięciachRozdz/Str: Efekt rębni dla drzewostanu macierzystego »»
Szlak zrywkowy w rębni gniazdowejObraz/Str: Projektowanie szlaków zrywkowych »»
Szlaki zrywkoweRozdz/Str: Rębnie II częściowe »»
Sztuczne odnowienie gatunku wymagającego wyprzedzeniaSla04/Pok: Schemat rębni gniazdowej częściowej IIIb - bez osłony gniazd »»
Sztuczne odnowienie gniazda podczas realizacji rębni IVdSla05/Pok: Rębnia IVd w drzewostanach z jodłą, bukiem i świerkiem »»
Sztuczne odnowienie powierzchni międzygniazdowejSla12/Pok: Schemat rębni częściowej gniazdowej IId »»
Sztuczne tworzenie izolacyjnego pasa krzewów na brzegu drogiSla10/Pok: Zagospodarowanie brzegu lasu »»
Sztuczne wprowadzenie buka i gatunków domieszkowychSla08/Pok: Rębnia IVd - ilustracje z ZHL 2003 »»
Sztuczne wprowadzenie jodły na gniazdachSla03/Pok: Rębnia IIIb - ilustracje z ZHL 2003 »»
Sztuczne wprowadzenie jodły na gniazdachSla06/Pok: Rębnia IIIb - ilustracje z ZHL 2003 »»
Sztuczne zakładanie drzewostanów przedplonowychRozdz/Str: Stosowanie przedplonów »»
Szybki dostęp do szukanej informacjiRozdz/Str: Układ poradnika »»
Ściana ochronna drzewostanuRozdz/Str: Rębnie IV stopniowe »»
Świstunka leśna to przykład gatunku wnętrza lasu, który unika otwartych powierzchni zrębowychObraz/Str: Las jako siedlisko ptaków »»
    ««
Ta kępa w najbliższym czasie nie będzie pełnić istotnej funkcji biocenotycznejSla06/Pok: Kępy starodrzewu na zrębie »»
Taka kępa starodrzewu jest zbyt małaSla05/Pok: Kępy starodrzewu na zrębie »»
Tarnina jest cennym składnikiem stref ekotonowych na średnio zasobnych siedliskachObraz/Str: Zagospodarowanie brzegu lasu »»
Technika cięćRozdz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowa IVa »»
Technika cięć i odnowieniaRozdz/Str: Rębnie IV stopniowe »»
To drzewo ma szansę przetrwać samodzielnie jako element widokowy i archiwum genówSla11/Pok: Kępy starodrzewu na zrębie »»
Tokowisko cietrzewia na zagospodarowanym terenie byłego poligonuObraz/Str: Wpływ rębni na środowisko ptaków »»
Trzebieże przekształcenioweRozdz/Str: Zręby nowej generacji »»
Trzyletnie naloty dębowe z domieszką grabuSla02/Pok: Naturalne odnowienie dębu »»
Tworzenie ośrodków odnowieniowych jodły i bukaSla05/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowo-smugowej IVb - widok z boku »»
    ««
Ubogie siedliska nie wykazują tendencji do zachwaszczania sięSla06/Pok: Zasady naturalnego odnawiania sosny »»
Udany samosiew boczny olszy czarnej na zrębieObraz/Str: Rębnia zupełna smugowa Ic »»
Układ poradnikaStrona
Uprawa bukowa założona pod drzewostanem brzozowym na siedlisku LMśwObraz/Str: Drzewostany przejściowe »»
Uprawa powstała na jednej strefie w rębni gniazdowej zupełnejObraz/Str: Powierzchnie o kształcie wydłużonym »»
Uprawy sosnowe z sadzenia są bardziej niż odnowienia naturalne narażone na szkody od szeliniakaObraz/Str: Rębnie a szkodliwe owady »»
Uprzątnięcie i odnowienie powierzchni międzygniazdowejSla04/Pok: Schemat rębni gniazdowej zupełnej IIIa - z odsłonięciem podrostów »»
Uprzątnięcie i odnowienie powierzchni międzygniazdowej w I strefieSla08/Pok: Schemat rębni gniazdowej zupełnej IIIa - z odnowieniem sztucznym »»
Uprzątnięcie i sztuczne odnowienie drzewostanu w II strefieSla11/Pok: Schemat rębni gniazdowej zupełnej IIIa - z odnowieniem sztucznym »»
Urodzaj nasion drzew leśnychStrona
Ustalenie kierunku cięćSla04/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowo-smugowej IVb - widok z boku »»
Ustalenie kierunku cięćSla04/Pok: Schemat rębni stopniowej brzegowo-smugowej IVc - widok z boku »»
Ustalenie kierunku cięćSla03/Pok: Schemat rębni stopniowej brzegowo-smugowej IVc - widok z góry »»
Usunięcie nasiennikówSla06/Pok: Schemat cięcia zupełnego »»
Usunięcie negatywnego drzewostanu olszowego za pomocą rębni IaObraz/Str: Rębnia zupełna wielkopowierzchniowa Ia »»
Usuwanie drzew w cięciach rębnych wywiera wpływ na różne elementy środowiska leśnegoObraz/Str: Wpływ rębni na środowisko leśne »»
Usuwanie resztek starodrzewuSla13/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej IVa - widok z boku »»
Usytuowanie powierzchniStrona
Uszkodzenia drzew i glebyStrona
Uszkodzenia gleby podczas zrywkiRozdz/Str: Uszkodzenia drzew i gleby »»
Uszkodzenia kory drzew powstałe podczas prac zrębowychObraz/Str: Uszkodzenia drzew i gleby »»
Utrzymanie starodrzewu może być potrzebne w celu powstrzymania silnej erozji glebySla15/Pok: Zagospodarowanie starodrzewów »»
Uwarunkowania pojawiania się i wzrost siewekRozdz/Str: Naturalne odnawianie jodły »»
Uzupełniający obsiew buka po przygotowaniu gleby na powierzchni nie odnowionej w cięciu obsiewnymObraz/Str: Naturalne odnawianie buka »»
Uzupełnienia gatunkami szybkorosnącymiSla12/Pok: Schemat rębni gniazdowej częściowej IIIb - bez osłony gniazd »»
Uzupełnienia i porządkowanie nalotówSla16/Pok: Schemat rębni częściowej wielkopowierzchniowej IIa »»
Uzupełnienia na drugiej smudzeSla07/Pok: Schemat rębni zupełnej smugowej Ic »»
Uzupełnienia na pierwszej smudzeSla05/Pok: Schemat rębni zupełnej smugowej Ic »»
Uzupełnienia na trzeciej smudze i pielęgnacja młodnikówSla10/Pok: Schemat rębni zupełnej smugowej Ic »»
Uzupełnienia sztuczneSla12/Pok: Schemat rębni gniazdowej częściowej IIIb - z osłoną gniazd »»
Uzupełnienia sztuczneSla14/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej IVa - widok z boku »»
Uzupełnienia w odnowieniachSla07/Pok: Rębnia IIa - ilustracje z ZHL 2003 »»
Użycie koni do zrywki ogranicza szkody w odnowieniach naturalnych oraz uszkodzenia glebyObraz/Str: Ochrona odnowień przy zrywce »»
Użytkowanie drzew dojrzałychRozdz/Str: Charakterystyka cięcia przerębowego »»
    ««
W drzewostanach odnawianych naturalnie w ściółce leśnej gromadzą się banki nasion wielu gatunkówObraz/Str: Urodzaj nasion drzew leśnych »»
W jakich okolicznościach unikać cięć w rezerwatachRozdz/Str: Cięcia odnowieniowe na obszarach chronionych »»
W miejscach opanowanych przez trzcinnik szanse na uzyskanie odnowienia naturalnego są minimalneObraz/Str: Cięcie przygotowawcze »»
W miejscach słabo odnowionych cięcia odsłaniające należy wstrzymać do kolejnego roku nasiennego, przObraz/Str: Rębnie IV stopniowe »»
W odnowieniu starodrzewów w jak największym stopniu należy wykorzystywać samosiewySla17/Pok: Zagospodarowanie starodrzewów »»
W okresie wschodów krytyczne dla przeżycia siewek sosny jest dostateczne zaopatrzenie w wodęObraz/Str: Naturalne odnawianie wybranych gatunków »»
W późnych etapach rębni IVa narastają problemy ze zrywką, szkodami od wiatru i zachwaszczeniemObraz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowa IVa »»
W rębni zupełnej kolejne pasy zrębowe odnawiane są w nawrocie 4-5-letnimObraz/Str: Elementy czasowe rębni »»
W skrajnych warunkach siedliskowych nie powinno się planować żadnych cięćObraz/Str: Cięcia odnowieniowe na obszarach chronionych »»
Wariant cięcia zupełnego z pozostawieniem nasiennikówSla05/Pok: Schemat cięcia zupełnego »»
Wariant cięcia zupełnego z pozostawieniem przestojówSla07/Pok: Schemat cięcia zupełnego »»
Wariant z odnawianiem kilku gatunków na gniazdachRozdz/Str: Rębnia gniazdowa częściowa IIIb »»
Wariant z odsłonięciem podrostówRozdz/Str: Rębnia gniazdowa zupełna IIIa »»
Wariant z osłoną gniazdRozdz/Str: Rębnia gniazdowa częściowa IIIb »»
Wariant: pozostawienie nasiennikówSla07/Pok: Schemat rębni zupełnej pasowej Ib »»
Warstwa koron starych lasów stanowi środowisko życia wielu rzadkich gatunków zwierzątObraz/Str: Pozostawianie fragmentów starodrzewu »»
Warunki kiełkowania i powstawania nalotów bukaRozdz/Str: Naturalne odnawianie buka »»
Warunki panujące na dużym zrębie zupełnymStrona
Warunki panujące na małym zrębie o kształcie eliptycznymStrona
Warunki panujące na małym zrębie o kształcie wydłużonymStrona
Warunki realizacji eksperymentów w LKPRozdz/Str: Eksperymenty hodowlane w leśnych kompleksach promocyjnych »»
Warunki środowiskaRozdz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowa IVa »»
Warunki środowiskaRozdz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowo-smugowa IVb »»
Warunki środowiskaRozdz/Str: Rębnia stopniowa brzegowo-smugowa IVc »»
Warunki świetlne po poszerzeniu lukiSla06/Pok: Schemat cięcia brzegowego »»
Warunki świetlne po poszerzeniu smugiSla13/Pok: Schemat cięcia brzegowego »»
Warunkiem ograniczenia szkód w późnych etapach rębni stopniowej jest właściwe rozmieszczenie szlakówObraz/Str: Rębnie IV stopniowe »»
Warunkiem udanego samosiewu jest sprawna pokrywa glebowa i dostateczne zagęszczenie nasionObraz/Str: Naturalne odnawianie buka »»
Widok drzewostanu Bk-Jd-Św odnawianego rębnią IVdSla01/Pok: Rębnia IVd w drzewostanach z jodłą, bukiem i świerkiem »»
Widok frezu leśnego, zapewniającego dobrą mineralizację gleby na pasach niezależnie od stanu pokrywyObraz/Str: Cięcie obsiewne »»
Widok smugi w drzewostanie świerkowym odnawianym rębnią IcObraz/Str: Powierzchnie o kształcie wydłużonym »»
Widok starego lasu jest dla publiczności wartością samą w sobieSla01/Pok: Zagospodarowanie starodrzewów »»
Widok strefy po cięciu uprzątającym w rębni gniazdowej zupełnejObraz/Str: Rębnia gniazdowa zupełna IIIa »»
Widok strefy w rębni IIIa po odnowieniu powierzchni międzygniazdowejObraz/Str: Rębnie III gniazdowe »»
Wiek biologicznej samodzielności odnowień na gniazdachSla07/Pok: Schemat rębni gniazdowej zupełnej IIIa - z odnowieniem sztucznym »»
Wiek początku obradzaniaRozdz/Str: Urodzaj nasion drzew leśnych »»
Wielkość gniazdRozdz/Str: Charakterystyka cięcia gniazdowego »»
Wielkość i kształt powierzchni manipulacyjnejSla02/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej IVa - widok z góry »»
Wielkość jednostki kontrolnejRozdz/Str: Rębnia V przerębowa »»
Wielkość powierzchniStrona
Wiewiórka preferuje lasy w wieku powyżej 70 lat i wykazuje dużą plastyczność środowiskowąObraz/Str: Rębnie a siedliska drobnych ssaków »»
Wpływ cięć rębnych na dojrzały ekosystem leśnyRozdz/Str: Pozostawianie fragmentów starodrzewu »»
Wpływ cięć rębnych na gatunki z rodziny popielicowatychRozdz/Str: Rębnie a siedliska drobnych ssaków »»
Wpływ otaczającego drzewostanu na ryzyko przymrozków na odnawianej powierzchniObraz/Str: Usytuowanie powierzchni »»
Wpływ rębni gniazdowej na zespoły ptaków leśnychRozdz/Str: Wpływ rębni na środowisko ptaków »»
Wpływ rębni na środowisko leśneStrona
Wpływ rębni na środowisko ptakówStrona
Wpływ rębni złożonych na drobne ssaki leśneRozdz/Str: Rębnie a siedliska drobnych ssaków »»
Wpływ rębni złożonych na owady leśneRozdz/Str: Rębnie a siedliska owadów »»
Wpływ rębni zupełnej na drobne ssaki leśneRozdz/Str: Rębnie a siedliska drobnych ssaków »»
Wpływ rębni zupełnej na owady leśneRozdz/Str: Rębnie a siedliska owadów »»
Wpływ rębni zupełnych na zespoły ptaków leśnychRozdz/Str: Wpływ rębni na środowisko ptaków »»
Wprowadzane na gniazdach domieszki powinny być zabezpieczone przed zwierzynąObraz/Str: Rębnia gniazdowa zupełna IIIa »»
Wprowadzanie na gniazda gatunków światłożądnych jest raczej pomyłkąObraz/Str: Rębnia gniazdowa zupełna IIIa »»
WprowadzenieStrona
Wybór drzew do usunięciaRozdz/Str: Cięcie przygotowawcze »»
Wybór kierunku bruzd wpływa na warunki wilgotnościowe kiełkowania i wzrostu siewekObraz/Str: Zręby nowej generacji »»
Wybór kierunku cięć i sprawdzenie ściany ochronnejSla03/Pok: Schemat rębni gniazdowej zupełnej IIIa - z odnowieniem sztucznym »»
Wybór kierunku cięć na kolejnych pasachSla05/Pok: Schemat rębni zupełnej pasowej Ib »»
Wybór rębniRozdz/Str: Naturalne odnawianie jodły »»
Wycięcie gniazdSla03/Pok: Schemat rębni gniazdowej częściowej IIIb - bez osłony gniazd »»
Wycięcie gniazd w kolejnej strefieSla11/Pok: Rębnia IVb - ilustracje z ZHL 2003 »»
Wycięcie i obsiew drugiej smugiSla06/Pok: Schemat rębni zupełnej smugowej Ic »»
Wycięcie i obsiew pierwszej smugiSla04/Pok: Schemat rębni zupełnej smugowej Ic »»
Wycięcie i obsiew trzeciej smugiSla09/Pok: Schemat rębni zupełnej smugowej Ic »»
Wycięcie i odnowienie gniazd w I strefieSla05/Pok: Schemat rębni gniazdowej zupełnej IIIa - z odnowieniem sztucznym »»
Wycięcie i odnowienie ostatniej smugiSla11/Pok: Schemat rębni zupełnej smugowej Ic »»
Wycięcie kolejnego pasa zrębowegoSla04/Pok: Rębnia Ib - ilustracje z ZHL 2003 »»
Wycięcie następnej smugiSla04/Pok: Rębnia Ic - ilustracje z ZHL 2003 »»
Wycięcie pasa zrębowego o szer 40-60mSla02/Pok: Rębnia Ib - ilustracje z ZHL 2003 »»
Wydłużenie strefy w głąb drzewostanuSla07/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowo-smugowej IVb - widok z boku »»
Wygląd starszych siewek całkowicie porażonych osutką w poprzednim rokuSla15/Pok: Zasady naturalnego odnawiania sosny »»
Wykonywanie cięć 'pod wiatr'Rozdz/Str: Kierunek cięć »»
Wykorzystanie cięć zupełnych to najlepszy sposób szybkiej i skutecznej reprodukcji drzewostanów z paObraz/Str: Charakterystyka cięcia zupełnego »»
Wykorzystanie dolnych warstwRozdz/Str: Rębnie II częściowe »»
Wykorzystanie elementów starodrzewuRozdz/Str: Zręby nowej generacji »»
Wykorzystanie istniejących podrostów i stymulowanie naturalnego odnowienia sosny na zrębieObraz/Str: Zręby nowej generacji »»
Wykorzystanie lat nasiennychRozdz/Str: Rębnie IV stopniowe »»
Wykorzystanie odnowienia naturalnego sosny na żyznym siedliskuObraz/Str: Rębnia IVd w przebudowie drzewostanów sosnowych »»
Wykorzystanie odnowień naturalnychRozdz/Str: Zręby nowej generacji »»
Wykorzystanie osłony bocznej drzewostanu do wprowadzenia na zrąb gatunku wrażliwego (buka)Obraz/Str: Rębnia zupełna pasowa Ib »»
Wykorzystanie przestojówStrona
Wykorzystanie samosiewów gatunków pionierskichRozdz/Str: Stosowanie przedplonów »»
Wykorzystanie samosiewu górnego w innych rębniachRozdz/Str: Naturalne odnawianie świerka »»
Wykorzystanie starszych podrostów jodłowych w przebudowie drzewostanu sosnowego na siedlisku LśwObraz/Str: Przebudowa drzewostanów »»
Wyłączone drzewostany nasienne to ważny element ochrony zasobów genetycznych rodzimych populacji drzObraz/Str: Urodzaj nasion drzew leśnych »»
Wyłączone z użytkowania fragmenty starodrzewu stają się ostoją rzadkich gatunków roślin i zwierzątObraz/Str: Rębnie a siedliska rzadkich roślin »»
Wymagania środowiskowe głuszcaRozdz/Str: Rębnie a środowisko głuszca »»
Wyprzedzające odnowienie buka w rębnym drzewostanie sosnowym na siedlisku LMśwObraz/Str: Projektowanie przebudowy »»
Wyprzedzające odnowienie dębu na pasach wyciętych w buczynieObraz/Str: Rębnia gniazdowa częściowa IIIb »»
Wyprzedzające odnowienie jodły i buka w rębnych drzewostanach sosnowychPokaz/Str: Rębnia gniazdowa częściowa IIIb »»
Wyprzedzające odnowienie na strefie gatunków wymagających osłonySla03/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowo-smugowej IVb - widok z góry »»
Wyprzedzające podsadzenia buka w przedrębnym drzewostanie sosnowymSla11/Pok: Zagospodarowanie brzegu lasu »»
Wyrostki jaworu mają po odsłonięciu wypełnić strefę kontaktu wyrośniętego gniazda z uprawąSla04/Pok: Konsekwencje zbyt długiego przetrzymania odnowień na gniazdach »»
Wyrośnięte odnowienie na gniazdachSla05/Pok: Schemat rębni gniazdowej częściowej IIIb - bez osłony gniazd »»
Wysokość zabezpieczenia biologicznego odnowienia na gniazdachObraz/Str: Rębnie III gniazdowe »»
Wyświetlanie elementów stylu stronyRozdz/Str: Problemy obsługi interfejsu »»
Wyświetlanie polskich znakówRozdz/Str: Problemy obsługi interfejsu »»
Wytyczne projektowania zrębówRozdz/Str: Rębnie I zupełne »»
Wytyczne zakładania stref ekotonowychRozdz/Str: Zagospodarowanie brzegu lasu »»
Wyznaczanie i przygotowanie kęp starodrzewuRozdz/Str: Pozostawianie fragmentów starodrzewu »»
Wyznaczenie pasa ochronnegoSla03/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej IVa - widok z góry »»
Wyznaczenie szlaków zrywkowychSla04/Pok: Schemat rębni stopniowej brzegowo-smugowej IVc - widok z góry »»
Wyznaczenie szlaków zrywkowychSla05/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej IVd »»
Wyżej wzniesione fragmenty drzewostanu należy odnawiać w pierwszej kolejnościObraz/Str: Granica transportu »»
Wzrost kęp odnowieńSla04/Pok: Rębnia IVd - ilustracje z ZHL 2003 »»
Wzrost odnowień na smugachSla04/Pok: Rębnia IVc - ilustracje z ZHL 2003 »»
Wzrost odnowień na smugachSla07/Pok: Rębnia IVc - ilustracje z ZHL 2003 »»
Wzrost podrostów podczas cięć odsłaniającychRozdz/Str: Naturalne odnawianie buka »»
    ««
Z cięciem uprzątającym w dębinach nie należy czekać zbyt długoSla05/Pok: Naturalne odnowienie dębu »»
Z odnowienia naturalnego należy wyłączyć drzewostany obcego pochodzeniaObraz/Str: Naturalne odnawianie wybranych gatunków »»
Zachowanie ładu czasowego podczas cięć w rębni IVdObraz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona IVd »»
Zadarnienie pokrywy może uniemożliwić naturalne odnowienie dębuObraz/Str: Naturalne odnawianie dębu »»
Zagęszczenie przestojówRozdz/Str: Wykorzystanie przestojów »»
Zagospodarowanie brzegu lasuStrona
Zagospodarowanie brzegu lasuPokaz/Str: Zagospodarowanie brzegu lasu »»
Zagospodarowanie starodrzewówPokaz/Str: Pozostawianie fragmentów starodrzewu »»
Zagrożenia dla drzewostanów sąsiadujących ze zrębemRozdz/Str: Rębnie a szkodliwe owady »»
Zagrożenia dla istniejących stanowiskRozdz/Str: Rębnie a siedliska rzadkich roślin »»
Zagrożenia dla uprawRozdz/Str: Rębnie a szkodliwe owady »»
Zakładanie gniazdRozdz/Str: Rębnia IVd w przebudowie drzewostanów sosnowych »»
Zakładanie gniazd dla gatunku domieszkowegoRozdz/Str: Rębnia IVb w drzewostanach świerkowo-sosnowych »»
Zakładanie gniazd w celu odnowienia dębuRozdz/Str: Rębnia IVd w drzewostanach z dębem lub jesionem »»
Zakładanie nowych ośrodków odnowieniowychSla10/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej IVa - widok z góry »»
Zakładanie nowych ośrodków odnownieniowychSla06/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowo-smugowej IVb - widok z góry »»
Zakładanie ośrodków odnowieniowychSla07/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej IVa - widok z góry »»
Zakładanie ośrodków odnowieniowychSla06/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej IVd »»
Zakładanie zrębu w tym miejscu to szukanie zbędnego konfliktuSla03/Pok: Zagospodarowanie starodrzewów »»
Zakończenie odnowieniaSla12/Pok: Schemat cięcia częściowego »»
Zakres inwentaryzacji lasu przerębowego metodą statystyczno-matematycznąObraz/Str: Rębnia V przerębowa »»
ZaletyRozdz/Str: Rębnie II częściowe »»
ZaletyRozdz/Str: Rębnia stopniowa brzegowo-smugowa IVc »»
ZaletyRozdz/Str: Rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona IVd »»
Zalety naturalnego odnowienia lasuRozdz/Str: Naturalne odnawianie wybranych gatunków »»
Zależność kierunku cięć od kierunku wiatru i cech terenuObraz/Str: Kierunek cięć »»
Założenie gniazdSla02/Pok: Rębnia IIIa - ilustracje z ZHL 2003 »»
Założenie gniazdSla02/Pok: Rębnia IVb - ilustracje z ZHL 2003 »»
Założenie gniazd w II strefieSla09/Pok: Schemat rębni gniazdowej zupełnej IIIa - z odnowieniem sztucznym »»
Założenie gniazd w następnej strefieSla07/Pok: Rębnia IVb - ilustracje z ZHL 2003 »»
Założenie kolejnej serii gniazdSla05/Pok: Rębnia IIIb - ilustracje z ZHL 2003 »»
Założenie kolejnych gniazdSla07/Pok: Rębnia IVd - ilustracje z ZHL 2003 »»
Założenie kolejnych smugSla05/Pok: Rębnia IVc - ilustracje z ZHL 2003 »»
Założenie ośrodków odnowieniowych pod okapem drzewostanuSla02/Pok: Rębnia IVa - ilustracje z ZHL 2003 »»
Założenie pierwszej serii gniazdSla02/Pok: Rębnia IIIb - ilustracje z ZHL 2003 »»
Założenie piewszej smugiSla02/Pok: Rębnia Ic - ilustracje z ZHL 2003 »»
Założenie smugi cięciami brzegowymiSla02/Pok: Rębnia IVc - ilustracje z ZHL 2003 »»
Założenie uprawy w miejscu zapustu na BMśw to tylko jeden z kilku możliwych sposobów osiągnięcia dłuObraz/Str: Stosowanie przedplonów »»
Zamarły drzewostan świerkowy w SudetachSla05/Pok: Drzewa na otwartych powierzchniach łagodzą ich mikroklimat i różnicują strukturę »»
Zamiast zrębu można tu rozpocząć długookresowe odsłanianie dolnych warstw cięciami grupowymiSla04/Pok: Zagospodarowanie starodrzewów »»
Zaprojektowanie sieci szlaków zrywkowychSla06/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowej IVa - widok z góry »»
Zasady naturalnego odnawiania sosnyPokaz/Str: Naturalne odnawianie sosny »»
Zasobność martwego drewna w lasach naturalnych jest wielokrotnie większa niż w zagospodarowanychSla13/Pok: Zagospodarowanie starodrzewów »»
ZastosowaniaRozdz/Str: Rębnie I zupełne »»
ZastosowanieRozdz/Str: Rębnia zupełna wielkopowierzchniowa Ia »»
ZastosowanieRozdz/Str: Rębnia zupełna pasowa Ib »»
ZastosowanieRozdz/Str: Rębnia gniazdowa zupełna IIIa »»
ZastosowanieRozdz/Str: Rębnia gniazdowa częściowa IIIb »»
Zastosowanie cięć brzegowych do poszerzenia gniazd dębowychObraz/Str: Rębnie IV stopniowe »»
Zastosowanie ruchomej strefy odnowieniaSla06/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowo-smugowej IVb - widok z boku »»
Zastosowanie w drzewostanach olszowychRozdz/Str: Rębnia zupełna smugowa Ic »»
Zastosowanie w drzewostanach świerkowychRozdz/Str: Rębnia zupełna smugowa Ic »»
Zastosowanie zmodyfikowanej rębni IIIb do przebudowy drzewostanu sosnowego na siedlisku LśwObraz/Str: Rębnia gniazdowa częściowa IIIb »»
Zatokowa granica różnicuje mikroklimat zrębu oraz poprawia niekorzystny efekt krajobrazowyObraz/Str: Zręby nowej generacji »»
Ze względu na wrażliwość na szkody od przymrozków, młode buki wymagają powolnego odsłaniania w wielObraz/Str: Cięcia odsłaniające »»
Zespół autorskiRozdz/Str: Wprowadzenie »»
Zestaw plików poradnikaRozdz/Str: O poradniku »»
Zmiana składu gatunkowego drzewostanu w cięciach rębnychRozdz/Str: Projektowanie przebudowy »»
Zmiany struktury przykładowych drzewostanów w wyniku cięć przerębowych w obiegu 8-letnimObraz/Str: Charakterystyka cięcia przerębowego »»
Znaczenie otwartych luk i gniazd dla owadów leśnychRozdz/Str: Rębnie a siedliska owadów »»
Znajdowanie informacji na stronie poradnikaRozdz/Str: Problemy obsługi interfejsu »»
Zrąb powinien być oddzielony od drogi pasem drzewostanuSla06/Pok: Zagospodarowanie brzegu lasu »»
Zrąb zupełny na olsie z pozostawieniem drzew gatunków domieszkowych o roli biocenotycznejObraz/Str: Charakterystyka cięcia zupełnego »»
Zrąb zupełny silnie zmienia warunki środowiska leśnegoObraz/Str: Rębnie I zupełne »»
Zręby nowej generacjiStrona
Zróżnicowana struktura odnowień jodły i buka w rębni IVdSla04/Pok: Rębnia IVd w drzewostanach z jodłą, bukiem i świerkiem »»
Zróżnicowanie warunków środowiska na gnieździeRozdz/Str: Warunki panujące na małym zrębie o kształcie eliptycznym »»
Zróżnicowanie wysokości odnowień na gnieździeRozdz/Str: Warunki panujące na małym zrębie o kształcie eliptycznym »»
Zrywka nasiębierna pozwala ograniczyć szkody w odnowieniach naturalnychObraz/Str: Uszkodzenia drzew i gleby »»
Zwarte płaty odnowień podokapowych należy włączać do przyszłego drzewostanuSla25/Pok: Zasady naturalnego odnawiania sosny »»
Zwężone pasy drzewostanu między poszerzonymi gniazdamiObraz/Str: Rębnia IVd w przebudowie drzewostanów sosnowych »»
Zwiększanie szerokości strefySla04/Pok: Schemat rębni stopniowej gniazdowo-smugowej IVb - widok z góry »»
 
Łączna liczba pozycji w indeksie: 1070 szt.
««