Sprawdzenie aktualności używanej wersji poradnika
1. 
Położenie i funkcja wersji wzorcowej
 
Aktualną wersję wzorcową (źródłową) poradnika można znaleźć na stronie internetowej http://rebnie.wl.sggw.pl
 
Na stronie tej zespół autorów będzie na bieżąco korygował problemy i błędy zgłaszane przez użytkowników poradnika.
Udostępnienie wersji wzorcowej ma ponadto ułatwić każdemu użytkownikowi kontrolę spójności treści posiadanego egzemplarza poradnika, narażonego podczas indywidualnego kopiowania na zagubienie części plików lub nieuprawione ingerencje w ich zawartość.
Należy pamiętać, że przy korzystaniu z wersji internetowej poradnika znacznemu wydłużeniu ulega czas ładowania stron z ilustracjami, co jest spowodowane ograniczoną szybkością transferu danych graficznych przez łącza internetowe.
 
2.Zasady cytowania
 
Treść poradnika, czyli teksty i obrazy prezentowane na ekranie komputera, jest chroniona prawem autorskim i nie może być wyodrębniana oraz modyfikowana.
W przypadku cytowania treści z konkretnej strony poradnika, w notatce bibliograficznej należy użyć konwencji stosowanej przy cytowaniu elementu zbioru rozdziałów czy artykułów (np. rozdziału w podręczniku).
Tytuł 'ePoradnik RĘBNIE' należy uzupełnić o numer wersji poradnika, zgodny z opisem na stronie startowej (Rebnie.htm). Jako miejsce wydania poradnika należy podać w/w stronę internetową wersji wzorcowej.