Komentarz do strony:
Wprowadzenie
 
Możesz przygotować list z własnym komentarzem. Autorzy postarają się wykorzystać Twoje opinie podczas przyszłych aktualizacji poradnika.
Zaleca się otwarcie programu pocztowego za pomocą poniższego odnośnika obok symbolu koperty. Zapewni to odpowiednią konfigurację treści listu, która ułatwi jego wykorzystanie. W przypadku niepowodzenia użycia odnośnika, list należy utworzyć samodzielnie, z wykorzystaniem informacji o adresacie, nagłówku i schemacie zawartości, znajdujących się w pliku 'FormatKOMENTARZA.htm' w głównym katalogu poradnika.
 
 Otwórz program pocztowy, aby wpisać nowy komentarz