Lokalizacja płatów domieszek na zrębie powinna być odpowiednio zaplanowana

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Lokalizację płatów domieszek, uwzględniającą ich wymagania mikroklimatyczne oraz stwierdzoną na gruncie zmienność mikrosiedlisk, projektuje się z wyprzedzeniem na szkicu sytuacyjnym i oznacza w terenie przed rozpoczęciem sadzenia.