Autorzy poradnika
 
Autor strony: J. Zajączkowski
 
T. Andrzejczyk     E. Bernadzki     L. Bolibok     B. Brzeziecki     S. Drozdowski     W. Gil     M. Keller     M. Orzechowski     B. Porter     A. Rutkiewicz     M. Sławski     S. Tarasiuk     J. Zajączkowski (red.)     D. Zawadzka     J. Zawadzki     H. Żybura     AUTORZY ILUSTRACJI    
 
 
 
Poniżej podano alfabetyczną listę osób będących autorami bądź współautorami stron tematycznych poradnika. Dołączono też wykaz autorów ilustracji.

W celu zwiększenia przejrzystości tekstu przeznaczonego do czytania na ekranie, część materiałów dostarczonych przez poszczególnych autorów poddano dalszym czynnościom redakcyjnym. Usunięto większość not bibliograficznych umieszczonych w miejscach omówień artykułów lub podręczników innych autorów, gromadząc je w osobnych, przypisanych do danej strony zestawieniach literatury pomocniczej. Dodano niektóre tytuły podrozdziałów oraz zredukowano powtórzenia treści dostępnych na innych stronach.

 
««
T. Andrzejczyk
 
 
Dr hab. Tadeusz Andrzejczyk

Katedra Hodowli Lasu SGGW

Autor 3 stron poradnika oraz ilustracji

 
««
E. Bernadzki
 
 
Prof. dr hab. Eugeniusz Bernadzki

Katedra Hodowli Lasu SGGW - emerytowany profesor

Autor 2 stron poradnika

 
««
L. Bolibok
 
 
Dr inż. Leszek Bolibok

Katedra Hodowli Lasu SGGW

Autor 46 stron poradnika oraz ilustracji

 
««
B. Brzeziecki
 
 
Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki

Katedra Hodowli Lasu SGGW

Autor 25 stron poradnika oraz ilustracji

 
««
S. Drozdowski
 
 
Dr inż. Stanisław Drozdowski

Katedra Hodowli Lasu SGGW

Autor 8 stron poradnika oraz ilustracji

 
««
W. Gil
 
Dr inż. Wojciech Gil

Zakład Hodowli Lasu IBL

Autor 2 stron poradnika oraz ilustracji

 
««
M. Keller
 
 
Dr Marek Keller

Katedra Ochrony Lasu i Ekologii SGGW

Autor 2 stron poradnika

 
««
M. Orzechowski
 
 
Dr inż. Michał Orzechowski

Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa SGGW

Autor 3 stron poradnika oraz ilustracji

 
««
B. Porter
 
 
Dr hab. Bolesław Porter

Katedra Użytkowania Lasu SGGW

Autor 3 stron poradnika oraz ilustracji

 
««
A. Rutkiewicz
 
 
Dr inż. Artur Rutkiewicz

Katedra Ochrony Lasu i Ekologii SGGW

Autor 2 stron poradnika

 
««
M. Sławski
 
 
Dr inż. Marek Sławski

Katedra Ochrony Lasu i Ekologii SGGW

Autor 3 stron poradnika oraz ilustracji

 
««
S. Tarasiuk
 
 
Prof. dr hab. Stefan Tarasiuk

Katedra Hodowli Lasu SGGW

Autor 3 stron poradnika oraz ilustracji

 
««
J. Zajączkowski (red.)
 
 
Dr inż. Jacek Zajączkowski

Katedra Hodowli Lasu SGGW

Autor 39 stron poradnika oraz ilustracji

Redaktor poradnika

 
««
D. Zawadzka
 
Dr inż. Dorota Zawadzka

Grupa Specjalistów d/s Kuraków, Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody IUCN

Autorka 1 strony poradnika

 
««
J. Zawadzki
 
Mgr inż. Jerzy Zawadzki

RDLP Radom

Autor 1 strony poradnika

 
««
H. Żybura
 
 
Prof. dr hab. Henryk Żybura

Katedra Hodowli Lasu SGGW

Autor 5 stron poradnika

 
««
AUTORZY ILUSTRACJI
 
Poniżej podano listę autorów lub współautorów ilustracji do poradnika. Niektóre ilustracje znajdują się bezpośrednio w tekście (jako samodzielne fotografie lub schematy ), inne natomiast zostały połączone w większe pokazy slajdów (jako prezentacje).

Przy nazwiskach podano sumaryczne ilości obrazów przygotowanych przez danego autora. Odsyłacze od nazwisk wskazują na osoby będące jednocześnie autorami stron poradnika.

Podczas prac redakcyjnych uzupełniono niektóre z komentarzy do fotografii i schematów - gdy wymagały tego względy przejrzystości przekazu, a sami autorzy ilustracji nie dostarczyli odpowiednich opisów.


 • Tadeusz Andrzejczyk, Katedra Hodowli Lasu SGGW: 26 szt.
 • Leszek Bolibok, Katedra Hodowli Lasu SGGW: 21 szt.
 • Bogdan Brzeziecki, Katedra Hodowli Lasu SGGW: 252 szt.
 • Stanisław Drozdowski, Katedra Hodowli Lasu SGGW: 6 szt.
 • Wojciech Gil, Zakład Hodowli Lasu IBL: 21 szt.
 • Natalia Grala: 1 szt.
 • Michał Orzechowski, Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa SGGW: 89 szt.
 • Bolesław Porter, Katedra Użytkowania Lasu SGGW: 3 szt.
 • Marek Sławski, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii SGGW: 7 szt.
 • Krzysztof Szkopek, Ogród Botaniczny PAN: 1 szt.
 • Stefan Tarasiuk, Katedra Hodowli Lasu SGGW: 6 szt.
 • Krzysztof Wójcik: 1 szt.
 • Jacek Zajączkowski, Katedra Hodowli Lasu SGGW: 184 szt.
 • Piotr Zajączkowski, Zakład Hodowli Lasu IBL: 16 szt.
 • Grzegorz Zawadzki: 9 szt.
 • Andreas Zingg, Szwajcarski Federalny Instytut Badań nad Lasem, Śniegiem i Krajobrazem: 1 szt.

««