Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki - wykaz stron autora

 

Charakterystyka cięcia brzegowego   (B.B., L.B.)

Charakterystyka cięcia gniazdowego   (B.B., L.B.)

Charakterystyka cięcia zupełnego   (B.B., L.B.)

Charakterystyka cięć częściowych   (B.B., L.B.)

Cięcia odsłaniające   (B.B., L.B.)

Cięcie obsiewne   (B.B., L.B.)

Cięcie przygotowawcze   (B.B., L.B.)

Cięcie uprzątające   (B.B., L.B.)

Elementy czasowe rębni   (L.B., B.B.)

Elementy techniczne rębni   (B.B., L.B.)

Nawrót cięć   (L.B., B.B.)

Okres odnowienia   (L.B., B.B.)

Powierzchnie o kształcie eliptycznym   (L.B., B.B.)

Powierzchnie o kształcie wydłużonym   (L.B., B.B.)

Rębnia stopniowa brzegowo-smugowa IVc   (B.B., J.Z.)

Rębnia stopniowa gniazdowa IVa   (B.B., J.Z., S.D.)

Rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona IVd   (B.B., J.Z., S.D.)

Rębnia stopniowa gniazdowo-smugowa IVb   (B.B., J.Z.)

Rębnie a środowisko głuszca   (B.B., S.D., D.Z., J.Z.)

Rębnie I zupełne   (B.B., L.B.)

Rębnie II częściowe   (B.B., L.B.)

Rębnie III gniazdowe   (L.B., B.B.)

Rębnie IV stopniowe   (B.B., J.Z.)

Zagospodarowanie brzegu lasu   (B.B., J.Z.)

Zręby nowej generacji   (B.B., J.Z.)