Charakterystyka cięcia brzegowego
 
Autorzy strony: B. Brzeziecki, L. Bolibok
 
Cięcia brzegowe w ośrodkach odnowieniowych     Cięcia brzegowe na skraju drzewostanu    
 
 
 
Brzeg drzewostanu (smuga wewnętrzna) podczas cięć brzegowych
 
Idea cięć brzegowych da się ująć słowami nawiązującymi do znanego porzekadła „im dalej w las tym więcej drzew (pozostaje na pniu)”. Cięcia brzegowe można rozpoczynać punktowo (wewnątrz drzewostanu) bądź liniowo (na granicy drzewostanu).

Wykorzystanie cięć brzegowych, typowe dla rębni stopniowych, zapewnia wielu gatunkom bardzo korzystne warunki odnowienia naturalnego w wydłużonym okresie odnowienia.

 
Schemat cięcia brzegowego
 
 
Dalsze obrazy i pokazy slajdów ilustrujące zastosowanie cięć brzegowych można znaleźć w części poradnika poświęconej opisom rębni stopniowych oraz ich modyfikacji.
 
««
Cięcia brzegowe w ośrodkach odnowieniowych
 
Przy tworzeniu ośrodków odnowieniowych, np. w rębni stopniowej gniazdowej IVa, początkowo usuwane jest kilka drzew rosnących w pobliżu punktu uznawanego za początek ośrodka odnowieniowego. Z czasem (w miarę pojawiania się i wzrostu odnowień) ośrodek jest poszerzany w różnych kierunkach (koncentrycznie bądź ekscentrycznie) za pomocą usuwania kolejnych drzew.

Cięcia brzegowe sprawiają, że w ośrodku odnowieniowym obserwuje się gradient warunków drzewostanowych - od braku osłony górnej w centrum ośrodka przez przerzedzony okap drzewostanu, aż do zupełnie nie naruszonego sklepienia koron na granicach ośrodka odnowieniowego.

 
««
Cięcia brzegowe na skraju drzewostanu
 
Cięcia brzegowe rozpoczynane wzdłuż linii (np. granicy drzewostanu, tak jak w rębni stopniowej brzegowo-smugowej IVc) wykazują malejące nasilenie w miarę oddalania się od granicy drzewostanu, aż do całkowitego braku ingerencji w drzewostan w odległości od granicy równej połowie lub całej wysokości drzew.

W miarę rozwoju odnowienia smuga objęta cięciami brzegowymi przesuwa się w głąb drzewostanu. Znad odnowienia, które osiągnęło już odpowiednią wysokość, usuwana jest reszta drzew osłaniających i jednocześnie przerzedzane są jeszcze nienaruszone fragmenty w głębi drzewostanu.

Podczas cięć brzegowych należy dołożyć starań, aby zagęszczenie starych drzew pomiędzy aktualnym brzegiem a wnętrzem drzewostanu narastało stopniowo (względnie równomiernie). Istnieje możliwość różnicowania tempa przesuwania się niektórych fragmentów linii brzegowej, w zależności od lokalnych zmian obfitości i jakości odnowienia lub występowania starszych płatów domieszek.

««