Charakterystyka cięć częściowych
 
Autorzy strony: B. Brzeziecki, L. Bolibok
 
Sposoby odnowienia w rębniach częściowych    
 
 
 
Buczyna odnawiana cięciami częściowymi
 
Cięcie częściowe polega na równomiernym rozrzedzaniu okapu fragmentu drzewostanu za pomocą następujących po sobie kolejno cięć: obsiewnych, odsłaniających i uprzątających, w celu uzyskania wartościowego podrostu odnawianego gatunku.

W przypadku drzewostanów zaniedbanych pod względem pielęgnacyjnym, zaleca się wykonanie w nich cięć przygotowawczych przed rozpoczęciem prac odnowieniowych.

 
Schemat cięcia częściowego
 
««
Sposoby odnowienia w rębniach częściowych
 
Dominującym sposobem odnowienia w rębniach częściowych jest odnowienie naturalne, bazujące na obsiewie górnym, nastawione na wykorzystanie jednego roku nasiennego odnawianych gatunków.

Najlepsze rezultaty osiągane są wówczas, gdy wykorzystywany jest rok obfitego urodzaju nasion. Stymulowanie obsiewu w roku częściowego urodzaju nasion może pociągać za sobą konieczność kosztownych uzupełnień, a pojawiające się wówczas odnowienia mają mniej korzystne cechy genetyczne.

O ile to tylko możliwe, w latach obfitego urodzaju nasion należy dążyć do zwiększania powierzchni manipulacyjnej objętej cięciami obsiewnymi. Przy konieczności wykorzystaniu roku częściowego urodzaju nasion, należy projektować mniejsze powierzchnie manipulacyjne. W przypadku niepowodzenia obsiewu ogranicza to koszty odnowienia sztucznego.

Odnowienie sztuczne w ramach rębni częściowych jest okazją do wzbogacenia składu gatunkowego przyszłego drzewostanu. Gatunki światłożądne nie wymagające osłony w młodości najlepiej jest wprowadzać po cięciu uprzątającym, natomiast gatunki wymagające osłony mogą być wprowadzane w przed lub w trakcie prowadzenia cięć częściowych.

««