Cięcie obsiewne
 
Autorzy strony: B. Brzeziecki, L. Bolibok
 
Pora wykonania     Intensywność cięcia obsiewnego     Przygotowanie gleby przed cięciem obsiewnym    
 
 
 
Celem cięć obsiewnych jest zapewnienie przyszłemu nalotowi odpowiedniej wilgoci i światła rozproszonego na pierwsze 2-3 lata oraz zachowanie osłony dna lasu przed skrajnymi wahaniami temperatury i przed wiatrem.
 
Pora wykonania
 
Cięcie obsiewne wykonuje się w roku dostatecznie obfitego owocowania drzew tego gatunku, który ma być gatunkiem panującym.

Najlepiej jest wykonać cięcie jesienią lub zimą po opadnięciu nasion, chociaż w przypadku odnawiania gatunków lekkonasiennych można ścinać drzewa z dojrzałymi nasionami w koronach.

 
««
Intensywność cięcia obsiewnego
 
Drzewostan dębowy po cięciu obsiewnym
 
W cięciach obsiewnych wycina się drzewostan podrzędny - co "podnosi dach koron" - oraz gorsze jakościowo drzewa z drzewostanu głównego.

Ilość usuniętych drzew zależy od wymagań świetlnych nalotów odnawianego gatunku, skłonności gleby do zachwaszczanie się, urodzajności gleby, wystawy stoku. Dla jodły nie powinno się pobierać więcej niż 20% zapasu, dla buka 20-30%, dla świerka do 33%, dla dębu 30-50%, a dla sosny powyżej 40%. Generalnie nasilenie cięć powinno uwzględniać zasadę "lepiej za ciemno niż za jasno".

Drzewa usuwa się możliwie równomiernie w obrębie całego drzewostanu, gdyż - przynajmniej w teorii - należy spodziewać się odnowienia całej objętej cięciem powierzchni w jednym roku nasiennym.

 
««
Przygotowanie gleby przed cięciem obsiewnym
 
Mechaniczne przygotowanie gleby pod obsiew buka w rębni IIa
 
Nasiona najlepiej kiełkują na odsłoniętej glebie mineralnej
 
Na konieczność mechanicznego przygotowania gleby pod obsiew naturalny wskazuje występowanie pokrywy trawiastej (w miejscach prześwietlonych) lub grubej warstwy próchnicy nakładowej (w nadmiernie zwartych, jednogatunkowych buczynach lub świerczynach).

Celem przygotowania gleby jest umożliwienie kiełkującym nasionom dostępu do mineralnej warstwy gleby, dlatego nie jest potrzebne specjalne przerabianie samej gleby, jeśli istnieje możliwość odsunięcia lub zdarcia samej pokrywy. W miarę możliwości należy pozostawić część pokrywy w stanie nienaruszonym, aby ograniczyć drastyczność zmian w środowisku drobnych zwierząt naziemnych.

Przygotowanie gleby wykonuje się w roku nasiennym przed dojrzeniem nasion. Do zabiegu tego można używać urządzenia specjalistyczne (jeże, rozgarniacze, brony); dobre efekty daje również wykorzystanie pługa talerzowego lub frezu

 
 
Widok frezu leśnego, zapewniającego dobrą mineralizację gleby na pasach niezależnie od stanu pokrywy
 
Stan pokrywy po przygotowaniu gleby frezem pod obsiew sosny
««