Literatura uzupełniająca do strony:
Cięcie obsiewne
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
  • "Naturalne odnowienie lasu" Leibundgut H., PWRiL, Warszawa, 2005.
  • "Pokrywa śnieżna jako czynnik wpływający na przeżywalność i kiełkowanie bukwi" Piotrowski M., Skrzydłowski T., Sylwan 2, 2007.
  • "Siewcy sosnowych borów" Czepnik J., Las. Pol. 10, 1999.

  •  
    Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów