Indeks autorów literatury
 
Autor strony: J. Zajączkowski
 
AMBROŻY.S     ANDRZEJCZYK.T     ANKUDO.L     ARBATOWSKI.S     BANAŚ.J     BARSZCZ.A     BARTKOWICZ.L     BARZDAJN.W     BELLON.S     BERFT.M     BERNADZKI.E     BIEDROŃ.J     BILSKA.J     BILSKI.M     BOHOSIEWICZ.A     BOLIBOK.L     BORECKI.T     BOROŃ.A     BOROWSKI.J     BOROWSKI.Z     BOSIAK.A     BRUCHWALD.A     BRUSIŁO.A     BRZEZIECKI.B     BURZYŃSKI.G     CEITEL.J     CHODNIK.T     CZEPE.B     CZEPNIK.J     CZEREPAK.J     CZUBA.M     CZUBKOWSKI.J     DAWIDZIUK.J     DĘBIEC.T     DOBIES.T     DOBROWOLSKA.D     DOBROWOLSKI.S     DROGOSZEWSKI.B     DROZDOWSKI.S     DZIDUCH.B     FABIJANOWSKI.J     FONDER.W     GAJEWSKI.D     GAZDA.M     GIL.W     GIL.W     GIZAK.D     GŁAZ.J     GMITRZUK.K     GNIOT.M     GOŁOJUCH.P     GORCZYCA.J     GORZELAK.A     GRANICZNY.S     GRODECKI.J     GRYNKIEWICZ.J     GRZEGORCZYK.A     GRZYWIŃSKI.R     GUST.G     HANAK.B     HEINSDORF.M     HERNIK.I     HOFFMAN.L     HOŁOWIŃSKI.K     ISKRA.T     JAGIEŁŁO.Z     JASZCZAK.R     JAŚKOWIAK.K     JAWORSKI.A     KAMIŃSKI.E     KAPUŚCIŃSKI.R     KARCZMARSKI.J     KASPRZAK.J     KLECZEWSKI.Z     KLOCEK.A     KOCJAN.H     KOLK.A     KOŁODZIEJ.Z     KOPRYK.W     KORZENIOWSKI.J     KOZŁOWSKI.A     KUSIAK.W     KWECZLICH.I     KWIECIEŃ.E     LATOCHA.E     LATOŃ.R     LAUROW.Z     LEIBUNDGUT.H     LIPKA-CHUDZIK.E     LIPSKI.S     LUBAŃSKI.A     ŁUKASZEWICZ.J     ŁUKOMSKI.Ł     ŁUNKIEWICZ.K     MACIEJEWSKA-RUTKOWSKA.I     MAGNUSKI.K     MAJERCZYK.K     MAŁYS.L     MARCINIAK.P     MARKUSZEWSKI.P     MATYSIAK.A     MĄKOSA.K     MIKUŁOWSKI.M     MIŚ.R     MIŚCICKI.S     MIZERA.T     MODRZYŃSKI.J     MURAT.E     NASIADKA.P     NIEMIEC.P     NIEMTUR.S     NISKI.A     NOWIŃSKI.H     NOWIŃSKI.M     OBIDZIŃSKI.A     ORŁOWSKI.B     PACH.M     PALUCH.J     PALUCH.R     PANCER-KOTEJOWA.E     PARTYKA.T     PERZ.B     PIECHOWSKI.D     PIGAN.I     PIGAN.M     PIOTROWSKI.M     PIWOWAR.T     PORTER.B     POZNAŃSKI.R     PROTASIEWICZ.M     PRUSINKIEWICZ.Z     PRZYBYLSKA.K     PRZYGODZKI.J     PRZYPAŚNIAK.J     PUCHALSKI.T     PUCHNIARSKI.T     ROSA.W     ROZWAŁKA.Z     RUTKOWSKA.L     RUTKOWSKI.B     RUTKOWSKI.P     RYGIEL.Z     RYMSZEWSKI.W     RYNGAJŁŁO.S     RZADKOWSKI.S     SANIGA.M     SKŁODOWSKI.J     SKOCZEŃ.W     SKRZYDŁOWSKI.T     SŁAWSKA.M     SŁAWSKI.M     SMYKAŁA.J     SOBCZAK.R     SOKOŁOWSKI.A     SOSNOWSKI.J     STANOWSKI.T     STEMPSKI.W     STĘPIEŃ.E     STRAWA.P     SUWAŁA.M     SYMONIDES.E     SZABLA.K     SZELIGOWSKI.H     SZRAMKA.J     SZUKIEL.E     SZWAGRZYK.J     SZWED.J     SZYDLARSKI.M     SZYMAŃSKI.S     SZYMKIEWICZ.B     SZYSZKO.J     ŚWIĘCICKI.Z     TARASIUK.S     TARNAWSKI.A     TODYS.J     TOKARZ.Z     TOMANEK.J     TOMCZAK.A     TOMCZAK.R     TOMCZYK.S     TUSZYŃSKI.M     TWARÓG.J     UKLEJA.D     UŚCIAN-SZACIŁOWSKI.P     WAŻYŃSKI.B     WŁOCZEWSKI.T     WOJTKOWIAK.R     WÓJCIK.R     WRÓBLEWSKA.I     ZACHARA.T     ZAJĄCZKOWSKI.G     ZAJĄCZKOWSKI.J     ZAJĄCZKOWSKI.J     ZAJĄCZKOWSKI.S     ZALESKI.J     ZARZYCKI.S     ZAWADA.J     ZAWADZKA.D     ZAWADZKI.J     ZIELIŃSKI.T     ZIELONY.R     ZIEMBLICKI.M     ZIENTARSKI.J     ZIĘBA.S     ZYGMONT.T     ŻMIHORSKI.M     ŻURKOWSKI.M     ŻYBURA.H    
 
 
Poniżej zestawiono listę 208 autorów, których pozycje literatury uwzględniono w poradniku. Dla każdego autora podano wykaz tych pozycji.  
 
««
Sławomir AMBROŻY
 
"Charakterystyka wybranych drzewostanów jodłowych o złożonej strukturze na obszarze RDLP Katowice i Krosno"
Niemtur S., Zawada J., Ambroży S., Sylwan 2, 2007.
"Szkody wyrządzane w drzewostanach przez zwierzynę płową w odnowieniach w Karpatach"
Ambroży S., Gazda M., Las. Pol. 5, 1994.
 
««
Tadeusz ANDRZEJCZYK
 
"Inicjowanie naturalnego odnowienia sosny"
Andrzejczyk T., Twaróg J., Las. Pol. 5, 1997.
"Odnowienie naturalne sosny (1)"
Andrzejczyk T., Las. Pol. 1, 2002.
"Odnowienie naturalne sosny (2)"
Andrzejczyk T., Las. Pol. 2, 2002.
"Odnowienie naturalne sosny (4)"
Andrzejczyk T., Las. Pol. 4, 2002.
"Rębnia przerębowa w drzewostanach sosnowych"
Andrzejczyk T., Sylwan 8, 2006.
"Rozwój naturalnego odnowienia sosny zwyczajnej na powierzchni przygotowanej pługiem dwuodkładnicowym"
Andrzejczyk T., Drozdowski S., Sylwan 5, 2003.
"Wpływ odległości drzewostanu na zagęszczenie i przeżywalność nalotów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na zrębach zupełnych i gniazdach"
Andrzejczyk T., Sylwan 1, 2000.
"Wpływ odległości od ściany drzewostanu na zagęszczenie i przeżywalność nalotów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na zrębach zupełnych i gniazdach"
Andrzejczyk T., Sylwan 1, 2000.
"Wpływ osłony drzewostanu górnego i cięć odsłaniających na wzrost i przyrost wysokości podrostów podokapowych sosny w Lasach Pilskich"
Andrzejczyk T., Sylwan 3, 2007.
"Wpływ przerzedzenia okapu górnego na rozwój podrostów sosny zwyczajnej (Pinus sylestris L.) w pogradacyjnych drzewostanach w lasach pilskich"
Andrzejczyk T., Sylwan 1, 2007.
"Wpływ przygotowania gleby na zagęszczenie, wzrost i jakość samosiewów sosny w warunkach podokapowych"
Andrzejczyk T., Drozdowski S., Szeligowski H., Sylwan 3, 2003.
"Wzrost i rozwój odnowień jodły, buka, dębu i lipy pod okapem drzewostanu modrzewiowego o różnym stopniu przerzedzenia "
Bellon S., Żybura H., Andrzejczyk T., Sylwan 9/10, 1983.
 
««
Leszek ANKUDO
 
"Dąb z siewu alternatywą na lata dobrego urodzaju"
Ankudo L., Przegl. Leśn. 2, 2006.
 
««
Stefan ARBATOWSKI
 
"Ekonomiczne problemy programowania hodowlanego - optymalizacja wieku rębności drzewostanów bukowych"
Partyka T., Arbatowski S., Sobczak R., Sylwan 1, 1995.
"Optymalizacja wieków rębności drzewostanów sosnowych - ekonomiczne problemy programowania hodowlanego"
Partyka T., Arbatowski S., Sobczak R., Sylwan 11, 1994.
"Optymalizacja wieku rębności drzewostanów dębowych - ekonomiczne problemy programowania hodowlanego"
Partyka T., Arbatowski S., Sobczak R., Sylwan 12, 1994.
 
««
Jan BANAŚ
 
"Prognozowanie rozmiaru użytkowania rębnego w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania"
Banaś J., Sylwan 12, 1996.
 
««
Anna BARSZCZ
 
"Użytkowanie surowców leśnych, a zagrożenia różnorodności biologicznej"
Barszcz A., Las. Pol. 22, 1999.
 
««
Leszek BARTKOWICZ
 
"Charakterystyka cech biomorfologicznych świerka w górnoreglowym borze Pilska w zależności od budowy i struktury drzewostanu"
Pach M., Bartkowicz L., Skoczeń W., Sylwan 1, 2001.
"Na ile proekologiczna hodowla"
Bartkowicz L., Kołodziej Z., Las. Pol. 13-14, 2007.
"Rębnie i zasady ich stosowania w lasach"
Kołodziej Z., Bartkowicz L., Przegl. Leśn. 3, 2004.
 
««
Władysław BARZDAJN
 
"Kiedy sadzić sosnę?"
Barzdajn W., Przegl. Leśn. 2, 2006.
"Naturalne odnawianie drzewostanów sosny zwyczajnej"
Barzdajn W., Drogoszewski B., Zientarski J., Post. Tech. Leś. 60, 1996.
"Odnowienie naturalne. Dąb"
Barzdajn W., Zientarski J., Bibl. Leśn. 28, 1993.
"Struktura odnawiających się drzewostanów sosny zwyczajnej w Nadleśnictwie Gubin"
Barzdajn W., Drogoszewski B., Zientarski J., Sylwan 11, 1996.
"Wpływ technologii produkcji i pory sadzenia jednolatek sosnowych (Pinus sylvestris) na udatność i początkowy wzrost upraw"
Barzdajn W., Sylwan 8, 2006.
 
««
Stanisław BELLON
 
"Wzrost i rozwój odnowień jodły, buka, dębu i lipy pod okapem drzewostanu modrzewiowego o różnym stopniu przerzedzenia "
Bellon S., Żybura H., Andrzejczyk T., Sylwan 9/10, 1983.
 
««
Marek BERFT
 
"Utylizacja odpadów pozrębowych"
Berft M., Bibl. Leśn. z. 207, 2004.
 
««
Eugeniusz BERNADZKI
 
"Aktualne cele hodowli lasu"
Bernadzki E., Sylwan 5, 1981.
"Cele hodowlane i ich realizacja w przebudowie drzewostanów"
Bernadzki E., Sylwan 12, 2006.
"Cięcia odnowieniowe: Poradnik leśniczego"
Bernadzki E., PWRiL, Warszawa, 2000.
"Ekologiczny model gospodarki leśnej"
Bernadzki E., Bibl. Leśn. 3, 1991.
"Gospodarka leśna w obliczu zmian klimatu"
Bernadzki E., Sylwan 1, 1995.
"Gospodarstwa (obręby siedliskowe) - jako obiekty regulacji ładu czasowego i planowania hodowlanego"
Bernadzki E., Rosa W., Sylwan 4, 1983.
"Konsekwencje hodowlane obumierania dębów"
Bernadzki E., Grynkiewicz J., Sylwan 8, 2006.
"Naturalne odnawianie drzewostanów sosnowych"
Bernadzki E., Las. Pol. 1, 1981.
"Poszukiwanie racjonalnych rozwiązań w hodowli lasu"
Bernadzki E., Sylwan 12, 2005.
"Półnaturalna hodowla lasu"
Bernadzki E., Bibl. Leśn. z. 129, 2000.
"Półnaturalna hodowla lasu"
Bernadzki E., Las. Pol. 4, 1994.
"Rębnia gniazdowa przerębowa"
Bernadzki E., Las. Pol. 12, 1972.
"Rębnia przerębowa"
Bernadzki E., Las. Pol. 13-14, 1971.
"Struktura wieku i zagrożenie zgnilizną drewna starych drzewostanów sosnowych"
Bernadzki E., Sylwan 5, 2003.
"Ubywanie przestojów i nasienników sosnowych pozostawionych na zrębach w latach 1994-2000"
Bernadzki E., Sylwan 10, 2002.
"Współczesne znaczenie przestojów sosnowych"
Bernadzki E., Las. Pol. 12, 2003.
"Zwiększanie różnorodności biologicznej przez zabiegi hodowlano-leśne"
Bernadzki E., Sylwan 3, 1993.
 
««
Jolanta BIEDROŃ
 
"Wpływ rębni i sposobów przygotowania gleby na zawartość metali ciężkich w liściach drzew"
Latocha E., Biedroń J., Sylwan 6, 1983.
 
««
Joanna BILSKA
 
"Naturalne zabezpieczenia upraw w Nadleśnictwie Lidzbark"
Bilska J., Las. Pol. 8, 2006.
 
««
Marcin BILSKI
 
"Trzebież przerębowa w drzewostanach jodłowych"
Bilski M., Brzeziecki B., Matysiak A., Las. Pol. 13-14, 2006.
 
««
Andrzej BOHOSIEWICZ
 
"Uzasadnienie wyboru i usytuowania systemów szlaków zrywkowych w terenach równinnych"
Bohosiewicz A., Sylwan 2, 1983.
 
««
Leszek BOLIBOK
 
"Lasy falowe, czyli o niezamierzonym lecz nieprzypadkowym podobieństwie pomiędzy rębnią Wagnera i lasami naturalnymi"
Bolibok L., Sylwan 10, 2003.
 
««
Tomasz BORECKI
 
"Hodowlano-urządzeniowa analiza drzewostanów "pocenturowskich" w Puszczy Białowieskiej"
Brzeziecki B., Borecki T., Sylwan 7, 2001.
"Regulacja użytkowania na tle metod inwentaryzacji lasu"
Borecki T., Miścicki S., Sylwan 12, 1993.
 
««
Andrzej BOROŃ
 
"Długość okresu odnowienia a intensywność cięć rębnych w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania"
Poznański R., Boroń A., Wróblewska I., Sylwan 4, 1999.
"Właściwości nowego etatu odnowienia i uprzątania w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania z rębnią częściową"
Boroń A., Poznański R., Sylwan 7, 1994.
 
««
Jerzy BOROWSKI
 
"Stare drzewa - ważny element ekosystemu leśnego"
Borowski J., Wójcik R., Las. Pol. 17, 1996.
 
««
Zbigniew BOROWSKI
 
"Gryzonie - mały czy duży problem"
Borowski Z., Las. Pol. 24, 1999.
 
««
Andrzej BOSIAK
 
"Zasady zagospodarowania lasów wchodzących w skład parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu"
Bosiak A., Sokołowski A., Tuszyński M., Sylwan 8, 1987.
 
««
Arkadiusz BRUCHWALD
 
"Problemy oceny wartości hodowlanej odnowień"
Żybura H., Bruchwald A., Sylwan 1,2,3, 1982.
 
««
Andrzej BRUSIŁO
 
"Mechaniczno-biologiczna metoda ochrony sosny przed spałowaniem"
Brusiło A., Las. Pol. 17, 2005.
 
««
Bogdan BRZEZIECKI
 
"Hodowlano-urządzeniowa analiza drzewostanów "pocenturowskich" w Puszczy Białowieskiej"
Brzeziecki B., Borecki T., Sylwan 7, 2001.
"Lasy naturalne: wzorzec dla lasów zagospodarowanych?"
Brzeziecki B., Las. Pol. 8, 2005.
"Struktura drzewostanu i jej znaczenie ekologiczno-hodowlane"
Brzeziecki B., Bibl. Leśn. z. 224, 2005.
"Trzebież przerębowa w drzewostanach jodłowych"
Bilski M., Brzeziecki B., Matysiak A., Las. Pol. 13-14, 2006.
"Zręby zupełne nowej generacji"
Brzeziecki B., Uścian-Szaciłowski P., Las. Pol. 12, 2007.
 
««
Gerard BURZYŃSKI
 
"Wpływ różnej więźby początkowej na wzrost sosny pospolitej w fazie uprawy do 10 roku życia"
Burzyński G., Zajączkowski J., Sylwan 5, 1985.
 
««
Jan CEITEL
 
"Ile sadzić sosny na hektarze?"
Ceitel J., Przegl. Leśn. 3, 2003.
"Rola siedliska w gospodarce leśnej"
Ceitel J., Sylwan 10, 1999.
"Sposób Mortzfelda przebudowy składu gatunkowego drzewostanów"
Ceitel J., Perz B., Sylwan 7, 2006.
"Współczesne poglądy na więźbę sadzenia upraw leśnych w niektórych krajach Europy"
Ceitel J., Przegl. Leśn. 4, 1995.
 
««
Tadeusz CHODNIK
 
"Hodowlana ocena naturalnych odnowień buka we wschodniej części Pojezierza Pomorskiego"
Chodnik T., Sylwan 1, 1978.
 
««
Bogusław CZEPE
 
"Nowy sposób hodowli sosny w półcieniu?"
Czepe B., Głos L. 4, 2003.
 
««
Jacek CZEPNIK
 
"Siewcy sosnowych borów"
Czepnik J., Las. Pol. 10, 1999.
 
««
Juliusz CZEREPAK
 
"Wciągarka do zrywki i mygłowania drewna"
Czerepak J., Głos L. 1, 1995.
"Zestaw zrywkowo - podwozowy JAR - 8"
Czerepak J., Głos L. 1, 1996.
 
««
Marian CZUBA
 
"Problemy regulacji użytkowania rębnego i przedrębnego w świetle przepisów ustawy o lasach"
Dawidziuk J., Czuba M., Sylwan 6, 1993.
"Przebudowa drzewostanów w planowaniu urządzeniowym"
Czuba M., Przypaśniak J., CILP, Warszawa, 2006.
"Tworzenie i prowadzenie gospodarstwa przebudowy lasu"
Czuba M., Bibl. Leśn. z. 256, 2007.
 
««
Janusz CZUBKOWSKI
 
"Ocena nalotów sosny zwyczajnej powstałych na zrębach w 2002 r. w Nadleśnictwie Namysłów"
Czubkowski J., Przegl. Leśn. 8, 2003.
"Wykorzystanie odnowień naturalnych w rębniach gniazdowych w Nadleśnictwie Namysłów"
Czubkowski J., Przegl. Leśn. 11, 2003.
 
««
Janusz DAWIDZIUK
 
"Problemy regulacji użytkowania rębnego i przedrębnego w świetle przepisów ustawy o lasach"
Dawidziuk J., Czuba M., Sylwan 6, 1993.
 
««
Tomasz DĘBIEC
 
"Jak nas widzą ekolodzy"
Dębiec T., Las. Pol. 1, 2007.
 
««
Tomasz DOBIES
 
"Sposoby zabezpieczania upraw przed szkodami wyrządzanymi przez drobne gryzonie"
Kasprzak J., Dobies T., Las. Pol. 9, 1999.
 
««
Dorota DOBROWOLSKA
 
"Rola luk w odnawianiu drzewostanów mieszanych w rezerwacie Jata"
Dobrowolska D., Sylwan 4, 2007.
"Wpływ wielkości luki na wzrost i rozwój jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w drzewostanach mieszanych w rezerwacie Jata"
Dobrowolska D., Sylwan 3, 2007.
 
««
Stanisław DOBROWOLSKI
 
"Jodła pospolita na granicy zasięgu"
Dobrowolski S., Las. Pol. 15-16, 2000.
 
««
Bohdan DROGOSZEWSKI
 
"Naturalne odnawianie drzewostanów sosny zwyczajnej"
Barzdajn W., Drogoszewski B., Zientarski J., Post. Tech. Leś. 60, 1996.
"Struktura odnawiających się drzewostanów sosny zwyczajnej w Nadleśnictwie Gubin"
Barzdajn W., Drogoszewski B., Zientarski J., Sylwan 11, 1996.
 
««
Stanisław DROZDOWSKI
 
"Rozwój naturalnego odnowienia sosny zwyczajnej na powierzchni przygotowanej pługiem dwuodkładnicowym"
Andrzejczyk T., Drozdowski S., Sylwan 5, 2003.
"Wpływ przygotowania gleby na zagęszczenie, wzrost i jakość samosiewów sosny w warunkach podokapowych"
Andrzejczyk T., Drozdowski S., Szeligowski H., Sylwan 3, 2003.
"Wykorzystanie modelu macierzowego do prognozowania rozwoju drzewostanów o złożonej postaci"
Drozdowski S., Sylwan 2, 2006.
 
««
Bronisław DZIDUCH
 
"Fińska wciągarka do zrywki drewna"
Dziduch B., Głos L. 1, 1975.
 
««
Jerzy FABIJANOWSKI
 
"Kierunki postępowania hodowlanego w lasach karpackich wobec zmieniających się warunków środowiska"
Fabijanowski J., Jaworski A., Sylwan 8, 1996.
"Zasady gospodarowania w lasach ustawowo chronionych i propozycje zmian w tym zakresie"
Fabijanowski J., Jagiełło Z., Sylwan 11, 1986.
 
««
Wojciech FONDER
 
"Nowe Zasady Hodowli Lasu. Cz. III - Wzmaganie stabilności drzewostanów metodami hodowlanymi"
Fonder W., Bibl. Leśn. z. 206, 2004.
"Przebudowa drzewostanów w trwale zrównoważonym leśnictwie"
Fonder W., Bibl. Leśn. z. 251, 2007.
 
««
Dariusz GAJEWSKI
 
"Praktyczne zagadnienia gospodarstwa przebudowy w urządzaniu lasu"
Gajewski D., Zajączkowski S., Sylwan 12, 2006.
 
««
Marek GAZDA
 
"Szkody wyrządzane w drzewostanach przez zwierzynę płową w odnowieniach w Karpatach"
Ambroży S., Gazda M., Las. Pol. 5, 1994.
 
««
Waldemar GIL
 
"Naziemna zrywka drewna skiderami w ujęciu kodeksu praktyk pozyskaniowych"
Gil W., Sylwan 1, 2000.
"Problem wyboru środków do operacji pozyskaniowo-zrywkowych"
Gil W., Sylwan 6, 1999.
 
««
Wojciech GIL
 
"Historia i teraźniejszość zalesiania i odnawiania lasu siewem"
Łukaszewicz J., Gil W., Sylwan 3, 2007.
"Hodowla lasu a zamieranie jesionów"
Zachara T., Gil W., Łukaszewicz J., Paluch R., Las. Pol. 12, 2006.
 
««
Dariusz GIZAK
 
"Strefy ochronne- ciągły problem"
Gizak D., Las. Pol. 8-9, 1999.
 
««
Jan GŁAZ
 
"Kryteria wieku dojrzałości drzewostanów do odnowienia"
Głaz J., Sylwan 4, 2003.
"Występowanie nalotów w lasach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe"
Głaz J., Zajączkowski G., Sylwan 5, 2002.
 
««
Karolina GMITRZUK
 
"Czy wielkoobszarowe odnowienia lasu oferują jeleniowatym atrakcyjniejszy pokarm niż las dojrzały: casus pożarzyska w Rudach Raciborskich"
Gmitrzuk K., Obidziński A., Sylwan 4, 2007.
 
««
Mieczysław GNIOT
 
"Ochrona bioróżnorodności w lesie gospodarczym"
Gniot M., Las. Pol. 13-14, 2000.
"Sukcesja dębu w drzewostanach sosnowych na siedliskach borowych"
Gniot M., Sylwan 5, 2007.
 
««
Piotr GOŁOJUCH
 
"Struktura dębu szypułkowego w kępach po rębni zupełnej gniazdowej zastosowanej do przebudowy starodrzewia sosnowego"
Magnuski K., Małys L., Gołojuch P., Sylwan 7, 1997.
 
««
Joanna GORCZYCA
 
"Frez czy pług ?"
Gorczyca J., Iskra T., Las. Pol. 20, 2005.
 
««
Andrzej GORZELAK
 
"Odnawianie lasu w reglu górnym Sudetów Zachodnich"
Gorzelak A., Sylwan 11, 1993.
 
««
Stefan GRANICZNY
 
"Metody zagospodarowania lasu oraz klasyfikacja i nomenklatura rębni w Polsce po 1945r."
Graniczny S., Sylwan 6, 1985.
"Niektóre problemy sposobów zagospodarowania lasu w drzewostanach jodłowych i jodłowo-mieszanych na Roztoczu w świetle badań"
Graniczny S., Sylwan 8, 1971.
"O potrzebie ukierunkowania leśnych prac gospodarczo-hodowlanych w parkach krajobrazowych"
Graniczny S., Las. Pol. 10, 1983.
"Różnice w poglądach na klasyfikacje rębni"
Graniczny S., Las. Pol. 11, 1976.
"Systematyka rębni rozwija się w sposób ukierunkowany"
Graniczny S., Las. Pol. 8, 1984.
"Wybór rodzajów rębni w krainach I - IV"
Graniczny S., Las. Pol. 8, 1970.
"Wybór rodzajów rębni w krainach V - VI"
Graniczny S., Las. Pol. 9, 1970.
"Wybór rodzajów rębni w krainach VII i VIII"
Graniczny S., Las. Pol. 11, 1970.
"Wybór rodzajów rębni w różnych siedliskowych typach lasu"
Graniczny S., Las. Pol. 7, 1970.
"Zmiany zasad zagospodarowania lasów Puszczy Białowieskiej w latach 1929-1976"
Graniczny S., Sylwan 11, 1979.
 
««
Józef GRODECKI
 
"Propozycja nowej technologii wykonywania cięć złożonych w II piętrowym drzewostanie sosnowo-bukowym"
Grodecki J., Stempski W., Przegl. Leśn. 3, 2001.
 
««
Jerzy GRYNKIEWICZ
 
"Konsekwencje hodowlane obumierania dębów"
Bernadzki E., Grynkiewicz J., Sylwan 8, 2006.
 
««
Arkadiusz GRZEGORCZYK
 
"Mechaniczne oczyszczanie powierzchni zrębowych"
Grzegorczyk A., Las. Pol. 9, 1978.
"Organizacja pracy przy mechanicznym oczyszczaniu powierzchni zrębowych"
Grzegorczyk A., Las. Pol. 18, 1978.
 
««
Ryszard GRZYWIŃSKI
 
"Inicjowanie odnowień naturalnych na powierzchni w Puszczy Białowieskiej"
Grzywiński R., Las. Pol. 2, 1998.
"O odnowieniu naturalnym w Puszczy"
Grzywiński R., Las. Pol. 6, 2006.
 
««
Grzegorz GUST
 
"Nowe Zasady Hodowli Lasu - rewolucja czy kosmetyka"
Gust G., Las. Pol. 8, 2003.
 
««
Bonifacy HANAK
 
"Cięcia odnowieniowe a emisje przemysłowe"
Hanak B., Las. Pol. 19, 1989.
"Nowelizacja "Zasad hodowli lasu" z 1979- konieczność obiektywna czy koniunkturalna?"
Hanak B., Las. Pol. 9, 1984.
"Rębnie i ich znaczenie w gospodarce leśnej"
Hanak B., Bibl. Leśn. z. 160, 2002.
 
««
Marcus HEINSDORF
 
"Uwagi dotyczące naturalnego odnowienia sosny"
Heinsdorf M., Las. Pol. 24, 1994.
 
««
Ireneusz HERNIK
 
"Wpływ rodzaju rębni i przygotowania gleby na rozwój upraw dębowych"
Hernik I., Sylwan 10, 1974.
 
««
Leszek HOFFMAN
 
"Pług dwuodkładnicowy LPZ OTL z pogłębiaczem"
Hoffman L., Głos L. 1, 2001.
 
««
Krzysztof HOŁOWIŃSKI
 
"Możliwości wykorzystania rębni IId do przebudowy litych drzewostanów"
Hołowiński K., Las. Pol. 17, 1998.
 
««
Tadeusz ISKRA
 
"Frez czy pług ?"
Gorczyca J., Iskra T., Las. Pol. 20, 2005.
 
««
Zdzisław JAGIEŁŁO
 
"Zasady gospodarowania w lasach ustawowo chronionych i propozycje zmian w tym zakresie"
Fabijanowski J., Jagiełło Z., Sylwan 11, 1986.
 
««
Roman JASZCZAK
 
"Charakterystyka biometryczna kęp dębu szypułkowego (Quercus robur L.) i jodły pospolitej (Abies alba Mill.) wyrosłych w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniazdowej"
Jaszczak R., Magnuski K., Małys L., Sylwan 11, 2003.
"Parametry wzrostu buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) i jodły pospolitej ( Abies alba Mill.) wprowadzonych po poszerzeniu gniazd z kępami dębu"
Magnuski K., Jaszczak R., Małys L., Sylwan 12, 2003.
"Struktura cech biometrycznych niektórych gatunków drzew pochodzących z podsadzenia w przebudowywanym drzewostanie świerkowym (Picea abies (L.) Karst)"
Magnuski K., Jaszczak R., Małys L., Sylwan 5, 2001.
 
««
Kazimierz JAŚKOWIAK
 
"Hodowla zaczyna się od rębni"
Jaśkowiak K., Przegl. Leśn. 10, 1998.
 
««
Andrzej JAWORSKI
 
"Charakterystyka hodowlana drzew leśnych"
Jaworski A., Wyd. GUTENBERG, Kraków, 1995.
"Hodowla lasu (Rębnie. Zasady projektowania upraw)"
Jaworski A., Wyd. AR Kraków, 1995.
"Kierunki postępowania hodowlanego w lasach karpackich wobec zmieniających się warunków środowiska"
Fabijanowski J., Jaworski A., Sylwan 8, 1996.
"Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich"
Poznański R., Jaworski A., Wyd. CILP, 2000.
"Pielęgnowanie drzewostanów jodłowych i z udziałem jodły"
Jaworski A., Post. Tech. Leś. 38, 1986.
"Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania oraz pielęgnacji drzewostanów"
Jaworski A., PWRiL, Warszawa, 2004.
"Rola allelopatii w życiu roślin"
Jaworski A., Sylwan 5, 1988.
"Znaczenie allelopatii dla hodowli lasu"
Jaworski A., Sylwan 7, 1988.
 
««
Edward KAMIŃSKI
 
"Użytkowanie lasu a ochrona środowiska leśnego"
Kamiński E., Sylwan 10, 1988.
 
««
Ryszard KAPUŚCIŃSKI
 
"Leśne kompleksy promocyjne elementem polityki leśnej państwa"
Kapuściński R., Bibl. Leśn. z. 212, 2005.
"Ochrona przyrody w lasach zagospodarowanych"
Kapuściński R., Bibl. Leśn. z. 125, 2000.
 
««
Jan KARCZMARSKI
 
"Rębnia IIIb a jodła"
Karczmarski J., Kołodziej Z., Las. Pol. 2, 2007.
"Uwagi na temat "Rębni Tychowskich""
Karczmarski J., Kołodziej Z., Las. Pol. 12, 2003.
"Zakaz stosowania ognia w lesie"
Kołodziej Z., Karczmarski J., Pach M., Las. Pol. 1, 2007.
"Zastanówmy się dobrze... czyli o niektórych problemach wyboru rębni w celu przebudowy litych sośnin na drzewostany dębowo-sosnowe"
Karczmarski J., Kołodziej Z., Las. Pol. 15-16, 2007.
 
««
Jędrzej KASPRZAK
 
"Sposoby zabezpieczania upraw przed szkodami wyrządzanymi przez drobne gryzonie"
Kasprzak J., Dobies T., Las. Pol. 9, 1999.
 
««
Zdzisław KLECZEWSKI
 
"Więźba optymalna"
Kleczewski Z., Las. Pol. 6, 2003.
 
««
Andrzej KLOCEK
 
"Nowa metoda optymalizacji kolejności użytkowania rębnego drzewostanów"
Klocek A., Sylwan 6, 1981.
"Optymalizacja kolejności użytkowania rębnego drzewostanów w świetle literatury"
Klocek A., Sylwan 4, 1981.
"Optymalizacja planu cięć drzewostanów negatywnych na przykładzie Nadleśnictwa Żednia"
Klocek A., Lubański A., Sylwan 6, 1986.
"Optymalizacja wieku dojrzałości rębnej oraz wieku przebudowy drzewostanów"
Klocek A., Sylwan 4, 1982.
"Szkody leśne i problemy regulacji użytkowania rębnego drzewostanów"
Klocek A., Sylwan 5, 1989.
 
««
Henryk KOCJAN
 
"Prace przygotowawcze do odnowień i zalesień, sposoby i technika sadzenia oraz pielęgnacja upraw"
Kocjan H., Wyd. AR im. A. CIeszkowskiego, Poznań, 2006.
"Wpływ różnych sposobów sadzenia i startowego nawożenia mineralnego na wzrost i udatność 10-letniej uprawy sosnowej na siedlisku boru suchego"
Kocjan H., Sylwan 10, 1987.
"Wpływ terminu i sposobu przygotowania gleby na wzrost upraw sosnowych w warunkach boru suchego"
Kocjan H., Sylwan 6, 1982.
"Wprowadzanie domieszek drzew i krzewów do upraw sosnowych w Puszczy Noteckiej"
Kocjan H., Sylwan 6, 2003.
 
««
Andrzej KOLK
 
"Instrukcja ochrony lasu"
Kolk A. (red.), Wyd. CILP, Warszawa, 2004.
 
««
Zbigniew KOŁODZIEJ
 
"Na ile proekologiczna hodowla"
Bartkowicz L., Kołodziej Z., Las. Pol. 13-14, 2007.
"Rębnia IIIb a jodła"
Karczmarski J., Kołodziej Z., Las. Pol. 2, 2007.
"Rębnie i zasady ich stosowania w lasach"
Kołodziej Z., Bartkowicz L., Przegl. Leśn. 3, 2004.
"Uwagi na temat "Rębni Tychowskich""
Karczmarski J., Kołodziej Z., Las. Pol. 12, 2003.
"Zakaz stosowania ognia w lesie"
Kołodziej Z., Karczmarski J., Pach M., Las. Pol. 1, 2007.
"Zastanówmy się dobrze... czyli o niektórych problemach wyboru rębni w celu przebudowy litych sośnin na drzewostany dębowo-sosnowe"
Karczmarski J., Kołodziej Z., Las. Pol. 15-16, 2007.
 
««
Witold KOPRYK
 
"Inicjowanie odnowienia naturalnego buka"
Kopryk W., Las. Pol. 13, 1993.
 
««
Jan KORZENIOWSKI
 
"Jesienne przygotowanie gleby do zalesień"
Korzeniowski J., Głos L. 10, 1999.
 
««
Andrzej KOZŁOWSKI
 
"Kilka uwag na temat przebudowy drewostanów"
Kozłowski A., Przegl. Leśn. 1, 1999.
 
««
Władysław KUSIAK
 
"Buk pasuje pod modrzewiem"
Kusiak W., Przegl. Leśn. 6, 2001.
 
««
Iwona KWECZLICH
 
"Określenie przy pomocy krzywej równowagi pożądanej struktury liczby drzew w lesie różnowiekowym"
Kweczlich I., Miścicki S., Sylwan 3, 2006.
 
««
Ewa KWIECIEŃ
 
"Naturalne odnowienie lasu - wyzwaniem dla leśników"
Kwiecień E., Las. Pol. 7, 1995.
 
««
Eryk LATOCHA
 
"Wpływ rębni i sposobów przygotowania gleby na zawartość metali ciężkich w liściach drzew"
Latocha E., Biedroń J., Sylwan 6, 1983.
 
««
Roman LATOŃ
 
"Zagospodarowanie drzewostanów świerkowych w Nadleśnictwie Nowy Targ"
Latoń R., Sylwan 11, 1996.
 
««
Zbigniew LAUROW
 
"Nowe kierunki w pozyskiwaniu drewna"
Laurow Z., Las. Pol. 8, 2005.
"Przebudowa drzewostanów"
Laurow Z., Las. Pol. 5, 2005.
 
««
Hans LEIBUNDGUT
 
"Naturalne odnowienie lasu"
Leibundgut H., PWRiL, Warszawa, 2005.
 
««
Ewa LIPKA-CHUDZIK
 
"Niektóre problemy organizacji ładu czasowego w przebudowie drzewostanów sosnowych"
Lipka-Chudzik E., Stępień E., Sylwan 12, 1996.
 
««
Sławomir LIPSKI
 
"Sezonowa dynamika zgryzania i jego wpływ na wzrost sadzonek gatunków liściastych w pierwszym roku po założeniu uprawy"
Nasiadka P., Lipski S., Sylwan 5, 2006.
 
««
Andrzej LUBAŃSKI
 
"Optymalizacja planu cięć drzewostanów negatywnych na przykładzie Nadleśnictwa Żednia"
Klocek A., Lubański A., Sylwan 6, 1986.
 
««
Jan ŁUKASZEWICZ
 
"Historia i teraźniejszość zalesiania i odnawiania lasu siewem"
Łukaszewicz J., Gil W., Sylwan 3, 2007.
"Hodowla lasu a zamieranie jesionów"
Zachara T., Gil W., Łukaszewicz J., Paluch R., Las. Pol. 12, 2006.
 
««
Łukasz ŁUKOMSKI
 
"Ekologiczne odnowienie lasu w Nadleśnictwie Chojnów"
Łukomski Ł., Las. Pol. 17, 1993.
 
««
Krzysztof ŁUNKIEWICZ
 
"Rębnie Tychowskie raz jeszcze"
Łunkiewicz K., Las. Pol. 5, 2003.
 
««
Irmina MACIEJEWSKA-RUTKOWSKA
 
"Zrąb zupełny to jednak grzech"
Rutkowski P., Maciejewska-Rutkowska I., Głos L. 5, 2002.
 
««
Konrad MAGNUSKI
 
"Charakterystyka biometryczna kęp dębu szypułkowego (Quercus robur L.) i jodły pospolitej (Abies alba Mill.) wyrosłych w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniazdowej"
Jaszczak R., Magnuski K., Małys L., Sylwan 11, 2003.
"Dalsze wyniki badań nad wpływem rodzaju rębni na wzrost młodników dębowych"
Małys L., Magnuski K., Sylwan 11-12, 1988.
"Parametry wzrostu buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) i jodły pospolitej ( Abies alba Mill.) wprowadzonych po poszerzeniu gniazd z kępami dębu"
Magnuski K., Jaszczak R., Małys L., Sylwan 12, 2003.
"Struktura cech biometrycznych niektórych gatunków drzew pochodzących z podsadzenia w przebudowywanym drzewostanie świerkowym (Picea abies (L.) Karst)"
Magnuski K., Jaszczak R., Małys L., Sylwan 5, 2001.
"Struktura dębu szypułkowego w kępach po rębni zupełnej gniazdowej zastosowanej do przebudowy starodrzewia sosnowego"
Magnuski K., Małys L., Gołojuch P., Sylwan 7, 1997.
"Urządzeniowe aspekty postępowania gospodarczego w Puszczy Noteckiej"
Magnuski K., Sylwan 2, 1993.
"Wzrost młodego pokolenia dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniazdowej"
Magnuski K., Sylwan 7, 1976.
"Wzrost upraw jodłowych w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniadowej"
Magnuski K., Sylwan 10, 1975.
 
««
Kazimierz MAJERCZYK
 
"Elementy teorii planowania hodowlanego w górach"
Majerczyk K., Sylwan 3, 1984.
 
««
Lechosław MAŁYS
 
"Charakterystyka biometryczna kęp dębu szypułkowego (Quercus robur L.) i jodły pospolitej (Abies alba Mill.) wyrosłych w warunkach rębni zupełnej, częściowej i gniazdowej"
Jaszczak R., Magnuski K., Małys L., Sylwan 11, 2003.
"Dalsze wyniki badań nad wpływem rodzaju rębni na wzrost młodników dębowych"
Małys L., Magnuski K., Sylwan 11-12, 1988.
"Parametry wzrostu buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) i jodły pospolitej ( Abies alba Mill.) wprowadzonych po poszerzeniu gniazd z kępami dębu"
Magnuski K., Jaszczak R., Małys L., Sylwan 12, 2003.
"Struktura cech biometrycznych niektórych gatunków drzew pochodzących z podsadzenia w przebudowywanym drzewostanie świerkowym (Picea abies (L.) Karst)"
Magnuski K., Jaszczak R., Małys L., Sylwan 5, 2001.
"Struktura dębu szypułkowego w kępach po rębni zupełnej gniazdowej zastosowanej do przebudowy starodrzewia sosnowego"
Magnuski K., Małys L., Gołojuch P., Sylwan 7, 1997.
 
««
Piotr MARCINIAK
 
"Pozostałości zrębowe i przygotowanie gleby a uprawa sosnowa"
Marciniak P., Las. Pol. 1, 2007.
"Wpływ przygotowania powierzchni pozrębowej na wzrost uprawy sosnowej"
Marciniak P., Przegl. Leśn. 9, 2005.
 
««
Piotr MARKUSZEWSKI
 
"Odnowienia naturalne w Nadleśnictwie Garwolin (2)"
Markuszewski P., Zygmont T., Las. Pol. 18, 1999.
 
««
Andrzej MATYSIAK
 
"Trzebież przerębowa w drzewostanach jodłowych"
Bilski M., Brzeziecki B., Matysiak A., Las. Pol. 13-14, 2006.
 
««
Kazimierz MĄKOSA
 
"Wprowadzanie gatunków liściastych w drzewostanach sosnowych na sieliskach borowych"
Mąkosa K., Sylwan 2, 1992.
 
««
Mikołaj MIKUŁOWSKI
 
"Koncepcja nowych form odnawiania lasu na obszarze klęski ekologicznej w Sudetach"
Mikułowski M., Las. Pol. 18, 1995.
"Koncepcja nowych form odnawiania lasu na obszarze klęski ekologicznej w Sudetach (II)"
Mikułowski M., Las. Pol. 19, 1995.
"Koncepcja nowych form odnawiania lasu na obszarze klęski ekologicznej w Sudetach (III)"
Mikułowski M., Las. Pol. 20, 1995.
"Problem występowania nie sprzyjających warunków atmosferycznych w hodowli lasu"
Mikułowski M., Bibl. Leśn. z. 84, 1997.
"Szkody zimowe"
Mikułowski M., Głos L. 1, 2003.
"Wpływ wysokiej temperatury i suszy na uprawy leśne"
Mikułowski M., Las. Pol. 21, 1998.
"Zalesianie jako problem inżynierii ekologicznej"
Mikułowski M., Las. Pol. 18, 1998.
 
««
Ryszard MIŚ
 
"Konferencja naukowa "Urządzanie lasu w warunkach trwale zrównoważonej gospodarki leśnej" (synteza wyników)"
Miś R., Sylwan 5, 2002.
"Problematyka przebudowy w urządzaniu lasu"
Miś R., Sylwan 12, 2006.
"Przebudowa lasów nizinnych w Polsce"
Miś R., Sylwan 1, 2004.
"Występowanie i rola jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w lasach Krainy Bałtyckiej"
Miś R., Sylwan 6, 2005.
 
««
Stanisław MIŚCICKI
 
"Określenie przy pomocy krzywej równowagi pożądanej struktury liczby drzew w lesie różnowiekowym"
Kweczlich I., Miścicki S., Sylwan 3, 2006.
"Regulacja użytkowania na tle metod inwentaryzacji lasu"
Borecki T., Miścicki S., Sylwan 12, 1993.
 
««
Tadeusz MIZERA
 
"Strefy ochronne - szansą dla ptaków czy zagrożeniem dla gospodarki leśnej. Czy stać Polskę na ochronę 0,7% powierzchni?"
Mizera T., Przegl. Leśn. 8, 2000.
 
««
Jerzy MODRZYŃSKI
 
"O większą popularność naturalnego odnowienia lasu"
Modrzyński J., Las. Pol. 15-16, 1978.
"Odnowienie naturalne czy sztuczne ?"
Modrzyński J., Las. Pol. 6, 1978.
"Racjonalne odnowienie lasu (3) Udany samosiew świerka"
Modrzyński J., Las. Pol. 21, 1978.
 
««
Elżbieta MURAT
 
"Poradnik hodowcy lasu"
Murat E., Wyd. ŚWIAT, Warszawa, 1999.
 
««
Paweł NASIADKA
 
"Sezonowa dynamika zgryzania i jego wpływ na wzrost sadzonek gatunków liściastych w pierwszym roku po założeniu uprawy"
Nasiadka P., Lipski S., Sylwan 5, 2006.
 
««
Piotr NIEMIEC
 
"Alternatywna metoda przygotowania gleby"
Niemiec P., Las. Pol. 13-14, 2002.
 
««
Stanisław NIEMTUR
 
"Charakterystyka wybranych drzewostanów jodłowych o złożonej strukturze na obszarze RDLP Katowice i Krosno"
Niemtur S., Zawada J., Ambroży S., Sylwan 2, 2007.
 
««
Apolinary NISKI
 
"Sposoby przygotowania gleby pod uprawy leśne"
Niski A., Głos L. 11, 1972.
"Więcej uwagi dla rębni IIIa"
Niski A., Las. Pol. 5, 1980.
 
««
Henryk NOWIŃSKI
 
"Rozdrabniacz odpadów zrębowych ORKAN - LAS"
Nowiński H., Głos L. 11, 1995.
 
««
Mirosław NOWIŃSKI
 
"Spalanie pozostałości pozrębowych a nagrzewanie się gleby"
Wojtkowiak R., Nowiński M., Tomczak R., Sylwan 6, 2003.
"Spalanie pozostałości pozrębowych, emisja lotnych produktów"
Wojtkowiak R., Nowiński M., Tomczak R., Sylwan 8, 2003.
 
««
Artur OBIDZIŃSKI
 
"Czy wielkoobszarowe odnowienia lasu oferują jeleniowatym atrakcyjniejszy pokarm niż las dojrzały: casus pożarzyska w Rudach Raciborskich"
Gmitrzuk K., Obidziński A., Sylwan 4, 2007.
 
««
Bogusław ORŁOWSKI
 
"Strefy ochronne wokół gniazd ptaków"
Orłowski B., Las. Pol. 22, 1999.
 
««
Maciej PACH
 
"Charakterystyka cech biomorfologicznych świerka w górnoreglowym borze Pilska w zależności od budowy i struktury drzewostanu"
Pach M., Bartkowicz L., Skoczeń W., Sylwan 1, 2001.
"Zakaz stosowania ognia w lesie"
Kołodziej Z., Karczmarski J., Pach M., Las. Pol. 1, 2007.
 
««
Jarosław PALUCH
 
"Przyrost wartości drzewa jako kryterium regulacji cięć w rębniach złożonych"
Paluch J., Sylwan 12, 2006.
"Rębnia przerębowa jako nowoczesna metoda biologicznej racjonalizacji"
Paluch J., Sylwan 10, 2006.
 
««
Rafał PALUCH
 
"Hodowla lasu a zamieranie jesionów"
Zachara T., Gil W., Łukaszewicz J., Paluch R., Las. Pol. 12, 2006.
"Odnowienie naturalne dębu w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcza Białowieska" - stan, warunki i perspektywy"
Paluch R., Sylwan 1, 2005.
"Stan, warunki i problemy odnowienia naturalnego sosny w Puszczy Białowieskiej"
Paluch R., Sylwan 11, 2004.
"Wpływ sztucznego odnawiania drzewostanów w borze mieszanym na skład zbiorowisk leśnych w Wigierskim Parku Narodowym"
Sokołowski A., Paluch R., Sylwan 12, 2004.
"Wpływ zrębu zupełnego i sztucznego odnowienia sosną na skład roslinności boru świeżego w Puszczy Białowieskiej"
Sokołowski A., Paluch R., Sylwan 10, 2006.
"Wykorzystujmy to, co już mamy"
Paluch R., Las. Pol. 7, 2007.
 
««
Elżbieta PANCER-KOTEJOWA
 
"Zachowanie różnorodności biologicznej a gospodarka leśna"
Pancer-Kotejowa E., Szwagrzyk J., Sylwan 3, 1997.
 
««
Tadeusz PARTYKA
 
"Ekonomiczne problemy programowania hodowlanego - optymalizacja wieku rębności drzewostanów bukowych"
Partyka T., Arbatowski S., Sobczak R., Sylwan 1, 1995.
"Optymalizacja wieków rębności drzewostanów sosnowych - ekonomiczne problemy programowania hodowlanego"
Partyka T., Arbatowski S., Sobczak R., Sylwan 11, 1994.
"Optymalizacja wieku rębności drzewostanów dębowych - ekonomiczne problemy programowania hodowlanego"
Partyka T., Arbatowski S., Sobczak R., Sylwan 12, 1994.
 
««
Bartosz PERZ
 
"Sposób Mortzfelda przebudowy składu gatunkowego drzewostanów"
Ceitel J., Perz B., Sylwan 7, 2006.
 
««
Dariusz PIECHOWSKI
 
"Jak chronić las przed zwierzyną"
Piechowski D., Głos L. 2, 1996.
 
««
Izabela PIGAN
 
"Naturalne odnowienie dębu szypułkowego w drzewostanach sosnowych"
Pigan M., Pigan I., Sylwan 9, 1999.
 
««
Marian PIGAN
 
"Naturalne odnowienie dębu szypułkowego w drzewostanach sosnowych"
Pigan M., Pigan I., Sylwan 9, 1999.
 
««
Michał PIOTROWSKI
 
"Pokrywa śnieżna jako czynnik wpływający na przeżywalność i kiełkowanie bukwi"
Piotrowski M., Skrzydłowski T., Sylwan 2, 2007.
 
««
Tadeusz PIWOWAR
 
"Warunki powstawania odnowienia naturalnego w drzewostanach dębowych"
Piwowar T., Las. Pol. 20, 1994.
 
««
Bolesław PORTER
 
"Analiza pozyskiwania i zrywki drzewna w drzewostanach jodłowych"
Porter B., Strawa P., Sylwan 1, 2006.
 
««
Ryszard POZNAŃSKI
 
"Decyzje urządzania lasu w kształtowaniu różnorodności biologicznej"
Poznański R., Sylwan 1, 2005.
"Długość okresu odnowienia a intensywność cięć rębnych w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania"
Poznański R., Boroń A., Wróblewska I., Sylwan 4, 1999.
"Etat pilności i możliwości wyrębu drzewostanów w klasach wieku a etaty dojrzałości - podobieństwa i różnice"
Poznański R., Sylwan 4, 1988.
"Metoda oceny wpływu procesu starzenia i wyrębu na rozkład drzewostanów w klasach wieku w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania z rębnią częściową"
Poznański R., Rutkowska L., Sylwan 9, 1995.
"Metoda określania grubościowej struktury cięć w lasach różnowiekowych"
Poznański R., Sylwan 11, 2000.
"Nieoznaczoność dojrzałości rębnej drzewostanów a wybór pożądanego kierunku rozwoju zasobów drzewnych gospodarstwa zrębowego"
Poznański R., Sylwan 10, 1993.
"Nowa metoda programowania rozwoju zasobów leśnych w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania z rębnią stopniową"
Poznański R., Sylwan 5, 1999.
"Nowa metoda programowania rozwoju zasobów leśnych w przerębowym sposobie gospodarowania"
Poznański R., Sylwan 2, 1999.
"Nowa metoda programowania w zrębowym sposobie zagospodarowania lasu. Zagadnienia praktyczne"
Poznański R., Sylwan 7, 1988.
"Nowa metoda programowania w zrębowym sposobie zagospodarowania lasu. Zasady praktyczne"
Poznański R., Sylwan 6, 1988.
"Nowa metoda regulacji rozmiaru użytkowania rębnego w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania z rębnią częściową"
Poznański R., Sylwan 11, 1992.
"Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich"
Poznański R., Jaworski A., Wyd. CILP, 2000.
"Nowy etat użytkowania rębnego w zrębowym sposobie zagospodarowania lasu"
Poznański R., Sylwan 3, 1987.
"Nowy system regulacji w zrębowym systemie zagospodarowania lasu"
Poznański R., Sylwan 8, 1989.
"Ocena stanu i rozwoju gospodarstwa przerębowo-zrębowego z rębnią częściową"
Poznański R., Sylwan 7, 1993.
"Porównawcza analiza etatów i rozmiarów użytkowania rębnego dla obrębów w zrębowym sposobie zagospodarowania lasu"
Poznański R., Sylwan 11-12, 1988.
"Wieki rębności i wieloaspektowa ocena ich stosowania"
Poznański R., Sylwan 3, 2005.
"Właściwości etatu pilności i możliwości wyrębu drzewostanów w klasach wieku"
Poznański R., Sylwan 3, 1988.
"Właściwości nowego etatu odnowienia i uprzątania w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania z rębnią częściową"
Boroń A., Poznański R., Sylwan 7, 1994.
"Wybór etatu rębnego w sposobie zagospodarowania lasu rębnią częściową"
Poznański R., Sylwan 10, 1995.
"Zastosowanie metody współczynników przeżycia i wyrębu do prognozowania rozwoju lasów jodłowych o zróżnicowanej strukturze"
Poznański R., Sylwan 4, 1986.
"Znowelizowane metody ustalania etatu w przerębowym sposobie zagospodarowania lasu"
Poznański R., Sylwan 1-3, 1991.
"Zróżnicowanie wskaźników pilności i możliwości wyrębu drzewostanów w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania z rębnią częściową"
Poznański R., Sylwan 2, 1993.
 
««
Maria PROTASIEWICZ
 
"Historia rębni"
Protasiewicz M., Las. Pol. 4, 2000.
 
««
Zbigniew PRUSINKIEWICZ
 
"Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego"
Puchalski T., Prusinkiewicz Z., PWRiL, Warszawa, 1990.
 
««
Krystyna PRZYBYLSKA
 
"Porównawcza analiza etatów użytkowania rębnego obliczonych różnymi metodami dla obrębów przerębowo-zrębowego sposobu zagospodarowania"
Przybylska K., Rutkowski B., Sylwan 7, 1980.
 
««
Jarosław PRZYGODZKI
 
"Rębnie Tychowskie"
Przygodzki J., Las. Pol. 15-16, 2001.
 
««
Jacek PRZYPAŚNIAK
 
"Przebudowa drzewostanów w planowaniu urządzeniowym"
Czuba M., Przypaśniak J., CILP, Warszawa, 2006.
 
««
Tadeusz PUCHALSKI
 
"Cięcia rębne w lasach ochronnych"
Puchalski T., Las. Pol. 7, 1974.
"Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego"
Puchalski T., Prusinkiewicz Z., PWRiL, Warszawa, 1990.
"Rębnie w gospodarstwie leśnym: Poradnik leśniczego"
Puchalski T., PWRiL, Warszawa, 2000.
 
««
Tadeusz PUCHNIARSKI
 
"Sosna zwyczajna. Hodowla i ochrona"
Puchniarski T., Wyd. PWRiL, 2008.
 
««
Witold ROSA
 
"Gospodarstwa (obręby siedliskowe) - jako obiekty regulacji ładu czasowego i planowania hodowlanego"
Bernadzki E., Rosa W., Sylwan 4, 1983.
 
««
Zygmunt ROZWAŁKA
 
"Jest projekt Zasad hodowli i użytkowania lasu"
Rozwałka Z., Przegl. Leśn. 3, 2000.
"Nowe zasady hodowli lasu. Cz. IV. Rębnie jako sposoby osiągania celów hodowlanych"
Rozwałka Z., Bibl. Leśn. z. 200, 2004.
"Przebudowa składu gatunkowego i struktury drzewostanów w Lasach Państwowych"
Rozwałka Z., Bibl. Leśn. z. 210, 2005.
"Przyrodnicze aspekty przeznaczania drzewostanów do przebudowy"
Rozwałka Z., Bibl. Leśn. z. 154, 2001.
"Zasady Hodowli Lasu"
Rozwałka Z. (red.), ORWLP, Bedoń, 2003.
 
««
Lucylla RUTKOWSKA
 
"Metoda oceny wpływu procesu starzenia i wyrębu na rozkład drzewostanów w klasach wieku w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania z rębnią częściową"
Poznański R., Rutkowska L., Sylwan 9, 1995.
 
««
Bolesław RUTKOWSKI
 
"Porównawcza analiza etatów użytkowania rębnego obliczonych różnymi metodami dla obrębów przerębowo-zrębowego sposobu zagospodarowania"
Przybylska K., Rutkowski B., Sylwan 7, 1980.
 
««
Paweł RUTKOWSKI
 
"Zrąb zupełny to jednak grzech"
Rutkowski P., Maciejewska-Rutkowska I., Głos L. 5, 2002.
 
««
Zygmunt RYGIEL
 
"Przebudowa zbiorowisk olszy szarej w Bieszczadach"
Rygiel Z., Sylwan 1, 1980.
 
««
Wiesław RYMSZEWSKI
 
"Przebudowa drzewostanów na przykładzie Nadleśnictwa Łobez"
Rymszewski W., Przegl. Leśn. 8, 2007.
 
««
Stanisław RYNGAJŁŁO
 
"Wpływ przestojów sosnowych na strukturę drzewostanu drugiej generacji"
Ryngajłło S., Las. Pol. 4, 1990.
 
««
Stanisław RZADKOWSKI
 
"Leśne szlaki operacyjne"
Rzadkowski S., Las. Pol. 9, 1997.
"Pozyskiwanie drewna maszynami wielooperacyjnymi"
Rzadkowski S., Głos L. 7, 1995.
"Projektowanie i wykonywanie szlaków operacyjnych w terenach górskich"
Rzadkowski S., Las. Pol. 11, 1997.
 
««
Milan SANIGA
 
"Struktura lasów przerębowych w wybranych regionach orograficznych Słowacji"
Saniga M., Sylwan 10, 2007.
 
««
Jarosław SKŁODOWSKI
 
"Wyspy starodrzewu"
Skłodowski J., Głos L. 1, 2000.
 
««
Wojciech SKOCZEŃ
 
"Charakterystyka cech biomorfologicznych świerka w górnoreglowym borze Pilska w zależności od budowy i struktury drzewostanu"
Pach M., Bartkowicz L., Skoczeń W., Sylwan 1, 2001.
 
««
Tomasz SKRZYDŁOWSKI
 
"Pokrywa śnieżna jako czynnik wpływający na przeżywalność i kiełkowanie bukwi"
Piotrowski M., Skrzydłowski T., Sylwan 2, 2007.
"Wpływ gryzoni na naturalne odnawianie się drzew i krzewów w zbiorowiskach leśnych"
Skrzydłowski T., Sylwan 12, 2001.
"Znaczenie gryzoni w odnowieniach naturalnych"
Skrzydłowski T., Las. Pol. 6, 2005.
 
««
Małgorzata SŁAWSKA
 
"Wpływ sposobu przygotowania gleby na zgrupowania skoczkonogów (Collembola, Apterygota) boru sosnowego"
Sławska M., Sylwan 11, 2002.
 
««
Marek SŁAWSKI
 
"Co możemy zyskać pozostawiając wyspy starodrzewu na zrębach zupełnych. Mat. konf. Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie"
Sławski M., Stud. Mat. CEPL R. 8. Zesz. 1 (11), 2006.
"Monitoring zmian struktury przestrzennej starodrzewi na podstawie danych urządzeniowych. Mat. konf. Sposoby rozpoznawania, oceny i monitoringu wartości przyrodniczych polskich lasów"
Sławski M., Stud. Mat. CEPL R. 8. zesz. 4 (14) , 2006.
 
««
Jerzy SMYKAŁA
 
"Wiek rębności (kolej rębu) jako instrument polityki leśnej"
Smykała J., Sylwan 5, 1993.
 
««
Ryszard SOBCZAK
 
"Ekonomiczne problemy programowania hodowlanego - optymalizacja wieku rębności drzewostanów bukowych"
Partyka T., Arbatowski S., Sobczak R., Sylwan 1, 1995.
"Optymalizacja wieków rębności drzewostanów sosnowych - ekonomiczne problemy programowania hodowlanego"
Partyka T., Arbatowski S., Sobczak R., Sylwan 11, 1994.
"Optymalizacja wieku rębności drzewostanów dębowych - ekonomiczne problemy programowania hodowlanego"
Partyka T., Arbatowski S., Sobczak R., Sylwan 12, 1994.
 
««
Aleksander SOKOŁOWSKI
 
"Rola starych drzew w lesie"
Sokołowski A., Las. Pol. 19, 1980.
"Wpływ sztucznego odnawiania drzewostanów w borze mieszanym na skład zbiorowisk leśnych w Wigierskim Parku Narodowym"
Sokołowski A., Paluch R., Sylwan 12, 2004.
"Wpływ zrębu zupełnego i sztucznego odnowienia sosną na skład roslinności boru świeżego w Puszczy Białowieskiej"
Sokołowski A., Paluch R., Sylwan 10, 2006.
"Zasady zagospodarowania lasów wchodzących w skład parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu"
Bosiak A., Sokołowski A., Tuszyński M., Sylwan 8, 1987.
 
««
Jerzy SOSNOWSKI
 
"Szlaki zrywkowe w proekologicznym gospodarstwie leśnym. Część II - Projektowanie, wykonawstwo i użytkowanie szlaków zrywkowych"
Sosnowski J., Sylwan 9, 2002.
"Zasady proekologicznej zrywki drewna w warunkach gospodarki leśnej w górach"
Sosnowski J., Sylwan 5, 2003.
 
««
Tadeusz STANOWSKI
 
"Cięcia krajobrazowe w lasach rekreacyjnych"
Stanowski T., Las. Pol. 8, 1982.
 
««
Włodzimierz STEMPSKI
 
"Propozycja nowej technologii wykonywania cięć złożonych w II piętrowym drzewostanie sosnowo-bukowym"
Grodecki J., Stempski W., Przegl. Leśn. 3, 2001.
 
««
Edward STĘPIEŃ
 
"Cele i metody przebudowy drzewostanów w parkach krajobrazowych"
Stępień E., Zielony R., Sylwan 4, 1989.
"Kierunki doskonalenia szwajcarskiej rębni przerębowo-zrębowej"
Stępień E., Las. Pol. 6, 1982.
"Niektóre problemy organizacji ładu czasowego w przebudowie drzewostanów sosnowych"
Lipka-Chudzik E., Stępień E., Sylwan 12, 1996.
"O przerębowym sposobie zagospodarowania lasu na przykładzie lasów gminy Les Bayards w Szwajcarii"
Stępień E., Sylwan 7, 1982.
"Poprawki, uzupełnienia i dolesienia"
Stępień E., Głos L. 3, 1972.
"Rębnie gniazdowe"
Stępień E., Głos L. 1, 1972.
"Rola etatu jako regulatora rozmiaru użytkowania lasu"
Stępień E., Sylwan 6, 2005.
"Wybrane problemy planowania przebudowy lasu"
Stępień E., Sylwan 5, 2007.
"Zwiększenie stabilności drzewostanów przy pracach odnowieniowych"
Stępień E., Sylwan 1, 1986.
 
««
Paweł STRAWA
 
"Analiza pozyskiwania i zrywki drzewna w drzewostanach jodłowych"
Porter B., Strawa P., Sylwan 1, 2006.
 
««
Marian SUWAŁA
 
"Kierunki technologii i mechanizacji w pozyskiwaniu drewna"
Suwała M., Las. Pol. 5, 1976.
"Nowa technologia pozyskiwania drewna na zrębach zupełnych"
Suwała M., Las. Pol. 6, 1978.
"Pozyskiwanie metodą drewna krótkiego w rębniach złożonych"
Suwała M., Głos L. 7, 2002.
"Szlaki operacyjne w rębniach złożonych (przy pozyskiwaniu metodą drewna krótkiego)"
Suwała M., Głos L. 6, 2002.
 
««
Ewa SYMONIDES
 
"Znaczenie lasów dla ochrony przyrody"
Symonides E., Bibl. Leśn. z. 143, 2001.
 
««
Kazimierz SZABLA
 
"Problemy odnawiania i pielęgnowania upraw na wielkich pożarzyskach leśnych"
Szabla K., Bibl. Leśn. z. 148, 2001.
 
««
Henryk SZELIGOWSKI
 
"Wpływ przygotowania gleby na zagęszczenie, wzrost i jakość samosiewów sosny w warunkach podokapowych"
Andrzejczyk T., Drozdowski S., Szeligowski H., Sylwan 3, 2003.
 
««
Jan SZRAMKA
 
"Rola hodowlana modrzewia w warunkach RDLP Gdańsk"
Szramka J., Sylwan 7, 1997.
 
««
Eleonora SZUKIEL
 
"Odnowienie lasu a zagęszczenie zwierzyny w parkach narodowych w górach i na pogórzu"
Szukiel E., Sylwan 11, 2001.
"Osłonki tekturowe szansą dla zabezpieczenia upraw?"
Szukiel E., Las. Pol. 9, 2001.
"Przebieg badań nad wykorzystaniem osłon do ochrony drzew przed roślinożernymi ssakami w mijającym stuleciu"
Szukiel E., Sylwan 10, 2000.
"Wyniki badań przydatności nowego repelentu do ochrony upraw przed zwierzyną"
Szukiel E., Las. Pol. 20, 1978.
 
««
Jerzy SZWAGRZYK
 
"Zachowanie różnorodności biologicznej a gospodarka leśna"
Pancer-Kotejowa E., Szwagrzyk J., Sylwan 3, 1997.
 
««
Jan SZWED
 
"Przebudowa litych drzewostanów sosnowych, grabowych i brzozowych na siedlisku lasu mieszanego świeżego"
Szwed J., Las. Pol. 23, 1992.
"Refleksje na temat rębni gniazdowo-zupełnej"
Szwed J., Sylwan 2, 1988.
"Rębnia gniazdowo-zupełna tylko dla borów mieszanych"
Szwed J., Las. Pol. 12, 1983.
"Tylko rębnia gniazdowo-zupełna może rozwiązać problem monokultur sosnowych w borze mieszanym świeżym"
Szwed J., Las. Pol. 5, 1986.
"W obronie gniazd prostokątnych"
Szwed J., Las. Pol. 1, 1983.
"Wszystko o rębni gniazdowo-zupełnej i rębni gniazdowej IIIa lub czy rębnia gniazdowa zupełna jest rębnią gniazdową Mortzfelda"
Szwed J., Las. Pol. 18, 1994.
"Zastosowanie gniazd prostokątnych w rębni gniazdowo-zupełnej"
Szwed J., Las. Pol. 4, 1980.
"Zręby zupełne czy odnowienie naturalne sosny"
Szwed J., Las. Pol. 5, 1992.
 
««
Marcin SZYDLARSKI
 
"Zagospodarowanie lasów świerkowych na Pojezierzu Kaszubskim na przykładzie Nadleśnictwa Kartuzy"
Szydlarski M., Sylwan 5, 1999.
 
««
Stanisław SZYMAŃSKI
 
"Ekologia sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)"
Szymański S., Sylwan 11, 1996.
"Ekologiczne podstawy hodowli lasu"
Szymański S., PWRiL Warszawa, 1986.
"Próba udoskonalenia i ujednolicenia klasyfikacji rębni dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Leśnego"
Szymański S., Sylwan 7, 1984.
"Rębnie a przyszły obraz polskich lasów"
Szymański S., Las. Pol. 4, 1984.
"Sens czy bezsens odrębnej nomenklatury i klasyfikacji rębni wyłącznie dla potrzeb praktyki leśnej"
Szymański S., Las. Pol. 5, 1985.
"Wyjaśnienia do rębni stopniowych wprowadzonych do Zasad Hodowli Lasu z 1988r. (wydanie piąte znowelizowane"
Szymański S., Sylwan 6, 1992.
 
««
Bolesław SZYMKIEWICZ
 
"Rębnia gniazdowo-zupełna w lasach doświadczalnych SGGW pod Rogowem"
Szymkiewicz B., Sylwan 12, 1972.
 
««
Jan SZYSZKO
 
"Czy zrębami zupełnymi stosowanymi w borach sosnowych rosnących na siedlisku boru świeżego można chronić biegaczowate (Carabidae, Col.)?"
Szyszko J., Sylwan 8, 1991.
 
««
Zbigniew ŚWIĘCICKI
 
"Czy i jak przebudowywać?"
Święcicki Z., Głos L. 11, 2004.
"Rębnie"
Święcicki Z., Głos L. 12, 1975.
"Rębnie złożone"
Święcicki Z., Głos L. 11, 2006.
"Stosowanie rębni stopniowych i przerębowych w praktyce leśnej"
Święcicki Z., Głos L. 12, 2000.
 
««
Stefan TARASIUK
 
"Eksperymentalne odnowienie dębu bezszypułkowego (Quercus sessilis Ehrh.) w Kampinoskim Parku Narodowym"
Tarasiuk S., Sylwan 9, 1999.
"Strategie hodowlane w zamierających drzewostanach dębowych"
Tarasiuk S., Las. Pol. 7, 2005.
 
««
Andrzej TARNAWSKI
 
"Przebudowa drzewostanów w Nadleśnictwie Jamy"
Tarnawski A., Przegl. Leśn. 1, 2000.
 
««
Jacek TODYS
 
"Odnowienie naturalne sosny (1)"
Todys J., Wójcik R., Las. Pol. 4, 1999.
 
««
Zygmunt TOKARZ
 
"Problem przebudowy drzewostanów olszy szarej w regionie bieszczadzkim"
Tokarz Z., Sylwan 3, 1975.
 
««
Jakub TOMANEK
 
"Badania nad mikroklimatem zrębu gniazdowego zupełnego"
Tomanek J., Sylwan 11, 1974.
 
««
Arkadiusz TOMCZAK
 
"Więźba sadzenia a przyszła jakość surowca drzewnego"
Tomczak A., Przegl. Leśn. 5, 2004.
 
««
Robert TOMCZAK
 
"Spalanie pozostałości pozrębowych a nagrzewanie się gleby"
Wojtkowiak R., Nowiński M., Tomczak R., Sylwan 6, 2003.
"Spalanie pozostałości pozrębowych, emisja lotnych produktów"
Wojtkowiak R., Nowiński M., Tomczak R., Sylwan 8, 2003.
 
««
Stanisław TOMCZYK
 
"Naturalne odnowienia sosny w świetle badań naukowych oraz doświadczeń praktyki leśnej"
Tomczyk S., Las. Pol. 23-24, 1989.
"Odnowienie naturalne. Sosna"
Tomczyk S., Bibl. Leśn. 29, 1993.
"Warunki odnowienia"
Tomczyk S., Las. Pol. 1, 1990.
 
««
Mieczysław TUSZYŃSKI
 
"Wpływ sposobu przygotowania gleby na wzrost i rozwój upraw leśnych"
Tuszyński M., Sylwan 11, 1984.
"Zasady zagospodarowania lasów wchodzących w skład parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu"
Bosiak A., Sokołowski A., Tuszyński M., Sylwan 8, 1987.
 
««
Juliusz TWARÓG
 
"Inicjowanie naturalnego odnowienia sosny"
Andrzejczyk T., Twaróg J., Las. Pol. 5, 1997.
"Rębnie w górach"
Twaróg J., Bibl. Leśn. 15, 1990.
"Rębnie w świerczynach górskich"
Twaróg J., Las. Pol. 1, 2002.
"Uwagi do projektu nowych Zasad hodowli lasu"
Twaróg J., Przegl. Leśn. 6, 2000.
 
««
Dorota UKLEJA
 
"Postępowanie hodowlane a odporność drzewostanów na działanie wiatru"
Ukleja D., Sylwan 4, 1986.
 
««
Piotr UŚCIAN-SZACIŁOWSKI
 
"Zręby zupełne nowej generacji"
Brzeziecki B., Uścian-Szaciłowski P., Las. Pol. 12, 2007.
 
««
Bohdan WAŻYŃSKI
 
"Rekreacja w lasach w koncepcji leśnictwa wielofunkcyjnego"
Ważyński B., Bibl. Leśn. z. 142, 2001.
"Zasady prowadzenia gospodarki leśnej wokół aglomeracji miejskich"
Ważyński B., Bibl. Leśn. z. 253, 2007.
 
««
Tadeusz WŁOCZEWSKI
 
"Ogólna hodowla lasu"
Włoczewski T., PWRiL, Warszawa, 1968.
 
««
Roman WOJTKOWIAK
 
"Spalanie pozostałości pozrębowych a nagrzewanie się gleby"
Wojtkowiak R., Nowiński M., Tomczak R., Sylwan 6, 2003.
"Spalanie pozostałości pozrębowych, emisja lotnych produktów"
Wojtkowiak R., Nowiński M., Tomczak R., Sylwan 8, 2003.
 
««
Roman WÓJCIK
 
"Odnowienie naturalne sosny (1)"
Todys J., Wójcik R., Las. Pol. 4, 1999.
"Stare drzewa - ważny element ekosystemu leśnego"
Borowski J., Wójcik R., Las. Pol. 17, 1996.
 
««
Irena WRÓBLEWSKA
 
"Długość okresu odnowienia a intensywność cięć rębnych w przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania"
Poznański R., Boroń A., Wróblewska I., Sylwan 4, 1999.
 
««
Tadeusz ZACHARA
 
"Hodowla lasu a zamieranie jesionów"
Zachara T., Gil W., Łukaszewicz J., Paluch R., Las. Pol. 12, 2006.
"Problem szkód w lasach powodowanych przez śnieg i wiatr oraz sposoby przeciwdziałania im"
Zachara T., Sylwan 10, 2006.
 
««
Grzegorz ZAJĄCZKOWSKI
 
"Występowanie nalotów w lasach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe"
Głaz J., Zajączkowski G., Sylwan 5, 2002.
 
««
Jacek ZAJĄCZKOWSKI
 
"Odnowienie lasu naturalnego na przykładzie powierzchni badawczej w Białowieskim Parku Narodowym"
Zajączkowski J., Sylwan 7, 1999.
 
««
Jan ZAJĄCZKOWSKI
 
"Hodowlane kryteria kwalifikowania drzewostanów do przebudowy"
Zajączkowski J., Sylwan 12, 2006.
"Leśnicy kontra wiatr (1)"
Zajączkowski J., Las. Pol. 23, 2005.
"Leśnicy kontra wiatr (2)"
Zajączkowski J., Las. Pol. 24, 2005.
"Możliwości i celowość hodowli dwu- i wielogeneracyjnych drzewostanów sosnowych"
Zajączkowski J., Sylwan 11, 1996.
"Odporność lasu na szkodliwe działanie wiatru i śniegu"
Zajączkowski J., Wyd. ŚWIAT, Warszawa, 1991.
"Racjonalna więźba początkowa sosny"
Zajączkowski J., Las. Pol. 6, 1980.
"Rola Zasad Hodowli Lasu w kształtowaniu trwałej wielofunkcyjności polskich lasów i leśnictwa"
Zajączkowski J., Sylwan 4, 2003.
"Wpływ różnej więźby początkowej na wzrost sosny pospolitej w fazie uprawy do 10 roku życia"
Burzyński G., Zajączkowski J., Sylwan 5, 1985.
 
««
Stanisław ZAJĄCZKOWSKI
 
"Praktyczne zagadnienia gospodarstwa przebudowy w urządzaniu lasu"
Gajewski D., Zajączkowski S., Sylwan 12, 2006.
 
««
Janusz ZALESKI
 
"Więźba początkowa - zaproszenie do dyskusji"
Zaleski J., Las. Pol. 20, 2002.
 
««
Stanisław ZARZYCKI
 
"Projektowanie sieci szlaków zrywkowych i składnic przyzrębowych w terenie górskim"
Zarzycki S., Las. Pol. 23, 1995.
"Projektowanie sieci szlaków zrywkowych i składnic przyzrębowych w terenie nizinnym"
Zarzycki S., Las. Pol. 12, 1995.
"Trasowanie szlaków zrywkowych w terenie nizinnym"
Zarzycki S., Las. Pol. 18, 1996.
 
««
Jerzy ZAWADA
 
"Charakterystyka wybranych drzewostanów jodłowych o złożonej strukturze na obszarze RDLP Katowice i Krosno"
Niemtur S., Zawada J., Ambroży S., Sylwan 2, 2007.
 
««
Dorota ZAWADZKA
 
"Ochrona leśnej różnorodności biologicznej w pracy leśniczego"
Zawadzka D., Zawadzki J., Bibl. Leśn. z. 152, 2001.
 
««
Jerzy ZAWADZKI
 
"Ochrona leśnej różnorodności biologicznej w pracy leśniczego"
Zawadzka D., Zawadzki J., Bibl. Leśn. z. 152, 2001.
 
««
Teodor ZIELIŃSKI
 
"Zagospodarowanie lasu rezerwatu częściowego Świętokrzyskiego Parku Narodowego metodą drzewostanową przy zastosowaniu udoskonalonych rębni"
Zieliński T., Sylwan 5, 1974.
 
««
Roman ZIELONY
 
"Cele i metody przebudowy drzewostanów w parkach krajobrazowych"
Stępień E., Zielony R., Sylwan 4, 1989.
 
««
Mikołaj ZIEMBLICKI
 
"Ekonomiczne skutki wprowadzenia zmian w ZHL"
Ziemblicki M., Las. Pol. 11, 2003.
 
««
Jacek ZIENTARSKI
 
"Naturalne odnawianie drzewostanów sosny zwyczajnej"
Barzdajn W., Drogoszewski B., Zientarski J., Post. Tech. Leś. 60, 1996.
"Odnowienie naturalne. Dąb"
Barzdajn W., Zientarski J., Bibl. Leśn. 28, 1993.
"Prace odnowieniowe przy rekonstrukcji górnej granicy lasu"
Zientarski J., Post. Tech. Leś. 56, 1995.
"Struktura odnawiających się drzewostanów sosny zwyczajnej w Nadleśnictwie Gubin"
Barzdajn W., Drogoszewski B., Zientarski J., Sylwan 11, 1996.
 
««
Stanisław ZIĘBA
 
"Analiza procesu przebudowy górskich sosnowych drzewostanów przedplonowych"
Zięba S., Sylwan 10, 2007.
 
««
Tomasz ZYGMONT
 
"Odnowienia naturalne w Nadleśnictwie Garwolin (2)"
Markuszewski P., Zygmont T., Las. Pol. 18, 1999.
 
««
Michał ŻMIHORSKI
 
"Huragan a ptaki lęgowe"
Żmihorski M., Las. Pol. 6, 2008.
 
««
Marcin ŻURKOWSKI
 
"Czy sosna pospolita może być gatunkiem cienioznośnym?"
Żurkowski M., Las. Pol. 10, 2005.
"Struktura wielopokoleniowych drzewostanów sosny zwyczajnej w strefie brzegowej jeziora Bełdany (Puszcza Piska)"
Żurkowski M., Sylwan 1, 2006.
 
««
Henryk ŻYBURA
 
"Postępowanie hodowlane w drzewostanach jodłowych"
Żybura H., Las. Pol. 21, 2004.
"Problemy oceny wartości hodowlanej odnowień"
Żybura H., Bruchwald A., Sylwan 1,2,3, 1982.
"Wzrost i rozwój odnowień jodły, buka, dębu i lipy pod okapem drzewostanu modrzewiowego o różnym stopniu przerzedzenia "
Bellon S., Żybura H., Andrzejczyk T., Sylwan 9/10, 1983.
««