Spis treści
 
Autor strony: J. Zajączkowski
 
Wprowadzenie     Ogólnie o rębniach     Klasyfikacja i opisy rębni     Komentarze do rębni     O poradniku     Indeks haseł poradnika    
 
 
Aby wyświetlić zawartość dowolnej strony tematycznej poradnika,
wskaż nazwę tej strony w poniższym spisie treści
albo wyszukaj ją na mapie stron poradnika:
 
««
Wprowadzenie
........................J.Z. - autorzy stron
 
««
Ogólnie o rębniach
........................J.Z.
     Definicja rębni....................H.Ż.
     Elementy rębni....................L.B.
          Elementy techniczne rębni................B.B., L.B.
               Charakterystyka cięcia zupełnego............B.B., L.B.
               Charakterystyka cięć częściowych............B.B., L.B.
                    Cięcie przygotowawcze........B.B., L.B.
                    Cięcie obsiewne........B.B., L.B.
                    Cięcia odsłaniające........B.B., L.B.
                    Cięcie uprzątające........B.B., L.B.
               Charakterystyka cięcia gniazdowego............B.B., L.B.
               Charakterystyka cięcia brzegowego............B.B., L.B.
               Charakterystyka cięcia przerębowego............S.D.
          Elementy przestrzenne rębni................L.B.
               Kształt powierzchni odnowieniowej............L.B.
                    Powierzchnie o kształcie eliptycznym........L.B., B.B.
                    Powierzchnie o kształcie wydłużonym........L.B., B.B.
               Granica transportu............L.B., H.Ż.
          Elementy czasowe rębni................L.B., B.B.
               Okres odnowienia............L.B., B.B.
               Nawrót cięć............L.B., B.B.
     Efekty ekologiczne rębni....................L.B.
          Efekt rębni dla odnowienia................L.B.
               Usytuowanie powierzchni............L.B.
               Wielkość powierzchni............L.B.
                    Warunki panujące na dużym zrębie zupełnym........L.B.
                    Warunki panujące na małym zrębie o kształcie wydłużonym........L.B.
                    Warunki panujące na małym zrębie o kształcie eliptycznym........L.B.
          Efekt rębni dla drzewostanu macierzystego................L.B., A.R.
          Efekt rębni dla otaczających drzewostanów................L.B.
               Kierunek cięć............L.B.
     Dodatkowe źródła informacji....................J.Z.
          Spis pozycji literatury................J.Z.
          Indeks autorów literatury................J.Z.
 
««
Klasyfikacja i opisy rębni
........................J.Z.
     Rębnie I zupełne....................B.B., L.B.
          Rębnia zupełna wielkopowierzchniowa Ia................L.B.
          Rębnia zupełna pasowa Ib................L.B.
          Rębnia zupełna smugowa Ic................L.B.
     Rębnie II częściowe....................B.B., L.B.
          Rębnia częściowa wielkopowierzchniowa IIa................L.B.
          Rębnia częściowa pasowa IIb................L.B.
          Rębnia częściowa smugowa IIc................L.B.
          Rębnia częściowa gniazdowa IId................L.B.
     Rębnie III gniazdowe....................L.B., B.B.
          Rębnia gniazdowa zupełna IIIa................L.B., J.Z.
          Rębnia gniazdowa częściowa IIIb................L.B., J.Z.
     Rębnie IV stopniowe....................B.B., J.Z.
          Rębnia stopniowa gniazdowa IVa................B.B., J.Z., S.D.
          Rębnia stopniowa gniazdowo-smugowa IVb................B.B., J.Z.
          Rębnia stopniowa brzegowo-smugowa IVc................B.B., J.Z.
          Rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona IVd................B.B., J.Z., S.D.
     Rębnia V przerębowa....................S.D.
          Rębnia jednostkowo-przerębowa................S.D.
          Rębnia grupowo-przerębowa................S.D.
 
««
Komentarze do rębni
........................J.Z.
     Organizacja prac w rębniach....................J.Z.
          Aspekty urządzeniowe rębni................H.Ż.
          Ochrona odnowień przy zrywce................B.P.
               Projektowanie szlaków zrywkowych............B.P.
          Rębnie a szkodliwe owady................A.R.
          Pozostawianie fragmentów starodrzewu................M.S.
          Zagospodarowanie brzegu lasu................B.B., J.Z.
     Wpływ rębni na środowisko leśne....................J.Z.
          Uszkodzenia drzew i gleby................B.P.
          Rębnie a siedliska rzadkich roślin................M.O.
          Rębnie a siedliska owadów................M.S.
          Wpływ rębni na środowisko ptaków................M.K.
               Las jako siedlisko ptaków............M.K.
               Rębnie a środowisko głuszca............B.B., S.D., D.Z., J.Z.
          Rębnie a siedliska drobnych ssaków................M.S.
     Naturalne odnawianie wybranych gatunków....................J.Z., S.D.
          Naturalne odnawianie sosny................T.A.
          Naturalne odnawianie dębu................T.A.
          Naturalne odnawianie buka................S.T.
          Naturalne odnawianie świerka................W.G.
          Naturalne odnawianie jodły................W.G.
          Urodzaj nasion drzew leśnych................S.T.
     Modyfikacje rębni....................J.Z.
          Rębnia IVb w drzewostanach świerkowo-sosnowych................J.Z.
          Rębnia IVd w drzewostanach z jodłą, bukiem i świerkiem................J.Z.
          Rębnia IVd w drzewostanach z dębem lub jesionem................J.Z.
          Zręby nowej generacji................B.B., J.Z.
          Wykorzystanie przestojów................T.A.
          Eksperymenty hodowlane w leśnych kompleksach promocyjnych................S.T.
     Przebudowa drzewostanów....................H.Ż.
          Projektowanie przebudowy................H.Ż.
          Stosowanie przedplonów................E.B.
          Drzewostany przejściowe................E.B.
          Rębnia IVd w przebudowie drzewostanów sosnowych................J.Z.
          Cięcia odnowieniowe na obszarach chronionych................M.O.
 
««
O poradniku
........................J.Z.
     Układ poradnika....................J.Z.
     Problemy obsługi interfejsu....................J.Z.
     Autorzy poradnika....................J.Z.
     Spis treści....................J.Z.
     Mapa stron poradnika....................J.Z.
 
««
Indeks haseł poradnika
........................J.Z.
     Indeks ilustracji w tekście....................J.Z.
     Indeks ilustracji w pokazach slajdów....................J.Z.
     Przegląd wszystkich ilustracji....................J.Z.
««