Warunki panujące na małym zrębie o kształcie eliptycznym
 
Autor strony: L. Bolibok
 
Zróżnicowanie warunków środowiska na gnieździe     Zróżnicowanie wysokości odnowień na gnieździe    
 
 
 
Tak jak wszystkie powierzchnie ekologicznie małe, gniazda pozostają pod silnym wpływem otaczającego je drzewostanu. Wyraża się on przez modyfikację dostępu światła i ciepła do dna lasu (ocienianie) oraz modyfikację dostępu opadów (cień opadowy, zwłaszcza na zachodnim skraju gniazda), jak również przez konkurencję korzeniową i powstawanie odrośli korzeniowych.
 
 
Im większe gniazdo, tym bardziej zaznacza się odmienność warunków środowiska w jego północnej części
 
««
Zróżnicowanie warunków środowiska na gnieździe
 
Warunki panujące na gnieździe mimo stosunkowo małych jego rozmiarów mogą być dość zróżnicowane. W pewnym sensie gniazdo można uważać za brzeg lasu "zawinięty" wokoło małej eliptycznej powierzchni. Oznacza to, że w północnej części gniazda warunki środowiska są zbliżone do tych typowych dla smugi południowej, natomiast w południowej części gniazda - warunki typowe dla smugi północnej.

Oczywiście, im większa będzie na gnieździe długość osi północ-południe, tym bardziej odmienność tych warunków będzie się zaznaczać. Z tego względu przy projektowaniu gniazd o większej powierzchni, należy je wydłużać raczej w kierunku wschód-zachód: tak, aby utrzymywać jak największą część gniazd w warunkach środowiska zbliżonych do smugi północnej.

 
Zróżnicowanie wysokości odnowień na gnieździe
 
Często obserwowane stożkowate zróżnicowanie wysokości odnowień na gniazdach jest pochodną wielu czynników. Nawiększa wysokość w centralnej części gniazda wiąże się z najmniejszą konkurencją korzeniową otaczającego drzewostanu, największym dostępem światła rozproszonego oraz stosunkowo dużym dopływem opadów.
««