Im większe gniazdo, tym bardziej zaznacza się odmienność warunków środowiska w jego północnej części

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Światło słoneczne dociera przez kilka godzin do północnego brzegu dużego gniazda, powodując wysuszanie, ale poprawiając warunki wzrostu bardziej światłożądnych gatunków, zwłaszcza w przypadku dużego zwarcia w drzewostanie wokół gniazda