Rębnia zupełna wielkopowierzchniowa Ia
 
Autor strony: L. Bolibok
 
Zastosowanie    
 
 
 
Dawny krajobraz lasu zagospodarowanego rębnią zupełną wielkopowierzchniową
 
Obowiązujące w Lasach Państwowych Zasady Hodowli Lasu ograniczają stosowanie rębni wielkopowierzchniowej do wyjątkowych przypadków uzasadnionych względami hodowlanymi i sanitarnymi.

Przy stosowaniu tej rębni zalecana jest szerokość zrębu w granicach 60 - 80 przy maksymalnej powierzchni do 6 ha. Ponieważ jest to „rębnia polecana na specjalne okazje" (np. do usuwania drzewostanów poważnie uszkodzonych przez wiatry), ograniczenia powierzchni zrębów nie dotyczą drzewostanów zniszczonych przez czynniki szkodotwórcze.

 
««
Zastosowanie
 
Usunięcie negatywnego drzewostanu olszowego za pomocą rębni Ia
 
Prof. Jaworski w swoim podręczniku z 1995 r. wskazał możliwość zastosowania rębni Ia na siedlisku Bśw, w sytuacjach gdy nie można liczyć na pomyślne inicjowanie i rozwój odnowień naturalnych sosny z odsiewu bocznego.

Jak zauważa Puchalski, zastosowanie tej formy rębni - zwłaszcza w przypadku przylegających do siebie zrębów - prowadzi do powstawania rozległych niezróżnicowanych drzewostanów na ubogich siedliskach, zazwyczaj zdominowanych przez sosnę. Widoczne w początkowych fazach rozwoju (np uprawa i tyczkowina) różnice między drzewostanami zacierają się. Po kilkudziesięciu latach na przylegających zrębach powstają wizualnie mało zróżnicowane, monotonne drzewostany.

Warunki wzrostu na rozległym zrębie utrudniają hodowlę gatunków domieszkowych mogących urozmaicić tworzone drzewostany, szczególnie tych wrażliwszych na mikroklimat powierzchni otwartej.

 
 
Na powierzchniach poklęskowych należy w maksymalnym stopniu wykorzystywać odnowienia naturalne
 
Stosując rębnię Ia do usuwania drzewostanów zniszczonych przez czynniki szkodotwórcze należy zwrócić uwagę na istniejące po ich okapem naloty oraz podrosty i w maksymalnym stopniu (zgodnie z gospodarczym typem drzewostanu) należy je wykorzystywać przy zakładaniu nowego drzewostanu. Nasadzenia bardziej wymagający osłony gatunków należy lokować przy osłonie bocznej otaczających drzewostanów.

Przy likwidacji zniszczonych drzewostanów warto rozważyć pozostawienie część drzew starej generacji (o ile się ostały i o ile będą w stanie przetrwać) jako czasowej osłony dla wrażliwych domieszek w nowo wprowadzanym drzewostanie. Jeżeli gospodarczy typ drzewostanu zakłada dominację gatunków wrażliwych na mikroklimat powierzchni otwartej, należy zakładać drzewostan przedplonowy.

 
Drzewa na otwartych powierzchniach łagodzą ich mikroklimat i różnicują strukturę
 
 
Powierzchnie poklęskowe charakteryzują się ekstremalnymi warunkami wykonywania wszelkich czynności gospodarczych
««