Dawny krajobraz lasu zagospodarowanego rębnią zupełną wielkopowierzchniową

Autor obrazu: J. Zajączkowski

W rozległych kompleksach drzewostanów o zbliżonym wieku stosowano dawniej cięcia zupełne na dużych powierzchniach, bez pozostawiania jakichkolwiek elementów starego lasu. Prowadziło to do silnego przekształcenia ekosystemu i krajobrazu leśnego.