Rębnia zupełna smugowa Ic
 
Autor strony: L. Bolibok
 
Zastosowanie w drzewostanach świerkowych     Zastosowanie w drzewostanach olszowych     Schemat rębni Ic w Zasadach Hodowli Lasu    
 
 
 
Odnowienie naturalne modrzewia z samosiewu bocznego
 
W rębni zupełnej smugowej szerokość zrębu wynosi 15-30 m, a maksymalna powierzchnia - do 2 ha. Prof. Bernadzki widzi zastosowanie tej rębni przede wszystkim w drzewostanach świerkowych i olszowych.
 
Schemat rębni zupełnej smugowej Ic
 
««
Zastosowanie w drzewostanach świerkowych
 
Odnowienie świerkowe na smudze w rębni Ic
 
Na wąskim zrębie w świerczynie duża część odnowień korzysta z osłony bocznej. Z tego powodu rębnia Ic jest bardziej niż Ib odpowiednia do odnowienia naturalnego świerka z wykorzystaniem obsiewu bocznego. Bernadzki proponuje prowadzenie granic zrębu w rębni zupełnej smugowej po liniach falistych. Może to zwiększyć zasięg obsiewu świerka w latach średniego urodzaju nasion, a zatoki zrębu będą korzystać z większej osłony bocznej.

Puchalski zwraca jednak uwagę, że w lokalizacjach narażonych na uszkodzenia od wiatru w celu zminimalizowania zagrożeń granice zrębów powinny być raczej proste.

W terenach górskich ważnym czynnikiem ograniczającym odnowienie naturalne świerka są przymrozki. Zdaniem Puchalskiego, powierzchnie ułatwiające stagnowanie zimnego powietrza (kotliny, równe powierzchnie) nie są dobrą lokalizacją do naturalnego odnawiania świerka. Zdecydowanie bardziej godne polecenia są zręby na zboczach, z których zimne powietrze może odpłynąć.

Tak jak w przypadku sosny, zrąb przy naturalnym odnawianiu świerka wykonuje się zimą w roku obfitego (ewentualnie średniego) urodzaju nasion. Różnica w porównaniu do sosny polega na tym, że odnowienia świerkowe wolniej się usamodzielniają, więc wymagają dłuższej osłony w młodości. Zrąb na następnej smudze będzie zalecany w drugim pełnym roku nasiennym świerka, po 6 - 8latach.

Bernadzki zwraca uwagę, że często odnowienie świerkowe powstaje również w pod okapem drzewostanu po zachodniej stronie smugi. Starannie odsłonięte przy wykonywaniu kolejnej smugi może być ono włączone do przyszłego drzewostanu. Ponieważ będzie ono położone w zachodniej części nowej smugi, można rozważyć jej poszerzenie tak aby obszar efektywnego obsiewu nasion pokrywał się tylko z powierzchnią jeszcze nie odnowioną.

 
««
Zastosowanie w drzewostanach olszowych
 
Udany samosiew boczny olszy czarnej na zrębie
 
W przypadku odnawiania drzewostanów olszowych możliwość odnowienia przez obsiew boczy jest poważnie ograniczona przez bujny rozwój chwastów na żyznych glebach olsów.

Uzasadnieniem wyboru rębni zupełnej smugowej na tym siedlisku jest konieczność ograniczenia zabagnienia związanego z usunięciem starego drzewostanu. Sztuczne odnowienia olszy czasami bywają uszkadzane przez przymrozki na dużych powierzchniach otwartych. Osłona boczna na smudze ogranicza prawdopodobieństwo takich zdarzeń.

 
Schemat rębni Ic w Zasadach Hodowli Lasu
 
Wskaż poniższy symbol prezentacji, aby zobaczyć powiększoną, barwną i opatrzoną komentarzami wersję schematu tej rębni, włączonego do ostatniego wydania Zasad Hodowli Lasu.
 
Rębnia Ic - ilustracje z ZHL 2003
««