Odnowienie świerkowe na smudze w rębni Ic

Autor obrazu: B. Brzeziecki

Świerk bardzo obficie odnawia się przy brzegu drzewostanu macierzystego, zwłaszcza w korzystnych warunkach wilgotnościowych, jakie panują na smudze północnej.