1/11.   Rębnia zupełna smugowa Ic

Autor obrazu: B. Brzeziecki