11/11.   Wycięcie i odnowienie ostatniej smugi

Autor obrazu: B. Brzeziecki