2/11.   Drzewostany odnawiane rębnią Ic

Autor obrazu: B. Brzeziecki