3/11.   Określenie kierunku cięć

Autor obrazu: B. Brzeziecki