Odnowienie naturalne modrzewia z samosiewu bocznego

Autor obrazu: B. Brzeziecki

Samosiewy modrzewia mogą pojawić się na żyznych siedliskach na glebie odsłoniętej wskutek operacji technologicznych lub pożaru, ale rzadko są w stanie pokonać konkurencję chwastów w pierwszych latach życia. Przykład z nadl. Suchedniów.