1/5.   Drzewostan świerkowy do odnowienia sztucznego lub samosiewnego

Autor obrazu: M. Orzechowski