2/5.   Założenie piewszej smugi

Autor obrazu: M. Orzechowski